DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 69     <-- 69 -->        PDF

........ .... ........ ...... ........ ........, ....... .......... . ........
.. ....... .. ......... ............ .... . ....... . .... ... ........
........ ......... ........ .... . ........


VI. ......... .. ..... ..... ....... .... „..........." ......... je: a) ..
ce .... .. ......... ......, .......... .......... ... ......... .... ...............
...... ....... y ..... ........., .. ...... ..... ..... .. .....
........., ..... je ... . .... .........
........ .. ......... HA .......


3 A . 0 H
. ......?..... ............ .... . ....... . ...... ...... ...... no ........
.. .... .. ....... . .......... .. .. .. y .........


I. .............
............ .... . ....... je ....... ......... .. ... ....... ........
. ........ .......


. ...... .......... ....... ....... ... ............ ........ .........
. ......... ......, ....... ...... ......... ....... ........ . ........ ..............
. ....... ...... ... ......... . ......... ........ ........ .
........, .......... ......... ........ . ....... .... .. ........ ........ ........
.. ...... ............


... je ....... ....... ..... ... ........ ...... . ........ .......
........... . .........., ... ........ ......... ............ . ......... . y
..... ... ..... ........., ... ce ...... ......... ... ........ ....... ........
............


... ...... ........ ...., ... .... . ...... .... ............ ....,
.... .....-....... ........... . ....... ......., ...... je ...... . .. ....
......... .... .. ...... ....... .... no .... ........ ............ ...., ... .
...... .... ...., .... .. y ...... § 131. ...... . ...... ...... ........
... .....


........... .......... ...., ..... ...... ...... ......., ....... ......
y ... ........ ........ . ....... ........ ...... ...... .... .. ........
........ .... . ....... y ......... .. ......... ..........


§2.


........ .... . ....... ...... y .... ........ ........ .... no


......... ........ .... ...... ... ..... ........ ......... . ..... ce .


.......... . ............... ....... .....


... ........ .... .... ........ .... ....... .. .... ...... ... ......


......... ........ ......... ........ ..........


§ 3.
............ .... . ....... .... ce ..:


1. ....... ........ .... . .......,
2. ....... .. ........., .
3. ....... .. ..........
. ..... ............ .... . ....... ..... .......... ...... ........
.... . .......... ...... ........ ......... ......... ... ....... „.........


553
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 70     <-- 70 -->        PDF

......... ........ ...." . „......... ......... ........ ......... .........".
..... .. .... ........ .... ....... ..... ............... ........


§4.
......... ........ .... . ....... ....... ... ......... .. .... ...
....... .... .. ........ .......
... ........ .... .... y V. ... ..... .......... ..... no ...... .
............
§5.
. .......... ....... .. ......... ..... ....... ........ .......... .....
y ......... .... . ......... ........... y § 38. ... IV. ...... . ....... .......


§ 6.
. .......... ....... .. ......... .....


§ 7.
. .......... ......... ......... ........ .... ....... ... ....... ...
...... . ......... ........ .....
...... ........ .... ....... ce ........ ......., .... he ......... ........
.... . ....... .. ......... .........
.... ....... ... . ............ ....... .. ...... .. ...... .........
ce ........ ...., ....., ...., ....... . ............. .......... ........ .........
......... ... ........ . ....... ...... ... . .......... ..........
.... ........ .. ........ ..... . ..... ....., ........ ... ......... ..........
. ........ . ............. ........ .. ........ ..... .........
... .......... ......... ........ .... ..... ....... ......., .... he ce
...... ....... . ............ .......... ....... . ....... .. ............. .
.......... ... ....... ....... ...... .. ............. . ......... je ........
........ .. ............ ........
§ 8.
. .......... ......... ......... ........ ......... ......... .......
... .......


§ 9.


Ha .... ....... ..... ......... ......., .... .... ....... ...... .......,
ciapajy ce . .......... ......, ..........., ......, ........... . .......... ....
y ...... ......... . .......... ...........


..... ......... ....... ........ ........ .... . ....... ........


...........


......... ....... ...... ......... ......... ........


......... ....... ..... ... ...... ..... .... no ........ ........ ...


.... .. ..... ..........
......... ....... no ..... .. .... .... ..... ..... ..... ..... ......., a
...... ......... ..... ..... ..... ...... ........


