DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

IZVJEŠTAJI


..... ........ .......... . ........ ... ... . . ......


......... ........., .... ... .... ....., ... ..., ......., ...... .......
........ ........... ........ ........., .... ..... .... .. ........ ......,
....... ... . .......... ......... y ....... je .......; ............ .........
....... .. ......, a . ....... ....... ... je ........ ....... ........ .........
....... .......... ....... y ..... ........., ........... ........ . ... ........,
... je ........... ......... ..... ....., a y .......... ........ ....
........ ............ ..... ....... .......... .. ........, .... no ...... ........
...... ..... .. ............, ....... je ..... ....; ....... je ..........
...... ........ ........... .... ..........; ........., ... ........ ......, ... je
...... ..... ....... ......; ........... .... .. ......... .... ......; ......
...... .... je ......... ........ .. ....., ... .. ...... ......... (... ......,
........ . .. ..) y ....... ..... .......... ........ .......... ....... ........,
.... je ........... no 13.000 ........ (... 13%), ......... je ..... ..... 2.000
........, a ........ ..... .......... ... . ....., ... je .......... ..........
..... ......... ........ .......... . ........ ... . ...... .... je ..........
......, .... ......... .... ... ..., ...... .. ..... ..... .. .... ......, ... .
.... ...... ...... ..... .. ......... — ........ ......... — .......... ....
........ ..... ....... ..... ........ ........ ............ ....... .......
......... (.......... .. ........ . ....) ......... .. ..... ......, .... ....


.... .. ....... nape. .... je . ........., .......... . ......... .....: ..... ..........
..... ........., ...... ............ . ........... ........ .................
..... oceha ..... ... ......... ..... .............., .... ..... .........
....... ........ je ..... y ..... .... ........ .............. ......
...... ..... . ......... ......, ....... . ...... .... ... ....... ...... je .....
.........
.......... .... .. ...... .... je ..... ...... ...... ... . ....... ........
....... .. Vi .. .......... y 1930. .... ..... ..... ......... je y ....
...... ........ y ....., .. je ......... . .... ............, .... .. .. ........
.......... ...... .... .. ...... ..... .... ........ .. ......... ...... ......
.... ........ ...... ..... .. . ........ (10—20%) ........ ...., .... je ......
.... 125 ......, .... je 100 ...-..., a .. ..... ........ .... .... ... . .......
....... .... ......... je y ....... .... ........ .... ... ...............
....... ......... ............... Kao ... je ......., y .... ........ ....
........ .........., .... je ........ ... ...... ..... ....... ...... . .... y
....., ..... y ..... ..... ......., ...... je ........ . ......... .........
..............., . .. .. .... y ....... ...... ... ........... . .. .........
........, .... .... ....... ...... .... .. ....... .... .... ...... ...... ..
.......


......... .......... ...... ........ .., .... .. ...., .... .... ..... .
no ..... . no ...... .......... ...., .... je — ..... ...... ..... .........
..... — ....... ..... ..... y .......... ... ....... ...... .......... .
...... ... ......... .......... ...... .. ce ........ .... ..... .. .........
....... ............ . ............. .. ......... .......... ........ .....
.. ..., .. .. ....... no ..... ........ . ....... ...... ...... .. .... y ..... .
.. .. ........ ........ .. .......... .... ... ........ ... ........., ...
..... — ... .... ......... .... ......... ......... — .... ..... ........ ......


..... ...>. .. ..... .. ...... ........ ......., ... je ..... ...... .........
.... .. 50% . ..... a ... .......... ....... ..... .. ..... ... .... ...


520
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 37     <-- 37 -->        PDF

.......... ..... .. ....... ......... . ....... .. ......, ...... . .........
........ .......... y ...... ...... .. ..... ............ . ..... .......
........ y ..... ....... .......... .... ........ .......... .... ... y ........
.... ........... ......... ........... ........, .... .. ce ..... ........
.......... .... ...... y ....... ......., ... ... .. ...... ......., ......
........, ...... .. ......., ...... ....., ...... ...., ........ ........, ......
.... . .. ..


