DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 15     <-- 15 -->        PDF

analognim promatranjima, konstatujemo čak i to, da su često riječi »kvalifikacija
« i »klasifikacija« skoro sinonimi. Klasificrati nešto, znači (u
većini slučajeva) razvrstati prema kvaliteti. Dakle je razlika u značenju
»klasa« i »razred« zaista velika.


Pojedini razredi neke šume, koji se razlikuju jedan od drugog samo
po starosti jesu li to klas e starosti ili razred i starosti? Odgovor se
nameće sam. Prvi dobni razred nije bolji od drugog dobnog razreda ni


III. od IV-og. Naprotiv mladi razredi (sa gledišta ekonomskog, finansijskog,
trgovačkog) slabiji su od starijih, premda može biti, naravno, da je sastojina
mlađeg razreda bolja u uzgojnom pogledu od starijeg, ali lošijeg
odjela ili odsjeka iste šume. Ali se to ne pita. »Prvi« je to razred, zato, što
je najmlađi, što je prvi po redu. Pojedine partije jedne šume s vremenom
prelaze iz prvog razreda u drugi, isto tako kao što đak prelazi iz prvog
razreda (ne klase) u drugi. Zato mi se čini, da onaj, koji je prvi upotrijebio
u šumarskoj literaturi predratne Srbije termin »klasa starosti«, nije bio
dobar poznavalac srpsko-hrvatskog (srpskog) jezika ili si nije dao truda,
da pomisli kod prevođenja termina »Altersklasse« da tu mnogo bolje
pristaje riječ »razred«.
Osim toga pitanje unifikacije naše terminologije nije samo pitanje
naučne važnosti, već i velikog nacionalnog značenja. I iz tog velikog
značenja tih malih pitanja izvodim dva zaključka: 1. Načelno je pogrešno
odbacivati i proganjati stranu riječ sam o zato, što je ona strana. Ali ako
postoje dvije jednako dobre i u svakom pogledu identične riječi (jedna
strana, a druga domaća), prednost bi morala imati domaća riječ. Ergo:
kad bi izraz »klasa starosti« bio isto tako dobar kao i »razred starosti« (a
tvrdim, da je on gori, t. j . manje prikladan, manje podesan, manje tačan),
svejedno prednost bi trebao imati izraz »razred«.


2. Ako postoje dva jednako dobra i u svakom pogledu identična termina
i jedan se čuje na području cijele zemlje, a drugi samo u jednom
dijelu (svejedno srpskom ili hrvatskom), prednost bi trebao imati onaj
prvi termin. Ergo: i sa tog stanovišta srpsko-hrvatska riječ »razred«
treba da istisne njemačko-srpsku riječ »klasa«.
Dakle: razre d starosti, a ne klas a starosti. Ili možda »starosni
razred«? (Kad g. Dr. Petrović veli, da bolje odgovara duhu jezika »zrelosni
postotak« nego postotak zrelosti (str. 243.), logično bi bilo, da se i klasa
starosti pretvori u »starosnu klasu«). Ili možda dobni razred? Možda će
se moći dokazati, da je riječ »dobni« također bolja (u ovom, razumije se,
slučaju) od riječi »starosni« ili »starosti«.


Riječi »starost« ima u srpsko-hrvatskom jeziku dva značenja: jedno
šire, koje bi odgovaralo značenjima francuske riječi »âge« i ruske riječi
„........"; drugo uže, ali pravo i iskonsko, neposredno izvedeno od pridjeva
»star« (franc, »vieux«), isto tako kao stoje francuska imenica »vieillesse«
izvedena od pridjeva (»vieux« ženski rod »vieille«). U tom slučaju riječ
»starost« odgovara apsolutno identičnim (po osnovi, gradnji i smislu)
riječima drugih slavenskih jezika (ponaosob i ruskoj riječi „........").


Predugačak je put lingvističkih istraživanja, kojim bi se možda
dalo dokazati, da ni ono prvo značenje imenice »starost« (t. j . »starost« u
smislu »âge«) niti njemu analogan pridjevski oblik (u rečenici na pr. »kako
je star o dijete?«) ne odgovara ni sintaksi ni duhu slavenskih jezika.
Ali ako je to germanizam (»wie alt ist es«?), onda je to posve legalan,
Bog zna kada uveden germanizam, koji uostalom nalazimo i u drugim


581