DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 82     <-- 82 -->        PDF

malen, iako je apsolutno sa svim subtipovima velik. Ali u glavnim šumskim oblastima
mogu se između svih tipova pojavljivati samo nekoji, a što je uža oblast, o kojoj se
radi, to je manji broj tipova, koji se tamo uopće mogu pojaviti, dok konačno u granicama
jedne gospodarske jedinice, veleposjeda ( a veći distrikt teško potpada jednom
gospodaru) ili šta više jednog revira može ih doći u obzir samo vrlo malo; praksa
neće nikada zahtijevati, da se jedan čovjek stara o šumama cijelog svijeta.


Prirodna šuma obično je uniformnija, nego što mislimo, držeći se prestave, da
sve, što se posadi, raste — svaka smjesa u proizvoljnim varijacijama — pa ma gdje
to bilo. Tko je bio u prašumama, zna. da priroda u tom smjeru nema tako neomeđenih
mogućnosti; ondje se sastojine stvaraju i razvijaju mnogo manje šaroliko i to prema
izvjesnim zakonima, čiju je egzistenciju moguće smatrati kao .sigurnu, ali čije objašnjenje
ostaje jedan od problema šumarske nauke.


U izvjesnoj šumskoj oblasti pojavljuju se takvi izričiti »tipovi« (šumski i sastojinski)
vi.še manje često, dok u oblastima udaljenim, malo ili nikako, i to tipovi analogni,
ali ne isti. Uostalom Cajander izrazito o tom kaže, da »u fitogeografski usko ograničenim
oblastima treba sa šumsko-uzgojnog gledišta smatrati sastojine istog tipa općenito
za ravnopravne (to jest iste. Primjedba Q.). Ali i u oblastima geografski znatno
udaljenim šmne istog tipa pokazuju s obzirom na uzgajanje u najmanju ruku veliku
analogiju. Oni nisu zapravo nikakva iznimka u pravilu; tipovi šuma u vrlo udaljenim
oblastima su i botanički rijetko kada potpuno isti«. (Uber Waldtypen, 170.) U saglasnosti
s tim preporučuje izradbu lokalnih tablica prilioda i prirasta na temelju tipova,
a o tablicama općenite vrijednosti — potpuno tačno — i ne govoreći.


Dakle vidimo, da su najveće poteškoće u početku: tačno shvaćanje tipova,
njihovo ustanovljenje i popis; dalji bi radovi zapravo bili, što dalje, to manji i lakši.
Moglo bi pobuđivati nepovjerenje to, da ustanovljavanje tipova može biti subjektivno.
Istina, u cijeloj teoriji počiva mnogo subjektivnog, ali u stvarnosti je manje, nego se
čirii. Teorija tipova stavlja velike zahtjeve na posmatralačke sposobnosti taksatora
i ništa više. Zar uopće u uzgajanju šuma nije mnogo subjektivnog, iako to nije pogreška?
Što je uzgajanje intenzivnije i ostiovanije na direktnom studiju prirode, to
više postaje umjetnost nego tehnika. Što je genijalniji uzgajatelj, to više nosi njegovo
djelo pečat njegove osobnosti, dakle subjektivnosti. Šta više, to može biti i prednost.


Neka se o teoriji tipova sudi kako bilo, toliko je sigurno, da je, makar se njezina
praktična upotreba i ne raširila izvan finskih granica, njezin autor sa svojim saradnicima
učinio barem velik korak prema spoznaji prirođenog sastava i razvoja rašća
i njegovih zahtjeva na stojbinu, dalje prema spoznaji suvislosti između sastojine i
zemljišne vegetacije. Taj rad od današnjih uzgojnih smjerova ne može biti podcjenjivan.


S češkog preveo: Fazlija Alikalfić, Prag.


IZ UDRUŽEN] A
ČLANOVIMA JUG. ŠUM. UDnUŽEI^JA 1 PRETPLATNICIMA
ŠUMABSKOG LISTA!
Ovome broju Lista priložena je čekovna uplatnica. Molimo sve članove


i pretplatnike, da nam putem te uplatnice pošalju članarinu, odnosno pretplatu.
Uprava.


UPLATA ČLANARINE LI MJESECU DECEMBRU GOD. 1932.
Uplatiše redoviti članovi za god. 1932. po Din. 100.—: Jerbić Zdravko, Nova Gradiška;
Kreč Milivoj, Osijek; Leustek Albin, Zagreb; Premužić Andrija, Vinkovci; Radoj-


SO