DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 27     <-- 27 -->        PDF

C. Zadaci Šumarskog udruženja: 1) da pomogne proučavanje
šumskog sjemena u najširim razmjerama (radom na terenu,
oglednim kulturama, letačima i t. d.) ; 2) da solidnom propagandom pomaže
intencije državne vlasti oko održavanja odredaba u pogledu valjanog
sjemena.
D. Zadaci su naučnih institucija, da u vezi s intencijama
državne vlasti sarađuju u rješavanju ovoga pitanja, a naročito:
1) da naučno ispituju naše šumsko sjemenje, pa i sjeme egzota u svim
pravcima, naročito u pitanju proveniencije i pojedinih elemenata za ustanovljenje
kvalitete; 2) da paralelnim ogledima stvaraju solidne mogućnosti
za istraživanje odnosa između naših staništa i raznih rasa; 3) da
ispituju tipove trušnica raznih sistema s obzirom na naše prilike i potrebe.
Pokrenuli smo ovo pitanje u iskrenoj namjeri, da pomognemo nastojanje
naših mjerodavnih faktora oko unapređenja šumarstva u zemlji.
Pitanje šumskog sjemenja svakako je jedno od osnovnih pitanja. Osnove
izrađene, kako valja, najjača su garancija za daljnji rad. Dakako da je
i izgradnja osnova u vezi sa općim prilikama. A te su danas teške. No
ako se odmah i ne može da razvije rad u velikim razmjerama, dobro je,
da se počne, pa makar i u manjoj mjeri, naročito kad je rad potreban i
sa gledišta naše opće privrede, a i sa gledišta našeg položaja u svijetu.


Résumé. L´auteur traite la question des semences forestieres du point de vue
de la politique forestiere de l´Etat, spécialement a l´égard de la provenance des graines
et des plants. ´ ´


CPETEH ....., .......:


.......... ......... .... .
.......... ........ . PEKAMA


(RÉGULARISATION DE L´ÉCOULEMENT D´EAU DANS LES
RIVIERES TORRENTIELLES)


... .... .......... ...... . ...., a ........ ... ...., y ....
ce ....... ...... ...... ......., ...... ..., .... ce y ...... ........
..... ....... . ...... .........., ..... ....... ...... ...... ...
..... Ha ........ .... ...... . .... .. ....... ......., a .. .......
....... ... ........ ..... ....... ... ...... ...... .. ......
.......... .... . ..... no ....... ...... ....... .... ...... .
......, ...... ...... ....... .... ........ Kao . ... ...... ....
. ... .... ..... ....... ...... ........... ... ....: ..... .... (..........),
...... ... (.......) . .... ... (.......).


..... .... AKO ce ....... ...... . .... ....... y ...... .
......... ......., .... je ......, .. ......, ....... ...... . ...., a
. .... ... y ...... ...., .......... ..... .... .. ...... ......, ....


511
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 28     <-- 28 -->        PDF

....., ...... . ..... . .. .... ......... ....... .. ..... .... y
.... ....... ....... . .......... ........., ... .. ...... .......
. ........, ... ...... .... ....... ........ ....... .. ....... ..
...... .. .. ........ ......... ....... ...... .. ....... ........
... ...... ..... y ...... .... . ...... ....... ........ .......
.... .. ce ...... ...... .......... ...... ....... . .. .... ...
.... ....... ...... . ..... ... ce ......... ......-...... ..... .
........... ...... y ........ ........., ... .. ......... y .....
........ .... . ...... ....... ce, a .. ..... ....... . .......
.........


...... .... .... ...... ...... ......... .. ...... ......, y....... .... .... ... ...... .... ......... ... ....... ..... ....,
.. ...... .. ...... ...... ...... . ..... je ... ...... ... je ......
......, ... je ...... ...... . ....... ..... . ... ....... ..., ....
.... «.. ......... ... .. ...... .. ........ .... .... .... ......
...... no .... ..... ..... ....... y ...... .. ....... ...... .....
...... je ...... ..... ..... ...... ....... ...... ..... ... .. .....
........., .. ...... ..-.... ...... . .... ....... ......... ... ..........
y ....... ....... je ....... .. je ...... ......., ....
........ ............, a ... .... ........ .... ... .... ........
..... .. ........... ......... je ....... .... ........... ......
........ ........ .... ............. ..... . ...... ...... ..............