..... ...... ..... . ...... ......... .. ........... ........... ....
...... je, ... ... ......., .... ........ . ..... ............. .... .... . .....
......... .. ........ .... je .... ........... ............ .. 40%. ....... ..
..... ....... ....... .... .. ..... — ....... .. ..... ...... ......... — .....
.......... ........ y ......... . .........., ..... ...... ce ... ....... y .....
... ........... ....... .. ...... ...., a .... y ....... ........... .........
ce ..... ..... ........... ...... ......... .. ........... ........ ..... je
....... .. 5. ......... ...... ......, .. .... je ............ ......... ......
........ ....... ....... ...... .. ... ..... ....... ... ..... y ....... .......
je 1930. .... ..... 1,53% ......... ......... ..... ......, ... je ......... .....
.. ...... ....., .... je .......... ....... ......., ...... ce ........, ........,
......, ....... . ........ ...... ....... ce ...... y ........., ......... ........
...... . .........- .... .......... ...... .. ......... ........ ....
... ....... .........., ........... ......... ........ ......, .. ...... ....
.......... ...... ........ ... .. ....... 1881. ......, a .... je ........ .. ......
........... ........ ......1...>.. Ca ....... ......... ........ ...... ...
........ ........., ... je ......... ......, ........ y ....... ........., ....
.. ...., ...... ....., ..... ....... ...... .... ........ ........ .. ......
........ ... . ... .. ....... .. ...........


.. .... ce .... ........ ......... ....... ......... .. ....... .
(...... . ......... ....); .. ... . (....... .. ....., ...... .. ...........,
...... ......., ...... ...... .. ......, ...... ........ .. ....... .. ..... ....,
......., .......... ......., ....... .. ......, .......... .. ...... . ........
....); .. ............ (........ .... . .......... .......); .. ..-....
(....... . ........ .. ......... ......); .. ...... . (.... .. ..... — ..........
. ......... — ...... ...., ...... ...., ....., ......, .......... .......,
...... . ...... ........, ........ ..... . ......, ..... .. .......... . .......);
.. ......... (...... .. ..... . ....... .. ......... ......); .. ...........
(.... .. .....); .. ........ (...... .... . .....); .. . a . a . y (......
. ..... ....); .. ....... . (........); .. ....... . (......... ....);
.. ............ (........... .....); .. ..... (.... . ......); .. .......
(.........); .. ........ (....... ...... ....); .. ......... (........,
.........., ........ . .... .. ........ ......... ....... .......).


..... ..... ...... y 1930. .... ...... ... 500,000.000 ......, a .. ......
...... ....... ce ..... .... ....... — ....... 700,000^000 ...... (.... ..
........ ......... ........ ...... .. 1930. ....). ...... .. ........ ...... ..
1931/32. .... .... ...... ........., ... .. ........ ....... ......: ........
...... .. 30%, ......... ...... .. 40%, ....... .. 20%, ....... .... .. 20%,
...... ...... .. 25%. ... .... ce ....... ....... ... .... ............ ..., ....
.. ce ....... ...... no ......... ........ .. .... .. 25%. .. .. he . .......
........ .... .. ........., ...... je ...... . ....... .. .., .. .. .. ........
.. 1930. .... .... ........., a ... .... .. ......... ....... y ..... ....., .. ce y
....... ...... .. ...... ...... ...... ......... ..... ....... .......


521
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.......... .. ......... ...... .... ce .. ......... ..... ......... .......
.... ......... . ....... ...... ...., ... ce ... ...... .... ...... ... ....
......: ..... ......., ........ .......... ... .... ............. ...., ..
..... ...... .......... ....... ........ .........., .......... ce ....... .........
...... .......... ......, ... ..... ..... ........ ...... .......
...... ........ ....... .. ...... ........ 2. . 3. ..... ...... ...... y ............
.... . ......., .. ..... .. .............:


