DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 44     <-- 44 -->        PDF

.. .. he ..... ........ ......... ...... y ..... ........., ........, ..
.. ce ... ...... y ...... ...... ..... ... y ....... ...... .. ....... „....
........ ....", .... ce ........ ..... ......... .. ........ ...... ..... . ........
............. .. 50 .. 80% y ...... ...... .. 120 ......, y ........
... ...... ......... ce ..... .... .. ......... ............ y ......
........ .......... .. .... ........ .. ............. ...... . ...... .......
.........


............ je, .. je .... .. .......... .......... .... y ...... ......
...... .. 650.000 ......., .. .... je ... ...... ........ .. 512.000 ........ ..
... „...... ....", .... je ........, ... .. .... ..... .. 250 . 300 ......, .........
je ............ .... .. 32 ....... ...... ...... .. ......... .. 3 .. 5 . ... .......
...... ......, .... .. ..... 10 ...... .... ........ .. ...... .......
...... ....... ........ ce ..... ....... .. 140 ....... ...... (70 ....... ......)
. ...... .. 38 ....... ......, .... .. ce ....... .... ...... .. 102 ....... .......


.. ........ ....... no ...... . ... ...... .......... .. .......... y ........
.. 25.000 ......., .... .. ..... ......... . ........ ........ .. .......
........


..... ...... ........., ... .. y ...... ...., .... ..... ........ . .....
...... no ......... ....... ......, .... .. ........ .... y .........., ..
......... ....... ........ ...... . .. .. .... .. ........ ....... .. ........
.... ...... ......, .. .. ce ... ........... .... ..... .......... . .... je ......
.. ..... .... ........ ............, .... je ....... ....... ...... y ....
........ ....... ........ ......., ... . ............ ....... y ..... ... ... ..
............ .... .... y ....., .. ...... ..... ..... y ........ .... ...........
....., ..... .. no ..... ........... ........, .. ce .. ...... .... ....
....... ..........". ... .. ..


KNJIŽEVNOST


UPUTSTVA ZA UREĐIVANJE DRŽAVNIH ŠUMA.


(Službeno izdanje Ministarstva šuma i rudnika, štampano u »Službenim Novinama«
od 2 aprila 1932 broj 76.)


Ministarstvo šuma i rudnika, odelenje za šumarstvo izdalo je »Uputstva za
uređivanje državnih šuma« (Broj 33.820 od 29. XII. 1931.). Pre toga postojala su u nas
još druga slična uputstva za uređivanje šuma. Tako je za uređivanje šuma krajiških
S´movnih općina, zemljišnih zajednica i privatnika bivša hrvatska vlada u Zagrebu izdala
»Naputak za uređivanje šuma« (1903. g.). Za uređivanje šuma u Sloveniji i Dalmaciji
važila je austrijska »Instrukcija za uređivanje šuma« (1901.), dok je za uređivanje
šuma u Bosni postojala također slična Instrukcija (1909.)


Nakon duljeg vremena izdana su »Uputstva za uređivanje državnih šuma« u
Kraljevini Jugoslaviji, kao dopunak zakonu o šumama od 21. XII. 1929. godine.


Preka je bila potreba, da su se ta »Uputstva« izdala, jer su se u tom dugačkom
odlomku vremena znatno izmenili pogledi u uređivanju šuma i načinu vođenja šumskog
gospodarstva.


Da smo imali takova »Uputstva« pre 10 godina, verojatno je, da se šume ne bi
sekle onim tempom, kojim su se nažalost sekle u prvom deceniju opstanka Kraljevine
Jugoslavije. Sve se nastojanje Ministarstva šuma i rudnika u tom odlomku vremena
odnosilo samo na eksploatisanje šuma, dok se na stvaranju tehničkih i stručnih pred


528