.... .... ..... ............. ........ .......... .......
.... ...... .. ....... . ...... ........ ....... ... .... je ......
......, .. ... ... .... ...... ......... ... je ....... ........
....... .... y ......., ....... ........ ......, ... .. y ........
...... ....... y ...... ... ......... ...... . .... .......... ...
....... . ..... ........ .... je ....... .........., a ..... .>.
........ ce ......... y ...... ... ..... .......... . ..... .......
....... ...... .......... ..... ....... ....... ...... ... ce ........
.. ..... ...... . ...... ....... .... ....... .......... .......


....... ... .......... ...... . .....


........... ....... .... y ........ .. ..... ...... ...........
.... ........... je, .. ... ...... ......... .... .. ......
...... ... ..... ......... ... ...... ... .... ... . .... ..........
..... ....... ...... (... 1). . ...... je .......... .... ....... ..


... 1.


........ ...... (....... ......), y ...... he ce .... ... .. .......
...... ......... .. ..... ..... .. ce ...... ..... ......, ... ....
...., .... ........., ... ..... ......., ..... .... ... ...... ... ....
....... . ....... ...., ..... ....... ...... ..... ce .. .... ....


512
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 29     <-- 29 -->        PDF

...... ...... .......... ....... ...... ce ........ ... ....... .
........ ...... (... 2). . ....... .... .. ....... . ..... .......
.... je ... ...., ... ... ...... ........ .... ...... ... ..............
.... ... .. ....... ..... ... ..... ..... no ...... .. .......
........... ce no ..&.... . ........, ....... .. ..... .........,
... je ...... ... y ....... ..... ........


... ........... ......... .... ....... .... ......... y ....
........ .... ...., ... ....... ........ .... ... ........ ..... ..
. .... je ....... ............ .. ....... ......, ... ........ ...
.... ......... ........ ....... .... .. ...., a ..... ce ......, ..
........ .... .. ....... .. .. ........ ..... ..... ........ ....
.... ..... ...... .......... ...... ........ ........ ... .......
.... .. .... .. je ..... ........, ... je ... ...... ..... .. ........
...... ..... ....... .... ...... ... ........, .. ce ... .... .......
....... .... ..... ........ ...... .... ...... ...... .......


... ....... ........ .... .. ..... ....... ..... .......


... 2.


.... no ........ Ha ... ..... ....... ....... ...... . .... .......
......, .. je .... ... ....... .. ....... . .... ...... .. .......
..... .......... .... ........ .. ......., ..... joj je ......
........., ....... ce y .... ......... ..... ...... .... ... .......
y ....... .... ........ ce ...... ..... ........ .......; ... ...
je ...... .. ......., ... je ...... ..... ......, a ... ......... n
........ ........, .. ce ........... .. ... ...... ..........
.......


..... ......... .... ...... ..... je ... ......... .... ....
..... ..... ......... .... je ....... ......, .... .. ....... ....
........ ....... .... ......... ...., .... .. ...... .... ....
........ ........ ...... .... y ....... ..... .... .... ... ......
. .......... ......... ........ ........ .... ........ .... .........
..... ....... .... je ....... .. .... ........... .......
..... ....... ......, ....... .......... ....... .... .. ...... ......
.... ...... ..., a ....... ......, .. .... ......... ce, ..
........ ..... ...., .... ... .... ..... .......... .... ......
......... ...., .... ........ ........ ..... ... ....... .. ......,
........ .. .... ...... ...... ....... .. .. ........, .... .. .....
........., .. je ...... ........ ... y ...... ........... .....
..... A ...... .... ...... je ...... ........ ..... .... .... no
.... ........ je ....... ........ ..., ......... .... .... je ....
............, .... .. je .... ....... ......., a ........ .......
....... je y .......


...... .........., .. ........... .........., ..... .... ce
.... ......... y ...... (.... y ....... .... . y ..... ....), ....
. ... ....... ...., y ... ....... ...... ....... .......... ........


