DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.... ce ..... ........ .. ........ ....... ........ Scipicm-a
Gras-a. .......... ... .. ........ ......... .., ... je ..... ......
....... ......... ........... ....... ...... .... no ..... ......
...... . ......... .......... ....... ........ ........ ... ... je
...... .......: ...., .. ....... ....... ...., ........ ........ ...;
....., .. ..... ... ....... ........., .... ce ....... .........
........ ... ..... ..... ..... . ...... ....... ..... .... .....
.... ce ......... ......... ..... ....... ......... Scipion-a Qras-a
........ je ...., ... je .. .... ........ . .......... ....... y...... ....... ......... ........ ..... ... ..... je .........,
.... .. .. .... ........ ...... ....... ......... ......... .........,
... .. ce ..... .. .. ....... .. ...... ......... ..... Moja
........ ......... ........ ... . ...... ...... ....... ..... .....
........ . ...... ........... ..... ... ........ ce ........, no
..... ..... ........ ..... ...... ...... ... .. ..., .. ....... ........
.. ..........., y ...... ce .... ........ .. ...........
..... ...... ........ . ..........


.... ........ .... je ............, .. he .... ....... .........
.. ..... ..... ... ce .. ...... ......... ....... .. .., ...
.... ......... ....... ... ..... .. 45°. ..... ....... .......
........ ........ .. ...... ... ce .....!. ........., ........ .........
... ........ ... . ... he .... ....... ......... .... ..
........ ....... .... . .. ........ ......... .....


........ ce ....... .. ... .... ...... ............ .......
... he ........... ... ......... .... ... ........ ..... .. .......
...... ..... ......... ....... ..... ....... ...... ... ........
..... .... ...... ce ........ . .. ... ..... ...... ce .........
...... ce ...... .... ........ .. ..... ... ........, na ce ........
.... ....... ........, ..... .... ... ..... ........ .... ... .....
.. ...... ..... ..... ... ........ ... ............ ..........
....... .. ...... ........, .. ... .... ...... ........ ...... ....
....... ........ ......... ....... ........... ...... .... ... ce
...... ...... ....... ........ . ......... (... 4).


....... ........... . ........ ........ .........


...... ..., .. ce ... ..... ..... ....... ....... Kao .....
........ .. ......... ........ .............. .... no ..... ......
...... ... ce ....... y ....... ........... ...... ........ ....


...... .... .. bpcMe ..... boaa
...... .... .. bpeMC ....... ....


517