1. ....... ....... ...... .. ..... ..... . ...... .. ...... ... . .........
........ ...... .. ........ .. .......... ....... ....... ..... y ..... .....
"......... .. ce .... no ...... ......, ... je ........ ....... ....... .... ......
.........., .... .... ........ ...... y ..... ......... .........;
2. .. ce ....... ........ .. ...... ........ ...... ...... y ....... ...........
........ .. ........ .......... Kao ......... .. ......... ......
......... ........ je ............ ...... y .... ..........., ... ce .... .......
y ....., ...... ..... .......... ............ ........;
3. .. ce ........ ........ ....... ..... ......... ......... ........
........... (...... ............. ....... y .... .. ....... . ............. .....
...... ce ... ..... .. ...... . ......... ......... .. ....... ........ ......
........ .. ...... .... .......... ..... ..... .... ..... . ......... joj ......
............. .......... .. ....... ..........., ..... ..... je y ... ....... y
.......... ........ ......... 16 . 18% ........, ... ...... .......... .....
....... no 7 . 8%. ...... je .......... ....... .. ............ ......., .... je
..... y ........ ....., ........ . ........ ........ .......);
4. ,.. ce ........ ........ ........... ....... .. ........, .... ............
.... ...... .......... ......, ..... ... ... ...... ..... ...... ......;
5. .. ce . ....... .. .......... ............... .... y ......... ....... y
..... .... ........ ..... ......;
6. .. ce y ........ ........ . ....... ...... ...... .... ....... .........
........ ........... ........ y ..... .... ....., .... ..... .......
............ ..........., .... .. ce .. ... ..... ........ ..... ......... ... .
.......... ... .. ..... .... ...... ......... .. ......... ....... .. .........
....;
7. .. ce y .......... ........ ...... ... ... ............ .... . ...........
.... ....... .. .....
. ..... .......... ...... ........... ..... ........ ....... ...... ........
y ....... ........, .. ce y ...... ........ ...... ....... ....... no ..........,
.... .. ........ ............ ........ . ........... Kao ......... no ...
.......... ........ .. ce: a) ........ ..... ........., .... .. ce ........ no
....... .......... .. ....., ... ......, .. .. .... 5 ...... ......... y ......
........ ......... ... ........... ... ........... ....... ... .. ....... .....
.... ....... ... ........ ..... . ..... .......... ...... y ...........
......... (... ....... ............. .. ..... ... .......... ...........); .) npe......
.... .... ............. no .......... .......... .........; .) .........
......... ...... ........, .. .. y ...... .. ......... ...... ........ .......
.........: 1. y ....... ....... ..... 2.000 .3 ... 2. y ....... ....... .....


3.000 .3 ... .. y ....... .... 150 .......
......... ............. ..........., .... ......... ....... ........
(......., ....... . ......), ... . ..........., .... ...... ..... ...., .... ........
... ......, ... ...... ....... .... ....... ........... ...... .... je ........
.. .... .....


522
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

.... ........... ce ... ...... ....... . ............ ...... .........
„....... ......... ......... ....... ........". ....... .. ..... ......
......... — ........... — ...... ....... ......., .... .. ... ........... ...........
...... ... ....... .. ...... Ha .... ..... .......... .. .. ... .........
...... . ...... ........ . ............., ...... ..... ce .... .... ..... .
....... ........ ......... .... ....... ...... ...... .. ........ ..... ........
.......... ...... ce ....... ............. .... ......... ........, .....
............ .... .... ......, .... ..... ............ ......, ..... ....... ..
......... ...... . .......... ...... ......... ... ......... ...... ....
.......... .........., .... .. .. ... ....... . ....... ....., a .... je .....
........ . y ......... ...... .. 1873. .. 1898. .......


... ce .... ..... ........ .......... . ........ y ....... ........, ...
....... .....: ...... je ... ..... ......... y ..... ...... ........, ... ce
...... y ......... .... .. ........, ... je ......... .......... ....... a ..
......... ....... ....... ....... ......., na joj je ..... ... ....... ......
...... y ....... . ........., .... .. .... ....... .... ...... ......... ..... ..
......, .. ..... ........-.............. ....... .... ........... . ..........
............ ......., ... ........... .... ......... .. ...............: ............
....... ...... . ........ .........., ... .. ce ..... ....... .......... .
...... ...... . ...... ................ . ..... ...... ..... ...... ........
........ ...... .. .......... ........ ... ...... ......, ... ... ........
...... .. .......... ...... ......... .... ........ ....... ... ....... .......
....... ....... y ....... ........ .... .. ........... ......... ......... .........
......... ....... ... ........: ..... .. .......... ...... ...., a ..... ..
......... .... . ..... ....... .. ........ ....- ........... ....... ......
........... .... .. ..... ... ............ ... ....... ............ ....... je y
....... 11. ........ ...... ...... . ... .. ......., .. .......... ..........
.......... ......... .. ....., .. .......... ........., .... ce .... ......., ...
. ........ .. ..... ........... ......... . .. ...... ....... .. ...........
......


