DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

je pogibelj ozledivanja, kojemu se roba izvrgava u svakom slučaju, a
naročito u slučaju nesavjesnosti ili nespretnosti radnika. Zato neće kupac
ni taj posao povjeriti ma kome, već će dugo tražiti iskusnog »štrapača«,
kojega će doduše skuplje plaćati, ali koji će mu unaprijed jamčiti za relativno
dobar uspjeh štrapanja »uz stranu« i »niz stranu« po toj »pustoj
vrleti«. Taj oprez, ti neumitni zahtjevi kupca nisu njegov kapric, već
jedna činjenica, koja nužno izlazi iz prirode same stvari. Uostalom na to
nas upućuje i sama tehnika izradbe furnira. Na ljuštenje mora doći trupac
»gladak kao flaša«, to će reći: površina mora biti apsolutno ravna i
glatka. Svaka izraslina mora biti odstranjena i svaka ogrebotina teško
se osvećuje, jer se time odmah smanjuje debljina onog sloja, koji je
namijenjen produkciji furnira. Ako se uzme, da »bjeljke«, t. j . posv e
zdravo g dževerastog sloga mora biti bar 12 cm, ako se zna, da jedna
ozlijeda od nekoliko milimetara smanjuje u većini slučajeva širinu tog
sloga za isto toliko milimetara i ako se stalno drži na umu vanredno
visoka cijena robe, lako je shvatiti, da se tu kod manipuliranja ne zabada
capin »kudgod stigne« i da štrapač prije no što počne sa izvlačenjem,
dugo probira i »studira« najpogodniji smjer štrapanja.


U ovim kratkim i letimičnim potezima osvrnuo sam se na pitanje,
koje će po mom mišljenju naskoro postati aktuelno. Za sada nema
svrhe ni suviše opširna rasprava čisto teoretskog značaja, ni opisivanje
tehnike prerađivanja, koja je u grubom — u principu — poznata, a u
detaljima često spada u okvir trgovačkih tajna. Možda će se nekada u
našem stručnom listu pojaviti i članci drugih autora i to onih, koji se tim
pitanjem specijalno bave. Osim očite potrebe i koristi ovakve saradnje
šumara i industrijalca, njihov bi glas trebao da bude uslišan prilikom
eventualnih izmjena i dopuna u pravilniku. Naravno da svako traženje
revizije pojedinih § treba da bude strogo obrazloženo. Mnogi se bune
protiv § 7. pravilnika, koji veli, da »rok prijave odnosno ponude za
kupovinu drva za iduću sezonu je najdalje do 1. septembra«. Kažu, da se
taj rok ne poklapa sa vremenom kampanje u inostranstvu. Ali potrebno
je svakako detaljnije i preciznije obrazloženje, ako se hoće, da ono
posluži izvjesnom bazom za izmjene u sadašnjem načinu iskorišćavanja
dževeraste robe.


Résumé. Tandis que les prix des bois ont subi partout une baisse inquiétante,
il y a des produits forestiers chez nous qui sont encore bien appréciés. On peut par
exemple indiquer les hauts prix de bois madré de . érable (acer pseudoplatanus et ac.
optusatum). Ces deux essences sont fort répandues en Bosnie, ou elles atteignent des
dimensions bien importantes. Le bois madré de ces essences était naguere recherché
pour . industrie de placage, et meme aujourd´ nui les hauts prix de ce bois ont mieux
récisté que ceux de tous les autres produits forestiers. On sent malheurusement dans
notre pays le manque de certaines installations nécessaires pour la fabrication des
feuilles de placage.


Presque toutes les forets de Bosnie sont des forets de F Etat. Les adjudications
sont adaptées et prescrites comme le seul moyen de vente dans toutes les forets
domaniales. Parmis les exceptions rares a cette regle on doit citer le reglement du
Ministere des Forets et des Mines qui concerne le mode d´ exploitation et de vente
de ». érable-madré«. On le vent sans enchere dans le cas ou . acheteur trouve, lui
meme, dans les vastes forets de cette région un arbre pareil. Tout de meme la vente
est limitée non seulement au point de vue de . âge des arbres, mais aussi a F égard


358