DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1933 str. 86     <-- 86 -->        PDF

NA PRAGU NOVE GODINE.


Protekla godina bila je za Š. L. vrlo plodna, pa ima opravdana razloga nadi.
da će takova biti i godina 1933. To naravski stoji do stručno-literarne i naučne aktivnosti
gg. članova našega Udruženja kao i ostale gg. saradnika, no dosadanja njilniva
aktivnost na sporneiiutom polju opravdava dobre nade i za budućnost.


Svoj gg. članovima Udruženja, saradnicima i čitaocirria Š. Lista Uredništvo
upravlja ovim putem novogodišnju čestitku, a gg. saradnicima zahvaljuje se za
dosadanju živu saradnju.


OGLASI


NAŠIČKA TVORNICA
I TANINA I PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb


Marulićev trg broj IS.


Šumsk a industrijci


Filipa Deutscha Sinov^i


Vrhovčev^a ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije iirastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


»a


Uprava gospodarstva i šumarstva :


KRNDIJA NAŠICE, SEAVONIIA.


gospodarska I šumarska Industrije d. d. .^^^^^^^! i eksponira svekolike


U Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


84