§ 10.
....... .. ......... .... ce .. ......:


1. ...............,
2. ..........,
3. ......,
4. .. ............. ...., .......... . .........
554
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 71     <-- 71 -->        PDF

5. ..........,
6. .. ...........,
7. .. ...........,
8. ...........,
9. .. .........,
10. .. .......... ....... . ......., .
11. .. ............. . ..........
§ 11.


. .......... ...... ....... .. ......... ..... . ..:


............... ......


.... ... ....... ............... ......., ....... ...... ..........
.......; ..... ce . .......... . .......... .......... ......... ..........;
....... ............ . ......... .. .......... ......... ..... . ........; .....
ce . ....... ........., ............ . ......... ........; ....... . oôpabyje
........... .......; ..... ce . .......... ........ ........ . .... ...... ...
.>... y ...... je .. .. ........; ..... ce . .............. ..........


§ 12.


.......... ......


.... .......... . .......... ......... ......; .... ....-..... . ........
.......; ......... ........ .. .........., .........., .........., ............,
......... . .......... ......... ..........; .... .......... . .........
........., ............ . ....... . ........ ....... . ......... ......... ..
........ ...........


§ 13.
...... ......
.... ....... .. ....... ........; .... ........ ..... ........ . ..........
. .... ... ...... ....... .... no ...... ....... ...... y ...... ...........


§ 14.


..... .. ............. ...., .......... . .........


..... ce . ........... ............. ....; ..... ce . ......... ......
....... ......; ........ ...... ....... ....... .........; ...... ......... .......
.. ............. ........ .........; ........ ... ........ .......... . ...............
...... ......... ....... ....... no .......... y ...... .. ... .........,
a ....... ........ .... ......, ... ... je: .......... ......... . ......
........... . ............... ...... . .......... ........ ......, ........ ..
......... ............. y ....., ... . ........ ............. . . ..... .............;
........ ........ ............. y ......... ........:... .... ...... .......
....... ........., .... .. .... y ........ .......


..... ce: ..... . ......... ....... ..... ..... .....; ...... . ..........
....... ........ y ..... ..... . . ......... ....... ........; ..... ce .
......... ........, ......, ....., ...........-........ ........; no ....... ......
.. .......... ....... ..... ........ .......; .. ..... ....... .... .......
....... .......; ..... .. ....; ......... .........; ..... ce . ..........
...... ..........; .... ...... ... ............. ...........; ..... ce . .......
....... ........, . .......... ....... .............


§ 15.
..... .. ......... .....
...... ....... .. ............ . ....... ....... ....; ........ ...............
. .......... .... . ....... ........; ..... ce . ........ . ............


555
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 72     <-- 72 -->        PDF

....; .... ......... ....... . ....... .. ...... .......... ....... . ........;


......... . ........ .. ........ ......... ....... . ........, .......... .>.


....
........, ........ . ...... ........ ....... ...... y ....... .......


....,


§ 16.


..... .. ............
..... ce .. ........... .... . ....... ..... . ......... ........; .....
.. ........ ....... .........; .... ..... . ........ ...... .. ...........
... . ........ .... ....... ....... ... ........ . .... .....


§ 17.


..... .. ............


.... ......... . ......... ...... . .......... .. ....... ......, .. .........
...... . ........ ........ . .. ........... ....... ........, .........
. ........ ....... . ........... ........ .........


§ 18.
..... .. . . .. . . .. .. . . . ..
..... ce . ...... . ......... ....... ............ ........., ........ .
.... ...... ......... ....... ...........


§ 19.


..... .. ..........


..... ce . ......... . ...... .......... ...... . ...., . ........ .
....... .......; . .......... .... . .........; . ........ y ...... .... ......
. . ....... ........ ......; .... ...... ... ........ ........-..........
.......


§ 20.


..... .. .......... ....... . ........


..... ce . ............ .... ........... (........... .........); ... .
.......... .... ..... ..... ........ .........., ......, ......... ........, ........
...... . .......; ......... .... .. ......... . ...... ... .... . .........


§ 21.


..... .. ............. . ..........


.... ....... . ......... . .......... ........ . ........... ....... no
...... ......... ....... ...... . ....... .........; ...... ....... . .... .......
y ......... ......; ........... ....... . ....... no ....... ....... ............,
........ ..... . ....... ....... ..... no ...... ..........


