DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 27     <-- 27 -->        PDF

C. Zadaci Šumarskog udruženja: 1) da pomogne proučavanje
šumskog sjemena u najširim razmjerama (radom na terenu,
oglednim kulturama, letačima i t. d.) ; 2) da solidnom propagandom pomaže
intencije državne vlasti oko održavanja odredaba u pogledu valjanog
sjemena.
D. Zadaci su naučnih institucija, da u vezi s intencijama
državne vlasti sarađuju u rješavanju ovoga pitanja, a naročito:
1) da naučno ispituju naše šumsko sjemenje, pa i sjeme egzota u svim
pravcima, naročito u pitanju proveniencije i pojedinih elemenata za ustanovljenje
kvalitete; 2) da paralelnim ogledima stvaraju solidne mogućnosti
za istraživanje odnosa između naših staništa i raznih rasa; 3) da
ispituju tipove trušnica raznih sistema s obzirom na naše prilike i potrebe.
Pokrenuli smo ovo pitanje u iskrenoj namjeri, da pomognemo nastojanje
naših mjerodavnih faktora oko unapređenja šumarstva u zemlji.
Pitanje šumskog sjemenja svakako je jedno od osnovnih pitanja. Osnove
izrađene, kako valja, najjača su garancija za daljnji rad. Dakako da je
i izgradnja osnova u vezi sa općim prilikama. A te su danas teške. No
ako se odmah i ne može da razvije rad u velikim razmjerama, dobro je,
da se počne, pa makar i u manjoj mjeri, naročito kad je rad potreban i
sa gledišta naše opće privrede, a i sa gledišta našeg položaja u svijetu.


Résumé. L´auteur traite la question des semences forestieres du point de vue
de la politique forestiere de l´Etat, spécialement a l´égard de la provenance des graines
et des plants. ´ ´


CPETEH ....., .......:


.......... ......... .... .
.......... ........ . PEKAMA


(RÉGULARISATION DE L´ÉCOULEMENT D´EAU DANS LES
RIVIERES TORRENTIELLES)


... .... .......... ...... . ...., a ........ ... ...., y ....
ce ....... ...... ...... ......., ...... ..., .... ce y ...... ........
..... ....... . ...... .........., ..... ....... ...... ...... ...
..... Ha ........ .... ...... . .... .. ....... ......., a .. .......
....... ... ........ ..... ....... ... ...... ...... .. ......
.......... .... . ..... no ....... ...... ....... .... ...... .
......, ...... ...... ....... .... ........ Kao . ... ...... ....
. ... .... ..... ....... ...... ........... ... ....: ..... .... (..........),
...... ... (.......) . .... ... (.......).


..... .... AKO ce ....... ...... . .... ....... y ...... .
......... ......., .... je ......, .. ......, ....... ...... . ...., a
. .... ... y ...... ...., .......... ..... .... .. ...... ......, ....


511