DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 17     <-- 17 -->        PDF

čano doba«) bilo malen (godišnje doba«). To je po svoj prilici imao u vidu


g. Dr. Petrović, kad je utvrdio gornju
konstataciju.
E pa dobro. Ali smeta li to? Mislim, da ne. Jer prvi dobn i razred
znači prvu periodu u životu jedne sastojine, prvu fazu njezinog razvitka.
Vremenske međe određene su i stalne za svaki kompleks, često za sve
šume jednog kraja ili zemlje. Izvjesni principi šumarske nauke i prakse određuju
također sa dovoljnom točnošću granice tih razreda. Najstariji dobni
razred pripada prvoj — najranijoj — periodi iskorištavanja; najmlađi dobni
razred — najkasnijoj periodi. S obzirom na spomenutu logičnu vezu tih
dvaju pojma »dob« i »perioda«, prirodno je, da se oni susreću u glavnom
elaboratu šumara .— gospodarskoj osnovi.
Možda je vrijedno spomenuti još jednu prednost riječi »dob«. Od nje
se lako i pravilno gradi pridjev, dakle imamo »d o b n i razred«, a ne »razred
dobi« (»razred starosti«), koji nas zaista potsjeća na »kaput zime« i
»drvo ogreva« (Šum. List 1932., str. 243.). Klonimo se neslavenskih oblika
svuda, gdje je to moguće. Pridjev »starosni« je nemoguć. Morali bismo
ostati kod imeničkog genitivnog oblika, kad bi se insistiralo na terminu
»starost«.
Najzad još nešto. U nedavno izašlim upustvima za uređivanje državnih
šuma nalazimo svuda izraz »dobni razred«. Nigdje se ne spominje
»klasa starosti«.
Prepuštam pozvanijem peru rješavanje pitanja, mogu li se i u koliko
se mogu smatrati ta uputstva definitivnom bazom za izgradnju naše terminologije.
Po mome mišljenju sa teminološkog gledišta ta su upustva prilično
manjkava. Omjer, s kojim su u njima zastupani srpski i hrvatski termini,
mogao bi zadovoljiti pristalice »hrvatske« terminologije... kad bi se
radilo samo o što povoljnijoj mješavini zapadnih i istočnih izraza.
Unutrašnja harmonija, potrebna harmonička cijelina, nije u tom pravilniku
svuda postignuta. I nije se mogla, a neće se ni moći postići bez
aktivne saradnje svih šumara u zemlji. Još nije ni sada kasno, premda bi
bilo mnogo bolje, da je rad na sređivanju terminologije svršen već prije redakcije
toga pravilnika odn. da su u njega unišli već izgrađeni termini, prihvaćeni
od najboljih naših stručnjaka i sankcijonisani od cijele naše šumarske
struke.


Résumé. Sous un termine spécifique et spécial (aui n´ est a" ailleurs qu´ une tra


duction exacte du terme alleland »Altersklasse«) on désigne dans la partie orientale de


la Yougoslavie le groupement (les catégories) d´ âges d´ un peuplement. Au contraire, a


. ouest on emploie un autre terme de la meme signification, mais plus juste, plus


jonforme a . esprit de la langue serbo-croate et des langues slaves en général.


On fait peu d´ attention a ce fait regrettable qui inquiete sérieusement nos fore


stiers: nous avons en effet un e seule langue serbo-croate, mais — deu x terminologies


forestieres.


L´unification de deux terminologies scientifiques n´est pas un probleme facile —


nous le savons bien; mais il faut, quand meme, tâcher de le résoudre. L´auteur.


583