DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

državne vlasti, da pomogne studiranja rasa i da se pobrine, kako bi se
valjane sastojine istakle kao one, koje su sposobne da budu matice. Državna
vlast može dati mogućnosti, da se u zemlji upotrebljava samo ono
sjeme, koje je pored dobre rase još i dobre kvalitete.


Vlasnic i šum a imaju također svoje zadatke pri rješavanju
ovoga pitanja: da ne podižu sastojine iz sjemena, kojemu se nezna proveniencija
odnosno koje je slabe proveniencije. Kako je kod nas država
najjači vlasnik šuma, kako baš državni šumski posjedi dolaze u najraznolikijim
prilikama, država će po svome položaju i zadacima moći inaugurisati
određenu, sistematski upućenu politiku u ručnom podizanju sastojina;
proučavaće rase, na određena staništa donosiće sjeme u prvom redu
domaće rase i dobre kvalitete, a koje odgovara tome staništu. Po ugledu
na državu i drugi naši vlasnici šuma odnosno pošumljivači treba da ..
unose u šumu nevaljalu rasu, koja će u budućnosti biti više od štete nego
od koristi.


Važna zadaća pripada Šumarskom udruženju, da pripomogne,
kako bi se ovo pitanje postavilo i kod nas što prije na što zdraviju
osnovicu.


Naše naučne institucije čeka određena zadaća, da u kolaboraciji
sa praksom rasvjetljuju pitanje šumskog sjemena u svim njegovim
pravcima, da na temelju naučnih proučavanja dobijemo o rasama
sve potrebne podatke. Naučnim metodama trebaće ustanoviti pitanj e
proveniencije i pitanje kvalitete. Da se dođe do pouzdanih
podataka, potrebno je da imamo što više opažanja, a to se može provoditi
samo u naučnim institucijama. Jasno je, da ni dosadanji stručni
podaci, naročito oni, koje je dalo dugo iskustvo, neće biti bez vrijednosti.
Na njima će se moći dobro i mnogo izgrađivati. I rad oko k 1 a s i f i c i-
r a n j a s a s t o j i n a neće se možda uvijek moći provesti bez naučnih
institucija, u najmanju ruku biće potrebna intimna saradnja. Istina, mnoge
kulturne države imaju zasebne institucije, kojima je povjerena
skrb oko proučavanja šumskog sjemena. Te institucije traže dosta izdataka.
Za prve početke, držimo, ne treba kod nas zasebnih institucija već
zbog štednje. Naučne institucije, koje su vezane za fakultete, moći
će da rade na istraživanjima, koja su u vezi sa ovim pitanjima. Vrijeme
i prilike će pokazati i, uputiti, kada će se moći govoriti i kod nas o podizanju
zasebnih institucija za ispitivanje šumskog sjemenja.


U vezi navedenog mišljenja smo, da bi se prvi početci ovoga rada
mogli ostvariti, ako bi svi zainteresovani uzeli učešća u radu. Pokušali
smo, da to učešće formulišemo:


A. Zadaci državne vlasti- 1) pomaganje proučavanja rasa
u zemlji; 2) ustanovljenje sastojina, koje će davati dobro sjeme, pa ustanovljenje
staništa, na kojima će to sjeme dati dobre rezultate; 3) zaštita
proizvodnje sjemena u zemlji, a u vezi s time sprječavanje uvoza sjemena
sa strane izuzevši naročite slučajeve ; 4) kontrola nad prodajom sjemena
s obzirom na provenienciju kao i s obzirom na kvalitetu.
B. Zadaci vlasnika šuma i pošumljivača: 1) da se
vlasnici šuma i pošumljivači pridržavaju odredaba o sastojinama i o staništima
s obzirom na provenienciju sjemena, koje se može upotrijebiti;
2) da se pridržavaju odredaba o kontroli sjemena s obzirom na njegovu
kvalitetu.
510