513
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 30     <-- 30 -->        PDF

... ...... transport en masse, ... ......... ......, T. . . transport partiel.
... ....., .. je ........ .......... ... ....... ....... ....., .. y
...... .... .. ........ .... .. ...... .. ......., .... .............
....... ......... ..... ....... .... ......, ... ........ ....
.... . ........


...... ....... ....... .. ...... .......... ....... ......
.... ..... y ....... .. ..... ....... ........ ....... y ..... .....
.. ce ...... y ......... .... ....... ........, ... ... ...... ......
....... ...... ....... ... ....., ..... .......... ............
........ y ........... . ......., .... ce ......... .........
.... y ....... ........ ....... ...... . ........ .... .......,
.... ...... ........ ........ .... ........ je .. ....... ........,
a ... je ......., ........ je ...... ........ ........, ... ce ........
.... .. ........ ...... . ......... ........ ........ ...... no
.......... ..... . ....... ...... ...... ce .. ...... ..... .......


AKO .. .. .. ..... ....... .... ........ .......... .......
...... y ...... .... . .. .. .... ...... ........ ...... .......
........, ........, .. .. ce .... ..... .. ........ ......... ........
........ ...... ....... ....... .......... ...... . .....
.... . ....... ...... ...... y ...... .. .......... ....... .....
........ .... ........, .. ce ..... ..... ...... .... .... .. .......
........... ...... .... .... y .... ........... ........, ...........
...... ....... ...... ...... ........ .... .......
......... ........ ........ .... ... ...., .... .... y .......
. ..... ........ ...... . ..... ........ ... ........ ..........
...... ........... ... .... .......... ......... .... y ......,
... ........... ......... .. ..... ....... .... y ....... . .....
......... .... ...... ........ ........ ....... .... .........
........, .. .... .... .... .......... ......... ......... .....
........ y .... ..... ......... ... ...... ........, a ..... ... ..........
........... ....... .. .. ....... ........ ... ...........
.......... ........., ..... ... ..... ..... ........ . ......
.........., .... ...... ........ .... ....... ....... .... y.......... ....... ...... ........ ......., .. .......... ......
... .....-........ (torrents a casse, a clappe), .... .... ..... ... .........
...... ... ...., .... ....... .. ....... ....... ....... y..... ........, ... ......... .... ....... y ........ ......, ....
je ..... ......... ......... ..... y ..... ...... ..........., ...
ce ...... ........ .. ..... ......... ...... ....... .... .........
.........., ...... ......... ..... ........ .. .......... .......
.....


....... .. .......... ....... .... y .......... .........


1857 .... Scipiion Gras ......... je ... ....... .... ...... retenues
partielles. .. ..... ....... ......... ........... ....... ce ......
barrages submersibles (....... ........), a no ...... ....... ... ce
....... ...... ......... ......... . ..... . ..... ...... .... ..
..... .... ........ y ..... ..... ....... .. ........ ........:
......., .... .. ...., .... .. ... ...., .. .... ......... ....
..... ........ ...... . .... .. ......... ..... .......... ..........
....... ....., y ...... ...... ....... .... .. .........


514
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 31     <-- 31 -->        PDF

........


~l .


I / . U


I /


1u / ti


. .


i


... ....


.


...... Ü3TO


...... j 0 ..


... ..


525
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

......... ......, ... he ....... ......... .. .... ...........
.......... . ........ .. ..........


...... ........ ........ ............ je ....... ....., na .
..... ce .... .........., ....... ... ... ........ ...... .. ...
...... ......... .. .............. ....... ...... .... ... .........
.. .... ...... ....... ..... ........... ........... ..........,
.... je y ...... ........... ..... .......... ......., ....... ..
..... ...... (... 3).


........


... ..


