DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 50     <-- 50 -->        PDF

né smije da skine. Pripravljene se reznice sade u vrlo lako tlo, najbolje
nanos pijeska, sa potrebnom vlagom. Zilje tjera iz callusa. Sve ovako
uzgojene sadnice mogu se više puta rasadivati i u drugoj godini. Ako
sadnica stoji u rasadniku dvije ili tri godine, to bolje, jer će imati bolje
korijenje.


Troškov i za pripremu i sadnju reznica, već prema debljinidužini reznice i vrsti tla uzimajući jednu nadnicu sa 10 sati radnoga
vremena, bili bi ovi: Jedan radnik nasiječe za dan 3—6 q pruća, od koga
se izrezuju reznice. On i okreše kod visokih reznica, zajedno sa vezanjem
u snopove, 200—500 komada. Privoz pruća, štapova, kolja ili gotovih
reznica ravna se uvijek prema daljini i vrsti transportnoga sredstva.
Jedan radnik nareže na dan od tankih i kratkih reznica, zajedno sa vezanjem
u snopove, sa vinogradarskim škarama 2500´—3500 komada, sa
kosijerom i nožem 1500—2500 komada. Kod rezanja ručnom mašinom
otpada na jednoga radnika 10.000—13.000 komada dnevno. Jedan radnik
posadi na dan na obrađenom zemljištu, već prema vrsti zemljišta prostim
uturivanjem 5.000—8.000 kom. malih niskih reznica, 1200—2000 kom.
kod sadnje šilom. Na neobrađenom tlu posadi jedan radnik (razumijevajući
tu i uklanjanje korova) malih reznica i prostim zaturivanjem
800—2000 komada, sa šilom 200—500 komada. Visokih reznica posadi
on šilom na dan 100—300 komada. Orede obrasle jako s kupinom vrlo
poskupljuju sadnju, tako da se najveći dio posla upotrijebi za čišćenje,
uklanjanje i krčenje korova.


Za jednokratno okopavanje gustih kultura na obrađenom zemljištu
u šumskim rasadnicima i u kulturama plemenite vrbe treba po 1 kj.
8—20 radnika. Jedan radnik okopa, oplijevi i pokida suvišne izbojke kod
širili sadenja na djelomično ili uopće neobrađenom tlu 300—1000 komada.


Iz vrste reznica, vrste sadnje, daljine reda od reda i reznice od
reznice, iz vrste tla, iz mogućnosti i troškova nabave reznica, iz veličine
i mogućnosti transporta i visine nadnice lako će se moći izračunati
uzgojni troškovi po jedinici površine.


Analogno uzgajanju sadnica i mladica iz reznica od drveta može se
napomenuti, da se od nekih vrsta drveća kao od bagrema mogu mladice
odgojiti i iz posađenoga korijena . U praksi se ne provodi taj način
uzgoja.


Srodno pomlađivanju iz reznica bilo bi pomlađivanje
sa položnicama ili valjnicama, kada nadzemni
dio drveta metnut ili položen u zemlju pušta žile, ali se ne odvaja od
matičnog drveta, nego ga za sve to vrijeme hrani i kad se korijenje dovoljno
razvilo, onda se od njega odrezuje. Ovako se mogu uzgajati sve
bjelogorice kao i neke crnogorice. U vinogradarstvu i vrtlarstvu mnogo se
upotrebljuje kod umnožavanja vinove loze, dunja i nekojih vrsta jabuka.
U šumarstvu se upotrebljuje, gdje treba što brže i bolje ispuniti prazna
mjesta, da bi mogla stići ostalo drveće, i to kod srednjih i niskih šuma,
kod kultura plemenite vrbe i kod uzgoja sadnica onih vrsta drveća,
koje vrlo sporo rastu iz sjemena.


Polagati se može mlado stablo, izbojak ili pojedina grana. Ma koji
dio polagali, treba ga prije polaganja očistiti od lišća i grančica, ako ih
ima, i onda se tek savija k zemlji i polaže u malo iskopanu zemlju, a na
ovo se natrpa zemlja. Ako je jače stablo, izbojak ili grana, koju treba
polagati, to ih treba još s posebnim kvakama pričvrstiti k zemlji i onda


372