....... je y ....... ...... ...... .. 50% .... .... y ............ ...............
je, .. je ... ..... y ....... ....... .. 50% ..... ...... ...... . ...
........ .. ....... ..... ...... (............, ......, ......, na ...........),
.... ..... y ........ . ..... ......... ..... ....... ...... ..... ...........
........ ...... .......... .. ..... .......... ....., ... ... .. ........, ..........
. ...... .............. je .........., .. ce ..... ........ ..........
....... ...... ........ ......... ......., ... .. ..... ......... y ........... ..
.................. (..............) .......... ........ . ......... ..............
........, .. .. .... ........... ....... ....... y ...... ......... ..........
.... .. ........ ......... ....., ... ......... . .... ...... .......
no ..... .......1 .... ....... ...... .......... . ....... ..... ....... ........
no ...... .. ......... ...... ............... .......... ........ .......
....... .. .... .....


....... ..... y ........ ...... ... ...., .... y ........ ........ ......,
.... je ..... y ......., y ...... je ......., .... ........ .... ........ .. ....
............ ..... ...... ... ........ ...... ........ ........ .. ....... ..........
...... ...... ...... Tora .... ....... .. ... 1929 .... ........ .........
.. ........, .. ... .... ..... .. ...... . .... ....... ........... ........ ...
........ ....., . ....... .. .., .. je ........ ....... ........ ...... y ......,


* „...... ............" ........ .... ...... ... 10/31. ..
523
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 40     <-- 40 -->        PDF

........ ....... .......... . ......... ...... — ...... je . ....... .... .. ...
........ ..... ........., a ........ .. ... ... ....... ......... .......... y
......... ... ..... ....... je ........ ........ ........, ... ce ..... 70% ........
........ ..... ........ . ........... y ......., ..... .... .. ..... ...........
...... ............


........ ...... ....... y ........, y .... ..... ....... ....... ........
.. ..... ....... ......, .... .. .... ......, ..... .... ...... ........-........
.......... ........ .. 1. ......... 1931 .... ....... je ........., .. ....... .......
..... .. ...... .... .... ..... ........ ... ce .... ..., ........ ... je
............ ......... ... ...... .. .., .... .. .......... . ..... ...... ..
10—25% ..... ......


........ je ..... ..... .......... ............. ...... .... .. 50%. .....
y ....... . .......... je ......... .... ...... .. .... .. 30—40%. ..........,
.... ..... ...., ...... ce .......... y ....., ..... .... .. . ........ ..........
.......... y ........... ......, ... .. je ..... ... . ......... .... .... . ......
....... ...., .... ce .. .... ..... ........ ......., .......... je .... .......
....... .. 28 ....... no ...... ......


....... je y ....... ...... .... ... ....... ........ ......, .. .. ...
..... .. ... ....... ....... .. ...... ............ .........., a ......... .
..... ..... ..... y ....... ...... ..... je .... y ........ .. ....... .. ..........
......, ... .. y ....... .... ... y .......... To ....... ..... ......
......... je ..... .............. ......., .... ce ......, .. he .... ... .....,
........ . ....... .. ..... .. ......, ..... ... .........., ..... je ...... ...
....... .. .......... .. ..... ........ ......... .. ........ ......... .. .........
......., .... je ........ . ..: .. ........ ......... .. 4,50 .. 33 ... ....,
....... .. ........ ......... .. ........ y ...... ..... .. 9 .. 66 ... ...., a
.. ..... ....>, .... je .. .... ... ......... ... ....., ....... je ...... .. 4 ....
.. 100 ....