§ 22.


Ha .... ...... ..... ... ......, .... no ..... ne .... .... ..... IV. .....


1.
........
......... ...... ce .... ....... ... .... .......... ....... .........
.... . ....... y ........... .. ............ ............ .......
........ .... . ....... .... ... ........ .... ......... ...... ..........
........ ...... ........ y .... ....... (........).


556
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 73     <-- 73 -->        PDF

... ......, ....... ........ .... ....... ......., ... ........ .... .
....... .. ...... .. ........ ........ ...... ........ ...... .. ..........
........ (.... ......) no ..... .. .... .... ..... IV. ..... 2. ........


...... .. ........ . ........ ........... ........ ......., .... ....
..... ... ...... ..... no ........ ........ ....... .. ...... .......


§ 23.


... ....... .. ......... ........... .. ........ ....., .... ..........:
........, ..... ........ . ...... .......


........ ....... .......... ...... a ....... .. .........


....... je ...... ........... ........ .. .... ....... . ..... ........


.... ........ . .. ...... ........ .. ce ..... . ......... ...... ..........
.........
.. .......... ......... ........ ...... ..... he .......... ...... . ..........
.........


II. ............ ...... .......
A. ..........-........ .......
§ 24.


.. ...... ........ ........ . ....... ... ..... ......, ... ....... ..........
....... ... ....... ........ ....... .. ......... .. ......... ......
...... a ... ....... ........... ........ ........., .... ce .......... .. .....
... .... ....... ..... ........ ...... ....... . ............. ..........
........ ........ .... . ....... y ......... . ......... .......... .......,
a no ........... .. ............ ............ .......


........ ....... .. ......... no ..... .. .... .... ..... .. ..... 2. .......,
a ...... ...... ..... IV. ..... 2. ........


§ 25.


.. ...... ......... ...... ......-........ ......, .... ce ..... .......,
a no ...... ........ .... . ....... ........ ........ ........-........ ........
........


... ....... ....... ... ..... ...... .... ..... .. ... ............ ..... ....,
....., ......., .... ....., .........., ..... ....... ... . ..... ...... ........
........ .... . ....... ...... ....... .. ..... ......... ...... ........


........ .... ........ ...... ..... .. ........ ........ ...... . .....
......... ........ ......... ........ ... ......... ...... ... ....... ........
... ......... .. ........... ... ....... ............ ...... ........
...... y ...... ce .. .. .. ..... ...... .. .... ....., ..... ce y ........ ...........
...... .. ......... ........., ... y ........ .............. ......... .
.......... .. ..... ....... ......... .. ........ ........... ....... .. ....
....... ....... ce . ... ........, ..... ........, ........ ... . ...... ......
...... .... ......., ... . ... ..... ....... ..... a no .......... .... .... ........
........ .... . ....... y ......... .. ......... ..........


.. ...... ........ .....


§ 26.


......... ......... ........ .... ...... ........ .... .... ..... ........
. .......... .......... ....... y ...... § 7. .... .......


557
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 74     <-- 74 -->        PDF

III. ...........
§ 27.
. ....... ....... .... ........ .... . ....... .. ........ ........ ........
......... ............ a ..... ....... ........ . ..... ....., .......
........... ..... ...... .. ... ........ .. ......... ...... ........ ........
........ ce no ..... ....... ..........


....... ...... ........ .. ........ ........, .. .... je .......... ......


........
§ 28.


........ .... . ....... ...... y ......... .. ......... ......... ......
. ....... ...... ........ ......... . ......... .........., y ........... ...
.... ...... .. ...... . . ...... ......... .....


§ 29.


.. .. ce ........ ...... ..........-........ ...... ... ...... ........
............ .. ...... .........., .. .... ........ . ......... .... ........ .........
...... ....... ...... ......... ce ........ ......... . ...... .........
..... .. ........ .......... ..........-........ ...... ... . ....... .........
.......... .. .......... ...... ..... .......


§ 30.


........ .... . ....... ........ ....... .. ......... ......, .........
y ......... .. ......... ......... a no ........... .. ............ ............
...... .............. y ...... . ....., .... he ........ . ........ ..........
........ ..... .............. no ...... . ............


