DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

zalihu mliječa rebraša, ne bi on imao prođe na ovdješnjoj pijaci, koja ga
izričito odbija kao nepodesnu robu (to velim, jer je bilo sličnih pokušaja
prije rata). Spominjem to tek mjmogred, da dokažem, da ima zaista
slučajeva spomenutog »zaklanjanja« za tu novu, stranu riječ »dumping«.


Rekao sam, da je Bosna po svoj prilici optimalno područje rasprostranjena
javora. Ne znači ipak, da je to jedino područje, koje je kadro
davati dževeraste trupce za proizvodnju furnira. Ali nedvojbena je uloga
Bosne u budućnosti te industrije, kao i to, da će bez učestvovanja te
pokrajine teško biti podmirene potrebe u robi te vrsti.


U početku sam spomenuo, da način iskorišćavanja dževerastog
javora stoji u opreci sa § 50. zakona o šumama kao i izvjesnim članovima
zakona o državnom računovodstvu. Prodaja dževera vrši se na osnovu
ponude sa strane kupca iz slobodne ruke bez licitacije. Ali odmah sam
naglasio, da se taj način praktikuje samo u slučaju, ako je kupac sa m
(odnosno njegovi ljudi) našao stablo. Ako je stablo pronađeno po lugaru
ili po licu, koje samo ne reflektira roa kupnju ili u slučaju, kad ima dva
reflektanta na jedno te isto stablo u svim tim slučajevima raspisuje se
licitacija. Ali i kod jednog i kod drugog načina prodaje (bilo iz slobodne
ruke, bilo putem licitacije) odobrava se kupnja samo domaćim firmama,
koje se bave ovom trgovinom. Ovaj potonji pojam nije dovoljno preciziran.
Svakako je slobodna i što šira konkurencija u interesu same eksploatacije,
te neće biti uvijek umjesno uskogrudo tumačenje rečenice »koje se bave
ovom trgovinom«. Nedopuštanje stranih firmi opravdano je sa gledišta
nacionalnog i socijalnog. Ne smije se ipak smetnuti s uma, da se često
preradba dževeraste robe, naročito posebnih finih furnira, a također
furnira za specijalne svrhe vrši u inostranstvu´. u tom slučaju ogroman
dio zarade dobiva strani industrijalac i strani radnik, te isključenje
stranih firmi od kupovanja drveta na panju donekle ublažuje, ali ne
odstranjuje zlo. Potrebno je, da se i kod nas pojačaju i poboljšaju
dotična postrojenja i vjerujem, da je to stvar bliže budućnosti. Ima kod
nas solidnih starih firmi, koje se bave kupovanjem dževerastog javora
na panju već preko 50 godina. Odmah iza okupacije Bosne uvidjelo se,
kako je bogato i dragocjeno to vrelo, i odmah se polagano pristupilo
iskorišćavanju nađenih »dževera«. Bilo je izvjesnih smetnja od strane
nenacijonalne vlasti, jer su se time bavili domaći ljudi, čije je materijalno
podizanje naročito nerado gledala tuđinska vlast. Sada je broj stabala,
koji može biti prodan svake godine na području cijele Bosne i Hercegovine,
ograničen. Država ne smije da proda iz svojih šuma više od 300 komada.
Je li opravdano to ograničenje? To pitanje zanima u prvom redu našu
industriju, ali i sa gledišta čisto stručnog nije bez interesa. U pozitivnom
slučaju, t. j . ako je umjesno to ograničenje, rađaju se dva nova pitanja.
Prvo: je li to ograničenje dovoljno, to će reći: je li to dosta, da se jednostavno
propiše maksimalni broj javora za eksploataciju ne naznačivši,
kojim će se redom davati koncesije i šta se kod toga mora u prvom redu
uvažiti i u obzir doći? Drugo: da li odgovara potrebama i faktičnom
stanju stvari taj unaprijed propisani broj — 300 komada — ili bi se taj
broj trebao povisiti ili sniziti?


Bosanske šume nisu prave prašume, ali još imaju dosta osebina
toga tipa. Kod površnog posmatranja čini se, da je svuda dospjela firmina
ili pravoužitnička sjekira ili sjekira »nepoznatog štetočinca«. A opet ima
mjesta, gdje se sjekira nije ni čula. Čini se, da je svaki javor (naročito


355