DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

u blizini šumskih staza i na mjestima pristupačnijim, manje »vrletnim«)
pregledan i ima karakteristični »kušak« — dubok zates na kori; čini se
dakle, da imaju pravo oni, kolji kažu: »probrano je sve, nije ostalo ništa«.
I opet se svake godine nalaze novi primjerci javora-rebraša, premda to
traženje nije sada ni intenzivno ni sistematsko. Sada, dok traje kriza,
pitanje broja stabala nije aktuelno; svejedno broj ponuda ne dosiže
maksimalne dozvoljene cifre. Drukčije će izgledati stvar za par godina,
kada će se tražiti džever uzduž i poprijeko bosanskih šuma. Svakako se
kupci neće zadovoljiti sa propisanim brojem. Prvi prigovori čuju se već
i danas. Po mome mišljenju čitava je Bosna u stanju davati godišnje
mnogo veći broj dževerastih stabala. Treba samo unijeti u pravilnik jedan
korektiv ili bolje da reknem precizirati i detaljizirati član pravilnika, koji
govori o dimenzijama stabala. Prodaji se smiju izlagati samo dževerasta
stabla iznad 40 cm prsnog promjera (čl. 2). Dalje (čl. 7) kaže, da je rok
ponude 1. septembra svake godine. Ponude predane poslije tog roka
neće se uzimati u obzir. Nije predviđeno pravilnikom, kako će se postupati,
ako broj ponuda predanih u propisanom roku nadmaši dozvoljenu
cifru. Sigurno će imati prednost one ponude, koje su predane ranije,
svejedno da li se one odnose na stabla 40 cm debela ili 90 cm. A to ne
bi smjelo biti. Ako je svrha pravilnika zaštiti s jedne strane kontinuitet
produkcije te robe, a s druge strane mlađa stabla, čiji je prirast još
relativno jak, onda nije dovoljno ovo jednostavno i jednostrano normiranje.
Za stabla iznad izvjesnog promjera (recimo iznad 70, 80 cm) ne
moraju postojati nikakova ograničenja. Jer u toj dobi (to odgovara —
već prema stojbini — dobi od 130—250 god.) javor više ne prirašćuje,
dapače se svake godine smanjuje postotak tehnički upotrebljivog njegovog
drveta. Kad bi se u Bosni našlo svake godine ne 300, već 500 ovakvih
komada (stvar, koja nipošto nije nemoguća), zašto se ne bi smjelo
unovčiti svih 500 komada, ako je konjunktura povoljna i cijene zadovoljavaju.
Za stabla 50—60 cm debela mora postojati drugo mjerilo i smiju
biti nešto jača ograničenja. Ona pak stabla, koja su jedva prekoračila
dozvoljeni minimum (40 cm prsnog promjera), ne bi se smjela prodavati
one godine, kada ima dosta ponuda na deblja stabla. Samo ako jačih
stabala (recimo iznad 55 ili iznad 60 cm) nema 300, dolaze u kombinaciju
stabla promjera od 40—60 cm. Na taj način, kod povoljnih
konjunktura i cijena, propisani u pravilniku broj stabala (300) ne bi bio
dozvoljeni maksimum, nego nužni (t. j . poželjni) minimum, koji država
mora prodati (naravno pod uslovima, da kupci odgovaraju svim zahtje


vima pravilnika, a stabla pronađena po kupcima odgovaraju propisanim
dimenzijama). Ako ima više ponuda, koje se odnose na debela stabla,
čije je prirašćivanje završeno, država će prodati veći broj od tog
minimuma, iskoristiće povoljnu konjunkturu, a ipak će biti dovoljno
zaštićeno ono glavno, što mora imati na umu svaki šumar-stručnjak:
iskorišćavanje svakog objekta u doba njegove finansijske zrelosti, čujem,
da je u Ključkom srezu pronađeno bilo nekoliko dobrih (po teksturi)
dževerastih primjeraka, ali već suhih i zato bez svake tehničke vrijednosti.
Bila su ta stabla iznad 70 cm prečnika i mogla su biti odavno
iskorišćena. Po svoj prilici nepovoljna zima 1928. godine prouzrokovala
je to rapidno sušenje.*


* Analognih pojava nisam opažao u srezu B. Petrovačkom; naprotiv uvijek mi
se činilo, da se javor pokazao izuzetno otpornim protiv onih zaista vanredno nepovoljnih
vremenskih prilika 1928—29. godine.
356