IV. ........ .........
§ 31.


........ .. § 132 ...... . ...... . ..... 1. .... ........., ..... ...........
... ......-........ ......... ......... .... .......... ......... ......
. ... ........ ........., .... ..... ......-....... ...... . ........
......... ..... .. .......... ......... ....... .............


§ 32.
.... ..... ..... y ..... ... .. .... ......., a ...... ........ ..... .. ...
............ y ......... .........
........ .. ..... .... ...... ........ ...... ... .... ........ .......
.......... .......


PREDLOQ ZA NOVA PRAVILA J. Š. U. SASTAVLJEN PO UPRAVNOM ODBORU
PODRUŽNICE U LJUBLJANI.*


I. Odsjek. Ime, svrha, rad i sretstva Udruženja.
Clan 1., 2. i 3. ostaju kao u starim Pravilima. Briše se u čl. 3. zadnja alineja,
a za prvu tačku kao dužnost Udruženja u tome članu navada se: osnivati će podružnice.


* Iznosimo na izričito traženje Podružnice u Ljubljani projekat Pravila J. Š. U.,
što ga je izradila ta Podružnica. Zbog štednje na prostoru, nismo otštampali taj projekat
u cijelosti. Naime, upozoravamo čitaoce na Pravila J. Š. U., koja su sada na snazi,
i koja su štampana u Šum. Listu br. 3 — 1930. str. 141—149, a koja nazivljemo zbog
kratkoće »starim Pravilima«. Članke i stavke projekta ljubljanske Podružnice, koji su
u cijelosti zajednički starim Pravilima, nismo gore iznašali, već smo na njih samo
upozoravali. Tajništvo J. Š. U.
558
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Čl. 4. Novčana sredstva za ispunjenje pobrojanih zadataka Udruženje će pribaviti
od upisnine i članarine podružnica, od priloga i zaveštanja dobrotvora, od pomoći
državne i samoupravnih tijela, društava i ustanova, od prihoda zajedničkog ..... i drugih
društvenih izdanja, od prihoda ustanova, vlastite imovine, priredaba i sličnog što Udruženje
poduzme u smislu ovih pravila.


Članarinu ima se uplaćivati dotičnoj podružnici, koja preotkaže ustanovljeni
procenat od toga Udruženju.


II, Odsjek. Podružnice, njihova prava i dužnosti.


Čl. 5. članova ima:


1.) utemeljača,


2.) dobrotvora i velikih dobrotvora i


3.) počasnih.


a) Članovi utemeljači mogu biti ona lica, ili pravne ličnosti, koje polože Udruženju
2000 Din, dvije hiljade dinara, jednom za svagda.


b) Dobrotvorima Udruženja postaju ona lica, i pravne ličnosti, koja prilože ili
zaveštaju Udruženju u novcu, imanju, knjigama ili zbirkama najmanje 6000 Din, šest
hiljada dinara, ako Uprava taj poklon primi.


Velikim dobrotvorima Udruženja postaju ona lica, ili pravne ličnosti, koja
jednom za svagda prilože Udruženju u novcu ili u drugoj vrednosti sumu od najmanje


50.000 Din, pedeset
Hiljada dinara.
c) Počasni član može biti svaki, koga Udruženje izabere zbog njegovih zasluga
za šumarstvo.
Čl. 6. Počasni članovi, utemeljači i dobrotvori imaju sva prava redovitih članova.
Ako su članovi utemeljači i dobrotvori — korporacije, mogu na glavnu skupštinu izaslati
svoga zastupnika, koji ima pravo glasa, ali ne može biti biran u upravu.


Čl. 7.
članovi podružnica dužni su:


a) Da priznaju pravila Udruženja i pravilnika, kao i poslovni domaći red i da
se istih drže. b) Da svim silama uredno i trajno potpomažu rad Udruženja i da se
trude za uticaj i razvitak šumarske struke u zemlji i rasprostiranje i jačanje šumarskog
znanja u narodu, c) Da čuvaju i brane ugled i korist struke, Udruženja uopće, d) Da
čuvaju imovinu Udruženja i da savjesno ispunjavaju obaveze prema Udruženju, e) Da.
uredno pohađaju društvene skupštine.


Čl. 8. Članom postaje onaj, kojega primi upravni odbor na predlog koje od Podružnica
ili dvojice redovitih članova.
Počasne članove bira glavna skupština, a smatra se izabranim onaj, za koga
glasa najmanje 2/. (dvije trećine) prisutnih glasova.


