DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Valja spomenuti izvjesne mane tog pravilnika sa stanovitih gledišta
(i nastojaću da to učinim), ali već sam pravilnik svjedoči, da je
tom pitanju posvećena primjerena pažnja. Promatrajući bosanske bukove
i mješovite šume (jer u čistim četinjastim javor pridolazi veoma rijetko)
došao sam do zaključka, da je ta pažnja posvema zaslužena. Obični,
bijeli ili gorski javor (acer pseudoplatanus) zajedno sa svojim endemičnim
srodnikom — javorcem (acer obtusatum) nalazi se u Bosni u zoni
klimatskog i edafskog optinuma svoga rasprostranjenja. Mnoge činjenice
to mogu dokazati. To je u prvom redu energija uspijevanja i postotak,
s kojim javor participira na nekim plohama, zatim dimenzije, koje
poprima javor ovdje, pa jedrina i uspravnost deblovine (svojstvo, koje je
od eminentne važnosti po ovu industriju!). Čini se također, da je kod
bosanskih javora veći postotak dževerastog drveta. Trajnost dževerastog
drveta (pitanje ogromne važnosti po cijeli problem) kao i općeniti
stepen zdravosti izgleda da je ovđe nešto veći nego u drugim krajevima.


Što se tiče drugog javora (»javor-gluhać« zovu ga u sjeverozapadnoj
Bosni), to je izrazito drvo kraških planina. Na kršu može se
naći svuda, ali nigdje nije tako rasprostranjen kao u Bosanskoj Krajini.
I nigdje nisam vidio ovolikih stabala, koja i po visini i po debljini znaju
doseći skoro dimenzije gorskog javora/5 Dževerasta struktura tog drveta
ne razlkuje se ničim od gorskog »javora-dževera«, kao što u ostalom
nema ni razlike u anatomskoj građi »glatkog« javora i javorca. Naravno,
manje dimenzije ove bo´tanične vrsti pobuđuju i manji interes za nju.


Treća vrst javora — javor mliječ — ne igra skoro nikakvu ulogu
u industriji iskorišćavanja dževerastog drveta. Mliječ-rebraš je dosta
rijedak fenomen, pa i sa gledišta čisto estetskog zaostaje iza gorskog
javora. Ali industrija furnira odbije ga često iz razloga čisto tehničke, a
ne estetske naravi. Baš u vezi sa tim umjesno je ovđe povući tedenciju
pojedinih firmi, koje se bave iskorišćavanjem dževera, da stvore sebi
povoljnije uvjete kupovine na panju, pozivajući se na ogromnu zalihu
dževeraste robe, koja je tobož stigla iz Sovjetske Rusije. Pokušao sam
rasvijetliti to pitanje i kontrolisati tvrdnju, koja mi se odmah u početku
učinila slabo vjerovatnom. Poznato je, da ruske šume nemaju ni običnog
javora (koji ne podnosi izrazito kontinentalnu klimu ruskih ravnica) ni
javora-gluhača, koji je naš balkanski specijalitet.** Istina, prilično je
raširen u Rusiji acer platanoides, ali je ondje vanredno rijetka dževerasta
tekstura mliječa. Čak i uz pretpostavku, da Rusija posjeduje izvjesnu


* Na šumarsko-gospodarsku izložbu u Beču (1866.) slale su imovne općine
(onda još »C. k. krajiške pukovnije«) koture stabala raznih botaničkih vrsti. Dok su
promjeri kotura hrasta, jasena, brijesta iznosili do 2´A m (za hrast), 1.74 m (za brijest)
i t. d., Ogulinska je pukovnija poslala na izložbu kotur javorovine 50 cm prečnika.
Da je Bosna imala učešća u toj izložbi, svakako bi mnogo časnije bila tamo zastupana
ova vrst drva. Otočka krajiška pukovnika poslala je nešto deblji primjerak
gorskoga javora (94 cm), li koturi javorca (acer optusatum), koje je poslala također,
biji su još manji od ogulinskih javora, premda su bili preko 100 godina stari. Međutim
sam nailazio u Bosni na stabla javora-gluhaća od 80 cm u prsnoj visini. Pa i naša
literatura (prof. Dr. Petračić) spominje, da javorac može narasti do 20 m u visinu i
do 1 m debljine, imajući po svoj prilici u vidu bosanske primjerke.
** Istina, spominje ga i francuska dendrološka literatura kao drvo svojih
kolonija u Sjevernoj Africi, ali navodi ga kao malo drvo (drvo 111. reda).


354