DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 16     <-- 16 -->        PDF

jezicima na pr. češkom. Naglasio sam već, da se ni tuđa riječ »klasa« ne bi
smjela napadati i proganjati, kad bi našem pojmu odgovarala, odnosno kad
ne bi bilo druge bolj e (t. j . za naš slučaj prikladnije) riječi slavenske osnove
i porijekla. Tim manje bi bilo ispravno insistirati na tom, da se oblik,
odavno prihvaćen i usvojen od naroda izbaci iz naučno-književnog jezika
i njegove terminologije i da se započne sa traženjem drugog izraza. Kad
već taj drugi oblik postoji, kad se taj drugi oblik u čitavom velikom dijelu
naroda upotrebljava, pravedno je uzeti i njega u odbranu, proanalizovati
njegova pojedina značenja i upitati neće li taj oblik biti bolji za naš šumarski
stručni riječnik?


Riječ »doba« ili »dob« odgovara samo onom širem, novijem značenju
riječi »starost«. Odgovara dakle francuskoj imenici »»âge«. To podudaranje
francuske i naše riječi ide tako daleko, da se gotovo u svakom slučaju
riječ »âge« prevodi našom riječi »doba« izuzev neke rijetke specijalne
slučajeve (za izraz »godišnje doba« Francuzi imaju posebnu riječ »saison«,
nadalje »moyen-âge« prevodimo sa »srednji vijek«, a ne sa »srednje doba«


— ali su to, ponavljam,
samo iznimke).
Mogli bismo reći također, da imamo za riječ »dob« još jedan sinonim
(»skoro« sinonim), a to je »vrijeme«, premda postoji tu i osjetna razlika.
Riječ »vrijeme« ima posebno leksično obilježje: obilježje promjenljivosti,
nestalnosti, prolaznosti. To je obilježje pojačano (ali ne stvoreno!) time, što
»vrijeme« u romanskim i u većini slavenskih jezika znači u isti čas i meteorološko
stanje.
Nasuprot tome riječ »dob« ima obilježje nečeg stalnog, ustaljenog.
Držim, da g. Dr. Petrović nema posvema pravo, kad tvrdi, da se riječi
»dob« ... »daje upravo značenje izvesnog odseka vremena« (Šum. List,
1932, str. 245). Zašto? Navešću jedan argumenat, koji mi se čini dovoljno
jakim.
U književnom jeziku našem — u šumarskoj literaturi napose — postoji
riječ »razdoblje«, riječ, koja možda ne potječe iz izvornih dubina narodnog
govora, ali je svakako veoma uspjela i spretno odabrana. Ta riječ
> razdoblje« znači baš ono, što g. Dr. Petrović hoće da pripiše riječi »dob«.
To je jedan točno i strogo određeni vremenski razmak (Zeitraum, Zeitabschnitt,
espace de temps) između jedne činjenice ili događaja i druge određene
činjenice, stanja ili događaja. Kad bi sama riječ »dob« značila vremenski
razmak, interval, to se ne bi osjetila potreba, da se gradi od istog
korjena druga riječ sa modificiranim, preciziranim značenjem. Odnos, koji
postoji kod »dobi« i »razdoblja«, isti je kao i onaj kod »vremena« i »međuvremena
«. Predočuju li riječi »vrijeme« i »međuvrijeme« jedan te isti pojam?
Ne predočuju!
A opet bilo bi nepravedno osporavati činjenicu, da u citiranoj frazi g.
Dr. Petrovića ima elemenata uspjelog i ispravnog opažanja. Riječ »dob«
znači često ono isto što i »perioda«. Kad se kaže »kamena«, »brončana«
i t. d. perioda, više se misli na početak periode, koji je dijeli od prijašnje
(ranije) periode, i na njezin kraj, iza kojeg dolazi opet druga, kasnija perioda.
Misli se dakle na praistorijske međe svih onih etapa, koje je nekada
prevalilo čovječanstvo. »Godišnje doba« moglo bi se također promatrati
kao jedan strogo i tačno određeni vremenski razmak (Zeitabschnitt) ili odsjek
vremena.
Zato ima zaista u samoj riječi »dob« ili »doba« nešto omeđašeno, ukalupljeno,
utisnuto u neki strogo fiksirani vremenski okvir, bilo velik (»bron


582