... ..... y ........ ......... je y ........ ... ...... ..... .. 50% ..
........ . ......... — ..... ........ ........ ...... .. .... ......, .......
...... ........ ...., ... . ..... .... ....... ......... ...... . ........, ....
......... ... ....., ... ..... ...... ..... ........ ........ ....... ........
........ ....... .. .... .. ........ ...... .......... ........ je ...... ...............
.... .. .... .............. ..... .. ........ .. 25%, . ... .. ce ..
........, .... .. ...... .... ..........., ..... ......... ...... .. 0.50 ... .....
no ...., ... je ... .... ........ ... ...... .. y ... ..... ........ .......
....... . io: .........., ........ ......, ........ (.......... .......) . ........
......, a ....... .... .. ....... (...... ....), ... ........ y ....... .....
...... .... .. ........, a ..... ...... . ........... .......... .... ... . ....
.. ..... .... je .. 50%. .. ...... ....... .... .... ....... .. ..... ..... ..........
........, ..... ...... ce ... ....... y ..... ........... ......... y .....
........., .. ce .... y ....... ....... ......... ..... ........ y ........ .....
.... ......... .. ....... .... ...... ...... ............. ......... .. ......
..... ...., a ........ .. ....... .. .... ... y ....... ..... y ........ .... ´ ..
........, ........ . ............. ... ce .... ...... ...... ...., .. je nopacao
.. 50%. .... ...... .... . .......... — ........ ...... . ...... — ........
........ ......... y ...... ........, .. ...... ... ..... ......... .. ........
......., a ... je ... .... . ... ... ...... ..... ....... ........ je ...... .....
..... ......, ... .... .... ...... ....... ..... ..... y ....... ...... ...... y
.........


524
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 41     <-- 41 -->        PDF

......... je ......... ........ ............., .........-......... . .......
......, .... .. je .... y 1930 .... ....... ... .. ..... 50%, ..... .... je .........
...... ...., ..... ...... ............. . .......... ........ (700.000), .... ..
... .... .... .......... Ha ..... ...... ..... .........., .. je .... ...... ..
............ ..... ...... . .. ....... ..... ....... .........., .... .... .........
..... ........, ...... je ...... . ....... ....... ..............., ... je .......
........ ... ....., .... je y ........ ..... ......... ... ...... .. .........
......., ... ... y ......., ... ... ......., ......... ..... ..... ... ...............
.... ce .. ...... ......... ........ ........ y ...... .......... ......,
a ..... ......... ............ ..... ......... 5 ....... .... .... ...... ..
...... y ......... .... ... ....., na ce ........., .. ... ... ........... ....
..... ......., ... ce .........., .. ... ... .... .... ..... ....... ..... ......
..... ...... ........ ............ . .... .. ......-., ... ............... .....
...... ...... .. ..... . y 1932 ......, .. .. ce ......... ...... ....... . .....
.......... ...... y .......... ... je ..... ...... y ......... .. ........ ...
...... ...... ......., .. ... ..... .. .... .. je ........ ..., .... . ........
..... ..... ..... ......, ... je ... ...... ...... ......, .... je ..... ......
......... .. ....... ......... ....., na ..... ... ....... ..... ...... y .......
..... .... ........ .......... .......... .......


..... ..... ......... ...... y ..... ...... je ......, ... .. ....... ............
......... ......... y ....... . .......... y ....... ... .......... ..
.... je ..... y ..... .... .... .... y ......... ..... je .... ....... ........
..... ...... ...., ... je ..... . .... ....... .. 1. ....... ...... ......., ......
je ........ .... ........ ...... ....... .. 9,34 .. 9,57 ..... no ...