III. Odsjek. Organizacija i uprava Udruženja.
Čl. 9. (Identičan u cijelosti sa čl. 13 starih Pravila).
Čl. 10. Glavni kontrolni i konstitucioni organ jeste glavna godišnja skupština,
sastavljena od delegata svih podružnica s pravom glasa.
Zadatak je Glavne skupštine, da dade sud o radu Upravnog odbora, da odobrava
proračun, da bira upravni odbor, koji sačinjavaju: predsjednik, dva podpredsjednika,
tajnik, blagajnik, (koji ne smiju da budu zajedno funkcionari u podružnicama)
te predsjednik ili potpredsjednik ili zamjenik ovih svake podružnice, i da općim potezima
utvrđuje program za rad glavnog odbora u narednoj godini.


559
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Cl. 11. Glavna skupština bira između punopravnih članova podružnica upravni


odbor tajnim glasanjem i to: predsjednika, dva podpredsjednika, tajnika i blagajnika.
Urednik društvenog lista je član upravnog odbora već po svom poiožaju.
Mandat upravnog odbora, osim urednika društvenog lista, traje dvije godine.
Odstupivši čflanovi mogu biti ponovno birani.


Ako iz ma kakovih uzroka odstupi cijeli birani deo upravnog odbora Udruženja,
onda će se na prvoj redovnoj ili vanrednoj glavnoj skupštini ´izabrati novi upravni
odbor, a do tog vremena dužan je stari odbor vršiti svoje dužnosti.


CI. 12. i čl. 13. (Identični u cijelosti čl. 16. i čl. 17. starih Pravila).
Čl. 14. (Identičan članu 18. starih Pravila. Mijenja se iz starih Pravila kvorum
u alineji 4. toga člana od 5 na 4 člana upravnog odbora. Jednako se mijenja kvorum
i u alineji 6. od 5 na 4 odbornika. U alineji 7. smanjuje se rok za sjednicu, ako ne prisustvuje
dovoljno odbornika, od 6 na 1 sat.)
Čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. (Identični su u cijelosti sa čl. 19, 20, 21, 22, 23,
24 i 25 starih Pravila).


IV. Odsjek. Podružnice.
Cl. 22. a) Članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja (JŠU) sa područja naročito
ustanovljene teritorije osnuju Podružnicu JŠU.
Na ustanovljenoj teritoriji može postojati samo jedna podružnica JŠU.


Osnutak podružnice ima se odmah prijaviti Upravnom odboru JŠU, koji će to
primiti na znanje, ako je osnivanje uslijedilo u smislu Pravila JŠU. U protivnom će
slučaju Upravni odbor JŠU. donijeti zaključak, da se osnutak Podružnice ne odobrava
i ne uzima na znanje. Ako glavna uprava odluke ne donosi u roku 1. meseca od dana
prijave osnutka podružnice, smatraće se osnutak kao primljen.


Protiv odluke upr. odbora JŠU u predmetu osnivanja Podružnice dozvoljena je
žalba Glavnoj skupštini JŠU.
b) Sjedište je Podružnice u sjedištu dotične banske uprave.
Podružnice nose ime prema njihovom sjedištu, pa će se prema tome nazivati:
»Podružnica J. Š. U.« u Beogradu, Podružnica J. Š. U. u Zagrebu, u Ljubljani i t. d.
Žig podružnice imade u sredini hrastovu grančicu sa listom i tri žira, a oko toga
napis (ime) podružnice.
c) Materijalna sredstva podružnice jesu:


1.) Po glavnoj skupštini određeni procenat članarine i toi za sve podružnice
jednako. Članarinu utaira svaka podružnica na svojoj teritoriji, te svaki kvartal šalje
ustanovljeni procenat glavnoj Upravi JŠU.


2.) Vanredna članarina, koju može odrediti svaka Podružnica za svoje članove.
3.) Vanredni prihodi (gl. pravila podružnica).
d) Članom podružnice može biti svako lice sa teritorije dotične Podružnice, koji


se dobrovoljno i pismeno za to prijavi i podružnica ga primi. Svatko može biti član
samo jedne podružnice.
Članovi podružnica postaju automatski članovima JŠU. Ako tko prestane biti
član koje podružnice gubi automatski i članstvo JŠU.
Glavna redovita skupština Podružnice odrediće visinu vanredne članarine, koju
će članovi Podružnice njoj plaćati.
e) Podružnica bira svoj upravni odbor i druge odseke analogno glavnoj upravi
i prema svojim pravilima.


