DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ovom kraju njegova velika upotrebljivost u tehničke svrlie. Poznato je, da se bagrem
uspješno upotrebljava kao građevno i tvorivo drvo. On se vrlo malo uteže, slabije
nego hrast, što ga čini veoma podesnim za stolarsku građu. Mehanička mu je obradba
nešto teža, nego kod hrasta, jer mu je tvrdoća veća, no ovo se lako pregori, ako se
uzme u obzir, da je tim povećana finoća strukture — a donekle i trajnost. Bagrem ,|e
zbog navedenog u ovom kraju upravo ekonomski potrebna vrst drva, koju ne bi mogla
ni jedna druga uspješno da nadomjesti. Kako je bagrem tipična svjctloljubiva vrst,
koja može kroz neko vrijeme potpuno iscrpsti snagu tla, to je i o tom mjestimično
vođeno računa. Vršene su potsadnje sa grabom i jasenom radi zaštite tla. Potsadivanje
se obavljalo ponajviše sjetvom sjemena u brazdice. Obje potsadenc vrste dobro su se
održale, jasen naročito na vlažnijim mjestima.


U mladim bagremovim šumama čini se već nakon četvrte godine prvo čišćenje.
Vadi se sitni materijal, koji se dade dobro upotrijebiti za kolje i motke. Taj prvi proredni
materijal slaže se u rpc, koje se prodaju po 150 Lea (50 Din.). Te su rpe tovar
za jedna obična seoska kola. Po hektaru dobije se 17 rpa. Sječa, izrada i slaganje
ovog prorednog materijala daje se u akord. Od svake 3 izrađene rpe jedna pripada
izrađivaču. Vidimo, da je već u četvrtoj godini čisti prihod prorede bagremove šume
oko 550 Din. po ha. Sastojine se goje ponajviše u ophodnji od 30 god. (kao niska šuma).
Zdrava stabla jačih dimenzija svrstaju se u posebne rpe određene za tehničku upotrebu,
a ostalo ide za kućni obrt i gorivo. Unovčenje se provodi redovno putem licitacije,
no uvijek se vodi strog račun o lokalnim potrebama i ... se namiruju u
prvom redu.


Nakon što smo razgledali pomenutc bagremove sastojine i približili se već kraju
šume, zastali smo iznenađeni pred lijepom kolibom od trske, u kojoj je bila smještena
sva sila predmeta izrađenih iz bagremovine. Tu smo imali prilike da vidimo raznolikost
i ljepotu kućnog obrta u tom kraju, a ujedno i veliku upotrebljivost bagrema u
ove svrhe. Nemoguće mi je da ovdje nabrajam predmet po predmet, što smo ondje
vidjeli, no napominjem, da je njihov ukusni poredaj silio čovjeka na osjećaj, kao da
prolazi kroz dug niz radionica, u kojima je radilo mnogo raznih zanatlija.


Vrlo je velika ljubav naroda za šumu u ovom kraju. Iako je ona u neposrednoj
blizini sela, nigdje nijesmo mogli opaziti šumske štete. Danas već dovoljno poštuju
i mlađe branjevine, pa je rijetkost, da stoka upadne u koju. I ovdje se ispunilo ono
staro pravilo, da ljudi umiju dovoljno cijeniti jednu stvar^ek kad je već potpuno
izgube. Tada su obično spremni, da je i uz najveće žrtve povrate natrag. Strah pred
snažnom pješčanom lavinom pobudio je u stanovništvu veliku ljubav za šumu. Nije
rijedak slučaj, da seljaci svoje livade pretvaraju u lijepe bagremove gajeve.


Nakon objeda i kratkog počinka u šumi krenuli smo automobilima u Craiovu,
a odavde vlakom u Bukarešt. Za vrijeme čitave vožnje do Bukarešta vidjeli smo tek
po koju hrastovu ili bagremovu šumu, koja kitnjasto ispada iz žutog klasja i zelenih
livada. Jer je u ovom kraju vrlo dobro poljoprivredno tlo, to i šume pokazuju veoma
lijep izgled. Stabla su gotovo sva zdrava, debla ravna, poredana u pravilne redove,
koji govore, da je šuma podignuta umjetnim putem — sjetvom sjemena u redove.
U predvečerje stigosmo u Bukarešt. Tu smo večer bili gosti naših kolega Rumunja.
Prenoćili smo u njihovom domu. Nikada ne smijemo zaboraviti njihov srdačan doček.
Svagdje su se upravo natjecali, da nam izađu u susret.


Sutradan krenusmo automobilima, da razgledamo okolne šume hrasta lužnjaka.
Predio se zove Snagov. To je srednja hrastova šuma sa podstojnim grabom, koji se
na nekim mjestima toliko širi, da posve ugrožava opstanak hrasta. Vidjeli smo veliko
nastojanje uprave, da prijeđe od srednje šume k visokoj. Sječa se obavlja u krugovima,
koji imaju početni promjer oko 20 m. Na ovakovim površinama ostavlja se samo
po koje zdravo i lijepo uzraslo stablo za zaštitu tla i budućeg pomlatka. Ujedno po


66