DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 85     <-- 85 -->        PDF

...... .. .. ...... .. 2S ....... 19:52 ... 25.905 .. ...... § 99 ...... . ...........
— 110 ....... ...... ......... je .. ......... ..... ........ .....
......... ..... ......... . ....... ......... ......... ... ....... ......... .
....... ... ......, ........ .... ........ .... ......... ..... ......... . ......
........ ........ ... ....... ......... . ......... .........


...... .. .. ..... .. 28 |........ 1932 ... 25.908 no ....... ...... .........
.. .. ...... ......... ............ ....... ......... ..... ......... ..... .......
... ........ .. ......... ............ .... . ....... ....... ..... ... ........
.... ........ .... ......... ..... ......... ..... ....... . .. .. ....
......... ...... Kp. ...... ...... . .....


...... .. .. ..... .. 21 ....... 1932 ... 25.431 no . /..... ....... .........
,]. .. ......... ..... ........ ..... .......... ..... ...´...... ... ...:......
...... Kp. ...... ...... . ........ ......... ......, .... ....... ............
. ..... .......... ..... ......... ... ....... .. ......... ............ ....
. ........


....... .. .. ..... .. 13 ....... 1932 ... 25.174 ....... je . ...... .....
...... .......... ....., .... ........ ......... .... ....... ...... ....... .
´(^...... .......... ..... ......... ...... ......., . ...... .. ......., .... .. no
........ ...... ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 14 ....... 1932 ...


24.353 ........ je .. ........... ........... .. ........ ...... .. 1275.— ......
... ....... ...-...... . ........ .... ..... AHTV/........... ........... ....... ........ ...... . .. .. .... ...... ...... . ........ — ...... ..............
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 27 ......... 1932


lip. 24.049 ........ je:


.. ......... ........ .... ......... ..... ......... ... ......... ......


Kp. ...... ...... . ........ .... ........ ......, ........... ........... ...


..... ......, .


.. ......... ........ .... ......... ..... ......... ... ...... ........


..... ........ .... .......... ......, ........... ........... ... .... .......


...... .. .. ....>. .. 30 ....... 1932 .... ... 21.402 ......... je no ............. .. ......... ......... IV ......... ..... ......... ..<. ......... ......
Kp. ...... ...... . ........ .......... ....., ........ ........ .... .........
...... ......... . .... ...... ....... . ..... ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 10 ....... 1932 ...


25.171 no ....... ...... ......... je .. ......... ........ .... ......... .....
......... . .... ...... ...... . ...... ..... ...... ......... ........ .... .........
..... ......... . ..... ...... ...... . ........
IZ UREDNIŠTVA


ISPRAVAK POGREŠAKA.


U članku »Sile šumske privrede«, štampanom u decembarskom broju od prošle
godine, potkrale su se dvije štamparske pogreške, koje kao takove ne upadaju u oči,
a ipak kvare smisao. Na strani 689, u 13. retku odozgo, treba mjesto riječi »delom«
da stoji riječ »udelom«. Na istoj stranici u 1. retku odozdo treba riječ »pitanja« zamijeniti
riječju »stanja«.


83


t fo&


,-.. ,
´ (. .

ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 86     <-- 86 -->        PDF

NA PRAGU NOVE GODINE.


Protekla godina bila je za Š. L. vrlo plodna, pa ima opravdana razloga nadi.
da će takova biti i godina 1933. To naravski stoji do stručno-literarne i naučne aktivnosti
gg. članova našega Udruženja kao i ostale gg. saradnika, no dosadanja njilniva
aktivnost na sporneiiutom polju opravdava dobre nade i za budućnost.


Svoj gg. članovima Udruženja, saradnicima i čitaocirria Š. Lista Uredništvo
upravlja ovim putem novogodišnju čestitku, a gg. saradnicima zahvaljuje se za
dosadanju živu saradnju.


OGLASI


NAŠIČKA TVORNICA
I TANINA I PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb


Marulićev trg broj IS.


Šumsk a industrijci


Filipa Deutscha Sinov^i


Vrhovčev^a ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije iirastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


»a


Uprava gospodarstva i šumarstva :


KRNDIJA NAŠICE, SEAVONIIA.


gospodarska I šumarska Industrije d. d. .^^^^^^^! i eksponira svekolike


U Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


84