DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

postao najvažnijim faktorom na drvnom tržištu. Ovo naročito s razloga, što je provođenje
petgodišnjeg plana palo baš u vreme, kada je usled svetske krize i smanjene
konjunkture tražnja drveta u velikoj meri re´ducirana. Tako je pao uvoz mekog testerisanog
drveta:


1928. 1929. 1930. 1931. god.
u Englesku sa: 9,137.000 8,633.000 7,608.000 m3
„ Nemačku „ 7,930.000 5,008.000 2,845.000 tona
„ Italiju „ 1,545.126 1,635.487 1,542.008 1,140.947 „


Godine 1931. penje se izvoz ruskog drveta već na 955.000 standarda što čini
20% svetskog eksporta drveta. Pritisak ruskog izvoza oseća se najviše na severnom
tržištu, ali ni južni centar nije poštedilo ovo drvo, što se lepo vidi iz sledećeg primera
na našem najbližem tržištu u Italiji: Prema službenoj talijanskoj statistici uvezlo se
onamo iz:


1928. 1929. 1930. 1931. god.
Austrije 523.732 627.359 584.010. 410.918 tona
Jugoslavije 758.723 714.500 637.910 404.036 „


U. R. S. S. — 29.699 42.937 127.315 „
Celokup. uvoz Italije 1,545.126 1,635.487 1,542.008 1,140.947 tona
Dok je dakle uvoz našeg i austrijskog drveta pao za kojih 40%, uvoz sovjetskog
drveta popeo se za 400% (
Prirodna posledica ove pojave očitovala se u tome, da su eksportne države počele
naglo svoditi svoj izvoz na prirodnu, predratnu meru. To je lakše išlo onde, gde
se porast izvoza očitovao u koncentrisanju višegodišnjih sečina, nego li u zemljama,
gde se pristupilo eksploataciji putem dugoročnih ugovora, pa je smanjivanje produkcije
bilo vezano uz razumljive poteškoće. Nadalje je mnogo lakše provedeno u zemljama,
gde je produkcija šta više i prerada u državnim šumama većim delom etatizirana,
nego li tamo, gde je i sama produkcija drveta prepuštena privatnoj inicijativi, a ova
pored toga ostala još potpuno neorganizovana.


Stedeće brojke pokazuju, kako su eksportne države smanjivale svoju hipertrofi


ranu proizvodnju. Dve najjače eksportne države reduciraju svoj izvoz mekog teste


risanog drveta:


1913. 1927. 1929. 1930. 1931.
Finska 851.000 1,278.000 — 900.000 780.000 stand.
Švedska 1,006.000 1,007.732 1,181.000 996.000 729.000 „


U isto vreme pada izvoz i kod zemalja evropskog centra. U Poljskoj pada izvoz


drveta sa 3,960.000 m3 u 1927. g. na 1,992.000 u 1931. god. U Jugoslaviji izvoz svih


privreda šumarstva sa 2,451.961 tone u 1928. g. na 1,290.824 t. u 1931. god. Slični su


odnosi u Čehoslovačkoj, Austriij i Rumuniji.


Unatoč ove redukcije izvoza ipak su naglo padale cene šumskim proizvodima.
Ovo s razloga, što je ponuda drveta na svetskom drvnom tržištu bila stalno iznad
tražnje. Ova okolnost nije ostala bez posledica na šumsku privredu pojedinih zemalja.
Šumska taksa se srozala, licitacije ostaju bez uspeha i vlasnici šuma ne mogu da dođu
ni do najnužnijih prihoda za pokriće režije. Državni fiskus trpi gubitak pored šumske
takse još na porezima, raznim taksama, na željezničkim i drugim prevoznim tarifama.
Usled obustavljanja pogona velik broj radnika ostaje bez posla povećavajući i onako
mučnu situaciju nastalu usled agrarne i privredne krize. Pokraj svega toga nazadovanje
izvoza vrši štetan upliv i na aktivnost trgovinskog bilansa, što teško pogađa sve one
agrarne zemlje, koje su, poput naše upućene u tolikoj meri na izvoz drveta, da nazadovanje
ovog izvoza baš usred agrarne krize može imati vrlo štetnih posledica za ćelu
narodnu privredu.


427