DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 55     <-- 55 -->        PDF

{po navodima g. Šugh-a) već napred naveli (str. 37). G. J. Šugh pravi razliku u tipovima
rogovlja ovih srnjaka uzimajući za primjer šumsku upravu Vrbovsko. Po njegovom
iskustvu je rogovlje iz predela Bijele Stijene, Tisova Kosa, Bjelolasica, Ćrešnjevica
prilično kratko, ali zbijeno, krupno s mnogo ikre, tamn o i vrlo pravilno, a ono
iz Litorića, Miletke, Vučinić Kose tanko, visoko, s dugačkim i oštrim parošcima i velikim
rasponom. Znatno slabiji u telu i rogovlju da su srnjac´i iz nižih predela Gorskog kotara
(Cetin, Hatribarište, okolica Dubrave i Gen. Stola), koji su vagali obično 20—25 kg.«
Ovdje ima i čisto formalnih pogrješaka, jer po organizaciji šumarske službe nij3 bila
nikada nirti je danas šumska uprava u Vrbovskom, već jedino šumarski referent kod
Sreskog Načelstva, niti su predjeli Bijele Stijene i Bjelolasice u šumsko-upravnom pogledu
spadale pod sreskog referenta u Vrbovskom, već su Bijele Stijene srez ogulinski,
a područje kr. šum. uprave u Jasenku, dok je po vrhu Bjelolasice meda. Sjevero-istočna
strana spada jasenačkoj, a jugo-zapadna kr. šum. upravi mrkopaljskoj (politič. srez
Delnice). Mimoilazeći te formalnosti kažem, da se sve gore citirano temelji na krivom
poimanju čitave stvari i da je iz osnova pogrješno. Jasno je, da je za razvitak tijela
divljači potrebna hrana, u kojoj se nalazi dosta vapna i fosfora (kalcijskog fosfata),
a prema tome i za razvoj rogovlja srnjaka. Tu dolaze u obzir one biljne hrane, koje
sadrže mnogo vapna i fosfora, dotično ona zemlj´išta, koja daju dosta ovih spojeva
biljkama. Medu ta zemljišta spadaju Gorski Kotar, Velika i Mala Kapela, Velebit i t. d.
kao predjeli krasa sa vapnenastim tlom. Zemljišta, kojima manjkaju te soli za hranu
kostiju, prouzrokuju meku i poroznu sastavinu (substancu) rogova i slabiji njihov
razvoj. Otuda postaju zaostali, slabi i kržljavi rogovi. U lovačkoj literaturi dokazali
su to Nijemci Dr. Strösc i drugi. Ali je poznato, da osim hrane upl´ivaju još mnogi
drugi faktori na razvoj srnećih rogova. Uzroci abnormalnog i slabog razvoja rogovlja
mogu hiti u degeneraciji srneće divljači u pojedinim predjelima ili lovištima. Degeneracija
čitavih srnećih postojbina može nastati uslijed nastupa pošasne bolesti, a ponajviše
uslijed krivog provadanja lova li strijeljanja te divljači. To krivo strijeljanje sastoji
se u tome, da se postrijeljaju svi stariji i jači srnjaci prije oplođivanja ili da se
postrijelja prevelik broj muških komada ´ili premalen broj ženskih komada. Razmjer
u spolovima dolazi tu do važnosti. Ako dolazi jedan srnjak na 6 do 8 ili više srna,
jasno je, da će doći do nazadovanja divljači i do kržljavih i slabih rogova. Najidealn´iji
razmjer u spolovima bio bi 1 : 1, a kao normalan i zdrav smatra se 1 : 2 do 3. Taj
omjer mora se uzeti u obzir kod regeneracij e takovih degeneriranih lovišta.
Na razvoj rogova uplivati će konačno blage i nezapadne zime, plodne godine sa obilnom
i dobrom pašom, kao i još mnoge druge prilike. Iz svega navedenoga izlazi, da
ne možemo kvalitetu srnećih rogova t. j . tip, jačinu, visinu, boju, ikričavost, duljinu
i oblik parožaka dijeliti po pojedinim predjelima, dakle na srnjake iz Bijelih Stijena i
Bjelolasice i one iz nešto nižih predjela Gomirske Kose, Cetinske Šikare, Krpela i t. d.
Drugim riječima može biti srnjaka sa kratkim, krupnim, ikrastim rogovima tamne boje
iz n´ržih predjela, kao što može biti srnjaka iz Bjelolasice sa visokim tankim rogovima,
sa dugačkim i oštrim parošcima i velikim rasponom, kao što je to bio slučaj sa rogovljem
dvaju srnjaka, koje sam dobio god. 1917. i 1918. baš u Bjelolasici. Boja srnećih
rogova ne ovisi samo o vrsti šume, u kojoj srnjac´i obitavaju, to jest o vrsti drveta
i kore, na kojoj rogove čiste, glade i svijetlaju, kako se ranije držalo. Njemački je
naučenjak profesor Dr. Olt-Giessen svojim istraživanjima tu stvar prilično raščistio.
On je prerezao vaše srnećih rogova, pa je opazio već sa prostim okom na površini roga
skoro 1 mm debeo taman obrub. Pod mikroskopom našao je, da tamnu boju roga tvori
tamna masa, koja se nalazi u Haversovim kanalima na površini roga. To je obojenje
nadošlo svakako izvana u spomenute otvore, jer su samo vanjske, prama vani otvorene,
kapilarne cjevčice napunjene pigmentima. Pod mikroskopom opazio je Dr. Oit
jednoličnu (homogenu) tvar, koja je u tankim slojevima žućkasta, a č´hn je deblja, tim


539