DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 53     <-- 53 -->        PDF

stojina za čišćenje iskazati zasebno od površina sastojina, koje se imaju proredivati.
Jednom i drugom uzgojnom merom ide se samo za polučenjem veće vrednosti glavnog
sečivog prihoda.


Gornjim prikazom bile bi uglavnom´ iscrpene moje napomene na gospodarsko
razdelenje šume, geodetske i taksatorske poslove, predočivanje najglavnijih radnja oko
uređivanja šuma, što je sve najvažnije i što predočuje glavni sadržaj »Uputstava za
uređivanje šuma«. Na druge se nedostatke tih »Uputstava« ne osvrćem, jer nisu toliko
važni kao gore istaknuti nedostaci, koje sam izneo sa željom, da bi se od dobrog a
napravilo još bo l j e.


Pri završetku ovog prikaza ponovno ističem, što sam u uvodu spomenuo, da
ova »Uputstva « znače kasnu popravku jednog velikog nedostatka u nedavnoj
prošlosti. No ipak se ni od njih ne može očekivati puna popravka sadanjeg stanja, ako
se iz temelja ne revidira dosadanja eksploataciona politika u
pogledu državnih šuma. Nije dovoljno doneti samo »Uputstva za uređivanje
državnih šuma«, već treba preduzeti sve potrebne mere, kako bi se odredbe ovih
»Uputstava« u punom obimu uvele u život i poštovale odredbe izrađenih elaborata.


Kako se razabire iz prelaznih naređenja (§ 61 i 62), stojimo pred jednom velikom
akcijom na uređivanju državnih šuma. S obzirom na važnost i posledice tog
velikog rada stručna javnost s pravom očekuje, da će nadležni faktori preduzeti sve
mere, kako bi se taj plan u celosti i realizovao. Treba stoga u prvom redu poraditi
na tome, da se uredi personalno pitanje taksacionog osoblja, te pitanje njihovog dalnjeg
usavršavanja, da se za taksatore postave spremni stručnjaci i da se namaknu
materijalna sredstva za provađanje toga programa.


Ceo rad na tom polju u sledeća dva decenija treba da se kreće u znaku uređivanja
naših šuma, da se na taj način barem za budućnost stvore osnovi jednog racionalnog
gospodarenja, kad takovo u nedavnoj prošlosti — nažalost — nije vodeno.
Dovesti treba prave ljude na takova mesta, koji će znati i hteti da porade na tom
važnom poslu.


Završujući ovaj prikaz »Uputstava za uređivanje državnih šuma« ne mogu se
oteti dojmu, a da ne kažem još i ovo: Gospodarska osnova, koju sastavi ma kako
dobar i vrstan šumarski stručnjak, ostaje mrtvo slovo na papiru, ako se njene odredbe
ne uvažuju i ne poštuju, odnosno ako upravnik šume njene propise u životu sastojine
savesno i strogo ne provodi. U naprednim´ zemljama je šumsko gospodarstvo na visoki
stepen digla dobra i valjana šumska uprava, a ne gospodarske osnove same po sebi.
Samo u dobro organizovanoj i dobro vodenoj šumskoj upravi sve se grane šumarske
nauke jednako dobro razvijaju. Medu njima nema trvenja i suprotnosti,, koje neki hoće
da vide između uređivanja i uzgajanja šuma. U nesavesnoj i lošoj šumskoj upravi
gospodarska se osnova brzo menja — i to ne možda zbog toga, što dotična osnova
nije dobra. Ako se šumska uprava loše vodi, to šumi ništa ne koriste m najbolje sastavljene
gospodarske osnove, ni najbolje stručne škole, ni solidni naučni instituti ni dr.
Uređivanje je šuma u lošoj upravi mrtvo, a šumska uprava je bez uređivanja šuma
ili gospodarske osnove ... . šlepa!


Prof. Nenadić Đuro.


Prof. Dr. MILAN MARINOVIĆ: PRIVREDNI ZNAČAJ LOVA U JUGOSLAVIJI.


Bez sumnje nam je knjiga gosp. prof. Marinovića, u kojoj dokazuje privredni
značaj lova u Jugoslaviji, došla u pravo doba. O tome nema sumnje i pogovora. Ako
će svi oni, kojima nije bilo dosad jasno, da lov nije samo šport, već i važna grana
narodne privrede, tu knjigu nabaviti i pročitati, pa ako će na temelju toga promijeniti
svoj sud o lovstvu u našoj Kraljevini, onda će ta knjiga potpuno postići svoju svrhu.
Ovdje će biti govora o tome, kako je g. Marinović značaj lova i lovstva u našoj državi


537