DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 78     <-- 78 -->        PDF

1. Potpredsjednik Jugoslovenskog šumarskog udruženja Dr. P e t r a č i ć otvara
konstituirajuću sjednicu radnog odsjeka. Javlja tužnu vijest, da je na dne 28. aprila
naglom smrću umro odbornik Jugoslovenskog šumarskog udruženja, član radnog odsjeka,
gosp. Ing. Hug o Sacher . Tragična i okrutna smrt otela nam ga je iz naše
sredine.
Pokojnik je vazda veoma spremno i požrtvovno saradivao u Udruženju. Bio je
na prošloj sjednici Glavne uprave izabran za člana radnog odsjeka za privatne šume.
Njegova je želja bila, da se radni odsjek sastane baš ovoga dana. Za taj dan, koji je
on predložio, sazvan je radni odsjek, na ovu sjednicu. Zar je slutio, da će se njegovi
drugovi sastati toga dana, ali bez njega, i da će istog dana poći sa žalobnom povorkom
i otpratiti ga na vječni počinak.


Komemorira život i rad pokojnika. Pozivlje sve, da toga dana poslije podne prisustvuju
sprovodu.
Učesnici ustaju, odaju počest umrlom svom drugu, riječima »Slava mu«.


2. Izabire se za predsjednika radnog odsjeka g. Ing. Per o Rohr , a za referenta
g. ing. Otmar Miklau.
3. Zaključuje se zamoliti odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja, da upravr
na Ministarstvo šuma predstavku s upitom, da li se provode propisi Pravilnika o postavljanju
kvalifikovanih šumarsko-stručnih lica za upravu nedržavnih šuma. (Broj 30155
Ministarstva šuma od 27. IX. 1930.) Nadalje, da li je proveden član 77. Zakona o
šumama.
4. Zaključuje se zamoliti odbor J. Š. U., da obnovi kod Ministarstva ranije
predstavke po pitanju eksproprijacija šuma po zakonu o konačnoj likvidaciji agrarne
reforme i pitanju namještenika.
5. Zaključuje se, da će radni odsek nastojati, da prikupi što više statističkog
materijala
po predmetu privatnog šum. veleposjeda.
Tajnik J. S. U. N. Neidhardt.


ISKAZ UPLATE ČLANARINE U MJESECU APRILU GODINE 1932.


Uplatiše redoviti članovi po Din 100.— za godinu 1932.: Antonijević Eugen,
Aleksinac; Brixi Stjepan, Varaždin; Bajin Ivan, Zmajevac; Bojić Savo, Sarajevo;
Branković Mihajlo, Novi Sad; Bambulović Petar, Kotor-Varoš; Bojić Dimitrije, Prizren;
Drajić Krstivoje, Beograd; Fay Josip, Virovitica; Iglar Guido, Železniki: Jovanović
Milorad, Beograd (i Din 20.— za upisninu); Jelman Bela, Vinkovci; Jovanović
Slavko, Bilje; Klumper Pavao, Slat.-Drenovac; Korošec Mijo, Vinkovci; Kovačević
Pero, Slatina; Lenarčić Milan, Ribnica; Lewitski Leonid, Ljubinje; Ljuštiua Mihajlo,
Novi Sad; Muck Valter, Otočac; Milovanović Dragoljub, Beograd; Markić Mihovil,
Beograd; Marić Branko, Benkovac; Manojlović Milan, Beograd; Nedeljković Petar,
Boljevac; Obradović Ljubomir, Zavidović: Ošmanjski Sergije, Sarajevo; Pauković
Antun, Ogulin; Rohr Petar, Našice; Ružičić Ante, Đakovo; Rajković Velimir, Knjaževac;
Samide Josip, Podstenica; Savin Jovan, Banja-Luka (i Din 20.— upisnina);
Sundečić Ivan, Gor. Milanovac (i Din 20.— upis); Zvikldorfer Ivan, Samobor; Zastavniković
Slavko, Cačak.


Uplata redovitih članova razna godišta: Ervaćanin Miloš, Dubica Din 100.— za
god. 1931.; Grozdanić Milan, Karlovac Din 150.— za god. 1930. i 1931.; Ištaković Blaž,
Vinkovci Din 25.— zadnja četvrt 1931.: Janković Miloš, Banja-Luka Din 100.— za
1931. god.; Moskaluk Aleksander, Gacko Din 50.— za I. polg. 1932.: Sokolić Ante, Sarajevo
Din 100.— za god. K>31.: Košić Aleksander, Beograd Din 100.— za god. 1931.;
Mravljak Petar, Vuhred Din 100.— za god. 1930.; Smil´aj Ivan, Vinkovci Din 100.— za
god. 1931.; Kelez Marin, Skoplje Din 100.— za god. 1931.; Stamenković Božidar, Beo


400