516
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.... ce ..... ........ .. ........ ....... ........ Scipicm-a
Gras-a. .......... ... .. ........ ......... .., ... je ..... ......
....... ......... ........... ....... ...... .... no ..... ......
...... . ......... .......... ....... ........ ........ ... ... je
...... .......: ...., .. ....... ....... ...., ........ ........ ...;
....., .. ..... ... ....... ........., .... ce ....... .........
........ ... ..... ..... ..... . ...... ....... ..... .... .....
.... ce ......... ......... ..... ....... ......... Scipion-a Qras-a
........ je ...., ... je .. .... ........ . .......... ....... y...... ....... ......... ........ ..... ... ..... je .........,
.... .. .. .... ........ ...... ....... ......... ......... .........,
... .. ce ..... .. .. ....... .. ...... ......... ..... Moja
........ ......... ........ ... . ...... ...... ....... ..... .....
........ . ...... ........... ..... ... ........ ce ........, no
..... ..... ........ ..... ...... ...... ... .. ..., .. ....... ........
.. ..........., y ...... ce .... ........ .. ...........
..... ...... ........ . ..........


.... ........ .... je ............, .. he .... ....... .........
.. ..... ..... ... ce .. ...... ......... ....... .. .., ...
.... ......... ....... ... ..... .. 45°. ..... ....... .......
........ ........ .. ...... ... ce .....!. ........., ........ .........
... ........ ... . ... he .... ....... ......... .... ..
........ ....... .... . .. ........ ......... .....


........ ce ....... .. ... .... ...... ............ .......
... he ........... ... ......... .... ... ........ ..... .. .......
...... ..... ......... ....... ..... ....... ...... ... ........
..... .... ...... ce ........ . .. ... ..... ...... ce .........
...... ce ...... .... ........ .. ..... ... ........, na ce ........
.... ....... ........, ..... .... ... ..... ........ .... ... .....
.. ...... ..... ..... ... ........ ... ............ ..........
....... .. ...... ........, .. ... .... ...... ........ ...... ....
....... ........ ......... ....... ........... ...... .... ... ce
...... ...... ....... ........ . ......... (... 4).


....... ........... . ........ ........ .........


...... ..., .. ce ... ..... ..... ....... ....... Kao .....
........ .. ......... ........ .............. .... no ..... ......
...... ... ce ....... y ....... ........... ...... ........ ....


...... .... .. bpcMe ..... boaa
...... .... .. bpeMC ....... ....


517
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

........ .... ..., ....... ...... ce ..... ...... ...... .......
.... . .............. ..... .... ........ ............ ...., ..
........... ......... ........... ....... .... ... ..... .......
........ ...., a ........ y ....... ....... ..... ........ .... (... 4).


..... ... ......... .. ........ ...... ...... ......... ....
..... ce ............. ... ........ . ........... ..... -........
.... . ...... ....... . ..... ..... .... .. ........ .. .........
.... ce ...... ......: ...... ....... .... ......... ce ...... .
..........., .. ..... ... ..... ...... ..... Ha ........ ........
.. ........ ... je ....... ........ . .........., ..... .......
........ ... ..... .... ....... .... .. ..... ... ....... ........,
.. ....... ........ . .. ..... ......... .... ........ .... ........
......... ... ..... ´......... ....... .. .... ........ ce ...
..........., .... .. je ...... ........ ....... .......... .....
...... . .... ....... ... je ......... .... je ........... .......
.... ........, .... ...... ... .. ....... .....


..... he .. ....... .... ...... ... ......... y ...........
......... ........ y ..... ... .. ... ......... ...... ...., ....
he ce ... ........ ........ ........... ....... y ......... ..........
..... ...... ...... ......... . ....... ......... . ..........
.......... ce ......, ... he ce .......... ... ... ...... ....,
.... .. no ... ...... ....... ....... .. ......... .......... ....
.... ........ ......... ........ .. ......... ......... . .........
... ....... no ...... ...... ... ......... ... ......... ....
....... .. ..... ........ ...... .....


. y ...... . y ...... ....... ........... ....... .........
.... ... he .... .. ...., ........ no ......, y ...... ce ........
...... ........ ..... ... .... ........ ce; ..... .... ..... ... ce
....... ..... ..., .. ce ..... .. ........... ..... .. ....... ..
....... ...... ......... ..... ....... .. .. ..... ..... .........,
.. je ........ ....... ......., ..... .. ......... ... .......,
.. ..... ... ........ ...... ..... ..... he .... ........
....... ... ... .... ......... .......... .. .......... ... ..
....... ..... ..... ........ .. ........ .......... .........