560
ŠUMARSKI LIST 8-9/1932 str. 77     <-- 77 -->        PDF

f) Svaka podružnica šalje na skupštinu Udruženja JŠU na svakih završenih
redovnih 50 člana 3 delegata te ima pravo na skupštini na isto toliko glasova koje
može zastupati i samo jedan delegat.


g) Odbor glavne uprave tvore: predsjednik i zamjenici te tajnik blagajnik i
urednik, koji se biraju na Glavnoj skupštini te tač. predsjednik ili potpredsjednik ili
njihov zamjenik svake podružnice.


h) Svaka je Podružnica JŠU. dužna, da prilikom svoga osnutka sastavi svoja
Praviila na temelju i prema odredbama ovog člana i analogno pravilima JŠU. Pravila
predlaže svaka podružnica tekom 3. mes. od svog osnutka GJaviioj upravi na upogled
i prihvat. Ako gl. uprava otkloni koju tačku pravila, može se Podružnica žaliti na
glavnoj skupštini.


Čl. 23. Glavne godišnje skupštine pojedinih podružnica držati će se prije Glavne
skupštine J. Š. U. Izvještaj o radu podružnice i konačni račun mora se poslati barem
mjesec dana prije glavne skupštine upravnom odboru Udruženja, te javiti imena delegata
za glavnu skupštinu barem 8 dana prije.


V. Odsjek. Glavna skupština Udruženja.
Čl. 24. Glavna redovita skupština Udruženja držati će se svake godine po mogućnosti
u jesen sa prisutnim brojem članova.
Pravo glasa imaju samo oni članovi, koji su potpuno udovoljili svojim članskim
dužnostima.
Čl. 25. Upravni odbor mora utvrditi i objaviti dnevni red glavne skupštine najmanje
tri nedjelje prije sastanka.


0 predlozima pojedinih članova podružnica, koji nisu objavljeni u dnevnom redu
moći će se donositi na skupštini odluke, ako predlagači svoje predloge upute pismeno
gl. upravnom odboru preko svoje podružnice tako, da ih ovaj dobije najkasnije jednu
nedjelju dana prije sastanka glavne skupštine.


O prijedlozima iznijetim na samoj glavnoj skupštini, može se samo po zaključku
skupštine debatirati, a za donošenje odluke može skupština ovlastiti upravni
odbor Udruženja.


Čl. 26. U slučaju hitne potrebe i ako za to podnesu pismeni predlog najmanje
Vi prisutnih delegata na skupštini, može se pojedinačnim glasanjem izmijeniti dnevni
red i o istaknutom predmetu riješavati na istom sazivu.


Čl. 27. Na glavnoj skupštini, koja donosi riješenje većinom prisutnih glasova,
vrše se ovi poslovi:
a) biraju se dva tajnika za vođenje skupštinskog zapisnika;


b) riješava se o podnesenom´ izvještaju upravnog odbora o ukupnom godišnjem
radu i stanju Udruženja i o izvještaju nadzornog odbora, o stanju blagajne udruženja
i o saglasnosti učinjenih izdataka sa odobrenim proračunom za prošlu godinu, te
ustavom Udruženja;


c) po saslušanju izvještaja izdaje skupština upravnom odboru razrešnicu za
prošlu godinu, ako nade, da su izdaci učinjeni u granicama odobrenog proračuna i
saglasno sa ustavom Udruženja.


Na prijedlog nadzornog odbora odobrava skupština naknadno i one izdatke, koji
nisu bili predviđeni proračunom, ali bezuslovno odgovaraju interesima Udruženja ili
se javljaju kao neminovna posljedica ranijeg rada i okolnosti Udruženja.


d) Utvrđuje se proračun za iduću godinu, osobito visinu članarine za sve podružnice
jednako te procenat prispevaka Udruženju od članarine, čiji se nacrt mora
objelodaniti u društvenom glasilu zajedno sa godišnjim izvještajem;


561