DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 13     <-- 13 -->        PDF

*


lng. A. PA NOV (ZAGREB):


„KLASA STAROSTI" ILI „DOBNI RAZRED"?


(UNE CONTRIBUTION A LA TERMINOLOGIE FORESTIERE
YOUGOSLAVE).


Članak g. prof. Nenadića »Naša šumarska terminologija« izazvao je,
kao što je trebalo i očekivati, odgovor g. Dr. Petrovića. Mislim, da će
nesređenost šumarske terminologije kod nas biti još dugo razlogom
sličnih rasprava. U pojedinim slučajevima neće nam mnogo pomoći ni
ankete ni komisije. Ima vrlo mnogo izraza, za koje se neće naći objektivan
kriterij za prosuđivanje, koja je riječ bolja — srpska ili hrvatska.* Može
li na pr. stručna komisija elektrotehničara sazvana sa zadatkom, da
izjednači termilogiju, dokazati, da je riječ »sijalica« bolja od riječi »žarulja
« ili obrnuto da je riječ »žarulja« ljepša od riječi »sijalica«. Mislim,
da ne može. Analognih izraza imaćemo dosta i u šumarskoj terminologiji.
I baš zato treba pokušati da sredimo našu terminologiju makar u onom
obimu i za one izraze za koje ti kriteriji (formalne, logične, dijalektalne —
koje bilo — prirode) postoje. Biće i tu poteškoća, jer će se u svakom
konkretnom slučaju moći osporavati baš ta objektivnost kriterija (pitanje
objektivnosti« i »subjektivnosti« samo po sebi ne spada u red pitanja
lakih, jednostavnih i potpuno rašćišćenih). Ali da će svaki pokušaj u tom
pravcu doprinijeti konačnom rezultatu (u nedoglednoj, istina, budućnosti),


o tome nema sumnje.
Zato ću pokušati detaljno i temeljito proanalizovati jedan šumarski
stručni pojam i termine, koji postoje za njegovo obilježavanje u našoj
terminologiji. Pokušaću dokazati, da je bolje (ispravnije, logičnije, tačnije)
reći »dobni razred« nego »klasa starosti«.


Činjenica, da je baš glede te riječi g. Dr. Petrović bio najpopustljiviji
i bez borbe odbacuje stran u riječ »klasa« (Š. L.«, str. 245.), pobudila
me je, da se zadržim na tom terminu malo dulje, jer se po mom dubokom
uvjerenju ne smije odbacivati jedna naučna ili književna riječ sam o


* Konstatacija »da Srbi i Hrvati možda i ne govore istim jezikom« (odgovor g.
prof. Nenadića, str. 256) bila bi svakako pogrešna. Vjerujem, da na tu konstataciju
gosp. Dr. Petrović i ne pomišlja, ali držim, da je dopušteno, t. j . da nije pogrešno,
upotrijebiti u ovom slučaju izraze »srpska riječ« i »hrvatska riječ«. Jer u jednom jedinstvenom
srpsko-hrvatskom (književnom, naučnom, saobraćajnom) jeziku osim ogromne
većine zajedničkih (t. j. s r p s ko - h r v a t s k ih) riječi ima i riječi čisto srpskih (t. j.
?amo srpskih) i riječi čisto hrvatskih, t. j . samo hrvatskih. Dovoljno je spomenuti riječi
»tuča« i »grad«, »ples« i »igranka«, »uporaba« i »upotreba«, ili (u koliko se smijem
poslužiti i riječima stranih, neslovenskih osnova) »papir« i »hartija«.
I još nešto. Srbi i Hrvati govor e istim jezikom1, t. j . dijalektičke razlike
istočnog i zapadnog narodnog govora minimalne su, skoro ih ni nema. Ali su nažalost
razlike u naučnoj i stručnoj terminologiji (pravnoj, prirodoslovnoj, tehničkoj> kud i
kamo veće od spomenutih dijalektičkih razlika; u toliko su veće, da s punim pravom
možemo govoriti o »hrvatskom« stručnom- terminu (primjer: »gospodarska osnova«)
i »srpskom« stručnom terminu (»privredni plan«).


579