DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 66     <-- 66 -->        PDF

........


I. ....... ........ ...... .......... .......... .. .. .. ....... .. ...
4. .... 1932. ..... y .........
........: .......... .. ... . . . a . . . . h ....; ............. ...............;
........ ....... ........; .........: ........
....., ....... ......., ........ ..... . ..........
..........


.......... .. ........ . .......... ....... ....... .. ...... ....


I. ........ .... ........ ....... .. 6. . 7. ...... .... .... .... ce ........,
a .. ......... ..... ........ ..: ... ........ ..... . .......... ......
II. ........ ......... .. je y ........... .. ...... ....... .. ..... ......
......... .. .......... .......... ..... ......... ...... . .. ..: ... ... .........
....., ..... ............ .. ........; ...... ....., ..... ......... .........
.. .........; ..... ......, ......... ............ y ....... .. .........;
... .......... ......, ........ .. .. .. .. .......; ...... ......, .....
......... ......... .. .......; Kp. ...... ...... .. .......; ... ...... ......,
..... ............ .. ........; ...... ....., ......... ........ ........ ..........
.. ........; ... ........ ......, ......... ......... .. ......; . .. ............
.... . ........
......... .. ......... .......... ....... .. .......... .........
..... . no ......... .... .......... y ..... .. .... . .. y ......, ..... ..........
.. ...... ... ......


........ .........., ........ .......... .. ........ . ......., .... ..
ce .......... ...... .. ......... ....., .. .. ...... ...... ........... ...
.......... ..... .......... je ....... ............ .... . ....... . .........
. ..... ....... ............ je y .... ....... ...... ........ .......
. .........


......... .......... ....... .. ..........: a) .. .......... ........ .
....... ... .......... ..... ........... y ........ ...... . ........; .) ..
.......... ......... ...... .. ......... .. ..... .... .. ce ........ y ..........
........ ..... „....." . ...... y ..... .......... . ........ ............
......; .) .. ........ ........., .... .. ce ...... y ........ ..... „....."
... .... ...... ......... . .... ........ y ..... ........... ...... .........
........ ... . .... .......... . .......... .... ........ . .. ..........
....... .........; r) .. ....... .. ce ... .... .... .... ce .......... .. .........
..... y ........ .......... . ........; . .) .. ...... ..... .........
.. 1931. . ... .......


.. .. .. .. ........ je 200 ....... ......... ...." .. ce ....... ......
.......... .. ........ ...... ..... .........


.. .. .. .. ....... je ....... .... .. ...... ...., ......... ..... .........
.. ........ .. ........ .......... ....... ....... ...... ........ ........
...... ........, a ............ y ........ ..... ... .. ..... ce ........
.. ... ..... .... ... ....... .. .... ......., .. je . .... .......... ........
... .......... ......... ......... ........ ...... ........ ............ y
......... ..... . .. .. .... ........ . ... .......... ........ ..........


.. .. .. ....... .. ... ..........:


a) .. ce ....... .. ......... ....., .. ce ...... ..... . ...... ........
......... .. ... ....., ... .. ce . ......... ............ .... ..... ...........
.. ........ ......... ... ..... ......... ..........


55G
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 67     <-- 67 -->        PDF

.) .... ce .......... ........ ......... ....... y ........ .... ......
....... ........ . ........ .......... . .... .......... .... ..... .......
.... .......... ..... ......... ......., a .... ce ..... ........ .............
......... ....... .......... ......... ... ....... .. ......, ....... je
....... ..... .. .. ......... ..... ..... .. ...... y ........ ... ........
... .........., ... je .... ........... .. he .... ....... .... ........


.) ..... je y ............ ............ ....... ........ ...... . ..............
........., a ..... ..... . ...... ........ .. he ce ...... .......
....... .......... .... ........... ......., .. je .......... .. ce ..... ..
............ ............ ........ ..... ...... . ........, ..... ........
........ ........ ........ ....... .... .. y ....... ....... ............ .......
..............


r) .. ...... . ....... ....... ....... .......... je ....... .......
........, y ..... ce ...... ... ....... . ............ ..... ............; na ..
....... ....... .. y ........ .... . ........... ......... ....... .. ...... .
....... .......... ......... ..... ......


.) .... .... ........... je .. ........ ..... ...... y ............. .......
.. ......... ...., ... je ........ . .... ............ .... . .......,
........ . .......... . ..... ........, .... .. ........... ....... y .......
..... ....... ..... ..... ............ ... .. ........... ....... ....... ..
...... . ....... ..... . .......... ......... ..... ......


.) ..... je y ............ ............ ....... ........ ...... . ..............
........, .... ce ........ .. ...... ... ........ . ........ ... je
........, .. .. y ...... ... ...... .... . ......... .... je .. ... y ...... .........
.........


