DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 65     <-- 65 -->        PDF

IX. Predloži podružnice u Beogradu:
a) U predmetu putnih paušala (vidi Šumarski List 1932. str. 393).
Kako Glavna kontrola nije dala saglasnost na Pravilnik o putnim paušalima, pj
je pravilnik sistiran, odlaže se predmet zasada.
b) U predmetu pravilnika o nošenju službenog odijela (Šum. List 1932. str. 394).


Prima se u cijelosti predlog Podružnice i zaključuje se, odaslati rezoluciju g.
Ministru šuma.
c) U predmetu personalne politike u resoru Ministarstva šuma (Šum. List 1932.
str. 397). *
Prihvaća se prijedlog u cijelosti i zaključuje odaslati po predmetu rezoluciju
nadležnima.


d) Po tome, da se u Zakon o ustrojstvu šum. struke stavi i slijedeće: »Izuzetno
od čl. 132 Zakona o šumama priznaje se stručna sprema za samostalno upravljanje
šumom i onim stručnjacima, koji su na dan stupanja na snagu zakona o šumama od
1929. godine imali srednjoškolsku stručnu spremu >i: položeni državni ispit za samostalno
vođenje šum. gazdinstva« (Vidi Šum. List str. 396).


Prihvaća se s time, da se rezolucija odašalje, ali s nadopunom, da se ti stručnjaci
namještaju na položaje šefova uprava i sreskih referenata samo u slučajevima, ako
nema dovoljno fakultetski obrazovanih stručnjaka.


X. Čitaju se pozivi na kongrese. Zaključuje se, da se zamoli g. prof. Dr. Josip
Balen, da kao zastupnik Ministarstva na Kongresu Silvae mediteraneae zastupa i J. Š. U.
Na kongresu Carbon Carburante u Milanu zamoliti će se ondašnji jugosl. konzul
da
zastupa J. Š. U.
Na kongres austrijskih šumara zaključuje se poslati brzojavni pozdrav.


XI. Na predlog podružnice u Beogradu zaključuje se odaslati nadležnima predstavku
u predmetu državnih činovnika i zamoliti, da se prinadležnosti nipošto ne
smanjuju, već naprotiv povisuju, jer je svako smanjivanje nemoguće a i štetno po
službu. Upozoriti napose i na osobito teško stanje činovnika u gradovima,
XII. Na predlog podružnice u Beogradu zaključuje se poslati nadležnima pretstavku,
kojom se moli promjena zakona o izboru narodnih poslanika onamo, da bi i
državni šum. činovnici mogli da kand´iduju, (ali ne šefovi uprava i sreski referenti
u srezovima svoje djelatnosti). Zaključuje se odaslati nadležnima pretstavku po predmetu
u slučaju, ako se traženje ne protivi Ustavu.
XIII. Primaju se novi redoviti članovi: M. J o v a n o v i ć, Beograd; I n g. R.
Petrovi ć, Novi Sad; I n g. V. Kar ako v, Aleksinac. Za članove pomagače se primaju:
Vladimir Korenić, stud. for., Beograd; Antun K a t i ć, stud. for., Zagreb
; Miroslav L u k a č e v i ć, stud. for., Zagreb ; Franjo Presečki, stud.
for., Zagreb; istupio redovan član Peičić Viktor.
XIV. Zaključuje se zamjena za Šumarski List, »Vermessungsnachrichten«. Zaključuje
se odaslati besplatno Visokoj školi u Nancy Šumarske Listove, koji joj manjkaju.
XV. Odobrava se potpora D. Nikoliću u iznosu od Din. 100.
XVI. Zaključuje se stavku »Za izdavanje stručnih knjiga i pouka« po budžetu
u 19321-toj godini upotrijebiti u toj godini za šumarski list. Budžetom predviđena stavka
za List nije naime dovoljna za znatan razvoj Lista u toj godini.
*


Na dne 26. juna poslije podne u 6 sati Upravni odbor je posjetio grob Josipa
Kozarca. Uz grob nađoše se osim odbora i šumarski činovnici državne šum. uprave i
Imovne općine. Na grob je položen vijenac. Toplim riječima je predsjednik J. Š. U.
komemorirao rad pokojnog Josipa Kozarca.


54 9