........ ........ .. ........... .......... ......... .....,
... ..... ..... ........ je ........, .. ce ........ ........ y ........
.. ...... ....., Beh .. je ........ .. ..... ..... .... (.... .
......), na .. ce ..... ...... ..... .......... ........ ...... .
....... ....... he . .... .... ...... ........., .. .. ..... ....,
..... .. ... ........ ........ ..... .... ......, .... ..... ......
....... ....... .. ........ ..... ..... ... .. he .... .... ....
....... ......, ... je ..... ........., .. ..... ....... .........
.... . ...... .....


... ..... ...., ..... .......... ....... .... ........ ........
.... he .... ...... ... ... ...., ... .. ....... ..... ........., na
he no ........ .......... ....... ......... . ........ ...., ... ce
...... ....... .. .......... ... je ...... ........... ....... ....
y ...... 2 ....., .. ..... ......... ... he ...... ....... .. .....
4 ..... ..... ........ ......., na ce .... ...... .... ..... .......
. .. .... . .... ........ .... Ha ........, . ..... ......,
....... ..... .......... ........ ......... ........... ....... ....


518
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

...... ........ . ......... ....... ......... ......... .... ...
.. ........., a .... ... ......... ....... ......... .... .....
..... ........ ....... ........ .......... .. ...... ... ......
.... ........ . ..........


.. ..... ....... ....... .. .. ....... ........ ..........
........... ......... .. ..... ........... ... ....... ....
ce ........, .. .. ...... .... y ......, na . .. ..... ....-. .....
...... ....., .... .... .. .... .. .... .... ........ .. ..........
........... . ........ ........... ........ y ........., ......
ce ...... .. ce ..... ...... ........ ...... ........., ...... he
ce ..... ......... ... ............. .. ........ ..... ... ............
.. ......... ....... ..... y ..... ..... ..... je ..... ....
......... .........., .. ce ......... ........... ....-. .... ....
........, .. ... ........ ...... ........ .. .... .. ........ ........
.... ... ...... ....... ........ .... ........ .. .......
........... .......... . ... ....... ....... .. ce ........ ... ....
........... ............ ...... ....... .. ce, ... ...., ..... ...
......... ........., .... je ...... ......... ........ ...., .... ...
............; .... ......... y ........ . ........... ..........
. ......... ........ ..... ce .......; .... .... .... ... .......
.........


... ... ..... ...., ... ... ce ......... .. ........., .. ...
... ............. ...... .. ...... ......... ...........: ...........
......... ....... .... y ..... ....... ....... ce y ............
...... ........ . ......... .......... .......... .
............ . . . . . a . . . ., ........; a ....... ce ........
........... .... ... . . a . . . ., ....... ........... .........


...... ..., .. je ...... ..... ....... y .......... ...... .
........ ...... ....... ...., ... ... .... no ........ ........ ...
.. ...... .... ........, .... ...... .......... ..... ....... .......
...... ... ...., .. y .......... ...... ........... .... ......
........ ......... .......... ..........-........, .... he .. .......
..... ........ ......... ....... ...., a ......... .. ce .....
... .......... ........ ..... ... .......... ........ .... ..........
.. ........ ... ........ ......... ...., ... ... .......
......, .. .... ....... .......... ....., .... ... je .......
......... ...... .... ..... . ........., IIITO ...... ....... ...
......


Résumé. En s´inspirant des idées de Scipion Gras . auteur donne la description
d´un nouveau systeme des retenues partielles des matieres solides dans les rivieres
torrentielles.


Le systeme tend, par le barrage submersible et par le labyrinthe qui sont des


formes spéciales, d´arriver au dépôt temporaire des matieres solides transportées


par le courant d´ eau soit a . état de transport partiel soit a celui de transport en


masse. Sitôt que les eaux claires arriveraient sur ce dépôt des matieres solides


commencera leur travail d´entraînement. Par . érosion ascendante, peu a peu les


matieres, temporairement déposées entre le barrage et le labyrinthe, partiront sans


causer des dégâts qui seraient inévitables en cas d´ écoulement de leur masse en


tete du courant.


519