.) ........ ....... ........ ... .... ..... ........ ........ ......
.......... ..... ...... ........ y ....... ...... ....... ......... ..... . ..:


1. .. ........ ...... ...... .... .... (.. ...... ....) .. ........, ... je
y .... ..... ...... .......... ......... ..... y .... ...... ......;
2. .. ce ...... ........ ........ ..... no ......., a ..... ......, ....
......... ........ ......, ......, ...., .. ........ ......... .... .... ......
. .......;
3. .. ce ....... ........ ..... .. ....... .... ce ........., ... ....., ..
.......... .. ......, . ... ........ .... ........... .. ........., ... ..
.. ..... ....;
4. .. ce ... ......... ....... .... ..... ........., .... ...... .. ....
........ .... . ...... y ........ y ......... ......... ... .. ce .... . ...
...... ......;
5. .. ce .. .... ...... ......... ......, ...., .. ce ........ .... .....
........, ........... . .. ..;
6. ..
ce ...... ........ ..... .... — ....... ........ ce ........ ... .
.......
— . ... .. .. no ........... ...... .. .. ....... .....
0 .... je ........ ...... ........ ..........:


1. .. ce y ...... ....... ....... ...... .. ....... ....., ... je .. ..... ..
............ . ............... ...... .........;
2. .. ce ..... ...... ... ....... ....., .. .. je ......... ........ — .......
.. ...... .... .. y ........ . y ..... .. ....... .... ... .. — na .. ce y
..... .... ........ ........ ......, a ..... ......, .. .... .... .. ......., ..
.. he ..... .... ... ..... ........ ...... . ...... ....;
551
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 68     <-- 68 -->        PDF

3. ...... ...... ......, a ........ ...... ......... .... ce ........ ....
...., ... .... ...... .......... .. ....... ..... ...... ..... ........... ........
y ........... . ............. ......... .. ........ ........... . ...............
..........;
4. .. ce ........ ...... ...... . ......... ...... . .... y ........ .
......... ........ .... .. .......... ..... .......... . .......... ......;
5. .. ce .... ......, .... ...... y .... ....... ....., ........ no .........
... ....... ......, ... je ......... ........... . ...... ....... ...
........ ........ ...... ...... ..... .... ce ........ y ....., .... ce ......
........ . .... .......
........ ......... ..... ce . ......


III. .... je ......... .. ..... ........ y ..... .... ...... ........ .......
....... ............. ......., .. ce ...... ............ ......... ......
.. ....... ........
IV. .......... .. ......... ........ .. je .. .. .......... .. ........, no
......, y ... .......... ............ .........1.. .... je ...... ..... ........
na ... 26. .... y .......... no ...... ........... ........ ........ .......
........ . .......... . .... ...........
..... ........ ......., ... je ... ...... ... ........ ...... ... ......,
.... ce ..... y ...... ..... ......... ........., .... ........ y ........ .....,
... je ce .... ....... ..........., na je ......, .. ..... ......... ...... ........
.. ......... .......


..... je ce .... .. ........, .. ........ .......... .... ........, y ......
.. .... ...... ....... . .. je ..... .... ........ .. .......... ..... ..........
........... . .... .. ...........


....... .... a .. .. ce .. ........ y ........... . ... ......... .....
........., ....... je .......... ........... ........ .. ........., .. ce ....
.... ......... ..... ... ..... ......., .. ..... .. ce ..., ........ ........ y
..........., .. .. ... ..... .. ......... ...... ... ..... ......... . ........
.. ......, ..... ... . ...... .......... .. ........, a ..... je .......


..... ........ .......... ......... .......... .... ........ y .......
...... . ...... .. ........... ......... ........ ........... . .. .......
........ .......... .. ........., a ...... . ...... .......... . .... ......«....
........... ........ .. ........


.......... .. ......... ........., .. ......... .... .... ........... ...........
......... ........, ... .. y .. ..... ...... ........ .......... ..
.............. ...... „...... ...". ....>..... je .. y ... ....... . ...... .
...... ....... ........ .... .......... ...... ........ .. ........


V. ......... .. V. ..... ....... ....: „....... ........ ...... . ............
........ ......", ..... je ....... ........ .......... .... .. .......,
......... je ..... ..... ......, .. ce ........ .. ....... y ....... ........ .
....... ........ ...... ........ .... ........ .. ....... ........., .... ..
ce ..... ... ... ........ ............ .... . ......., .... .... .... ........
........ .... ....... .... .... .. ce ...... .. .. .., .. ........ ..... .........
........ y ......... ......
..... .............. ..... ........ je y ...., .... .., .. ....... .. .....
......... ........., ....... ....... ...... ........ .... .. ....... ............
.... . ....... ....... ...... ..........-........ ...... y .......
........ ,,......... ......... .....", .... .. ..... .... ............ .. .....


552