............ ...... .......... .... ...... 18,000.000 .3. .. ..... 10 ......
.......... ...... ........ je .. ........ ........ y ....... ........ .. 10,000.000
.... ............ je ...... .... ..... y ....... ...... ...... y ........, ... ..
je ........ .......... ...... y ...... ........, .... .... je .......... ......,
........ ...... .. 80% y ........ ....., ..... y ..... . .. .......... .... .........
.... . ....... .......... .... .. .......... Te .. .... y ........ .....
..... ......... ........ . ..... 20.000 ...... ....... ...... .. ............ y
......... .. ........ .... ....... ....... je ....... ........ ............. ...........
....... ...... ... je y ......... ......... ........ .. ....... .... .....
..... ..... ....... je ......... ......... ............. .... .......... ......
(....... ....) .. 3,000.000 .. 2,000.000 .3, ..... he ......... .......... . ........
.......... ....... .. .... ........ ....... .. 10,000,000 ..... y ..... .......
.. 80,000-000 ....., .... je .... ........... . ....... ...... ....... ce, ..
he ....... ........ . 60,000.000 ...... .......... ......... .... ............ je
...... . ............ ...., na ........ ..... ... .... ......... . .... ........
......, ............ ......., .. y ... ..... .... .... ........... ...... .. .......,
.. .. ce .. ... ..... ... ....... ........ ..... .......... ........ ...........
...... ........... .... ............. ...... ......... je ..... ....... .......
....... . .. .. ..... ........ ........ .... .. ......., .. ce .... .... ........,
... ce ........ ....... y ............. ...... ..... ........ .............
......... .... .... ..... ........, .. .... ........ ...... ......... ...... .........
...... .. ............ ..... .... . ..... ......... y ........, .. .....
je ............ .......... ...... ...... ... ....... .. 700,000.000 ..... ........
...... je .........., .. ce .... ........ ..... ...... .......... y ..... ........
............... ............ ......... ............ .. ........, .......,
............, ...... . ......, a .... ..... .. ..... ........ ......, .. .....
........ .......... ...... .........


525
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 42     <-- 42 -->        PDF

......, .... je ...... .......... .......... ..... ... ........... ...., a
........ ......, ...... je ....... ........, y ............ .. .... ......... .....
.... ........ ...... ........., ......... je ........ .... .. ........, ... je
........ ...... .... ......... ....... ..... ....... ....., .... je y ........
..... .... .. 22% .. ........., ....... .. ...... ....... .. ........ ..., .....
...... je ...... ...... ...... ... 1,000.000 ...... ........... y ....... .. ......
.... y ..... .......... ........... ..... y ....... ......... Tora .... .. ........
........... ..... ........ ........, .... .. ...... ... ...... .......,
......... .... y ..... ......... ............. ....... .. ......, ..... .......,
.. ... ......... . y ........., ... ....... ...... ......... .... y ......


..... ..... ...... je ..... ........ ....... ....... .......... ..... ..
.... . ...... ...... (........ ......., ........ ...., .......... ....... . ........
....), .... ....... .... ..... .. ........... ....... ......... .... je ....
.... ....... ......... ..... ....... ..... (........ ...........), .... ... ....
.... .. .... ......, .. joj ... ..... ...... ........ .... ..... ........ .......
.. .. y .... ..... .... ......... ..... ......... ........ ..... ...........
........, ....... . .........


........ je y .... 1930 .... ...... 15.538 .8 ...... .. ..... y ....... .........
.. 1,041.020 ... ........ ... ..... ...... y ... ..... .... je y ........
....., y ........ .. ....... .. ....... ......, ..... ...... ....... ..........
....., .... ...... .......... ........... ......., .... ..... ...... ... . .......
....... y ......., ... . ........ ....... ... . ............ ..... .... .. .........
......... ......., ..... ce .... ..... ....... ....... ...... .......... ..
..... .... ...... .. ... ..... 947.300 ... ......., a .. ... ...... ..... .....
66-720 ... ......., ... ....., .. . ... je ..... ...... no ........ ...., .... je
........ ........ ...... .. .... ..... ...... ......... .. ..... ........, ....
........ y ........, .... ...... .. ...... ......


....... . ...... ...... .......... . ........ je ...... y ....... .......
. ......., .... .. ...... ...... .... ..... ....... .. ........ ........ .. 1930
...., ..... .... je ..... ...... .... .. 50%.


......., .... je .... ..... ........ ..... ......, ........ ...... ...., ..
...... .... — . .... ....... ........... ...... — ... .......... ..... y ........
.... y ......


........ ........ (...... . .....) ..... ....... ............. . ...........
....... y ...... ....... .....:


..... y ......:
1930 .... 1929 ....
........ 1,745.732 2,118.303
............ 1,510-140 1,948.005
........... 1,982.200 2,477.790
...... 2,803.320 3,745.816
....... 3,280.000 4,120.000
...... 3,838.000 4,708.000
...... 7,350.642 4,765.943
........ 1,041.561 1,138.480
..... ....: 23,555.595 25,112.403


526