DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZVJEŠTAJI


O ....... .... . ...... .......


...... .... y ...... ...... .... ce ....... ......, ........ ......,
......, ....... (.......) ......., ........, ....... .........., ...........
. ........... . ..........., ....... ..........., ........ ......., .......
. ....... .... .... .... ...... ... .. ........ ......., .... ..... ......
........ ........ . .... .... .......... .... .. ....... .... .. .. .......
.... . .... ........., . ...... ce ..... .. ....... ...... a . .... ce
..... . .... ............ ..... ......., ... ...... ce ......, ...... . .........


......... ...... ....... ... .. ...... ....... ...... . .... .... na
.. ......... . ...... .... ... ....... .. ..... ....., ... ...., ...... ce,
.. .... ..... je ....... ...... ... . .. ..... ....... ..... .... ce ......
..... .... ..... ... ... ......., .. ..... . ........ ono imo ...., jep ....
.... .... ce ... ..... ......... .... ....... ...... ..... .... ........


...... ....... ...... .... ce .... .. ......... .... y ..... ..........
. .. .......... ....... .... .... To .. ...... ..... ... .... .... .......
y ....... ....... ce .. ....... ....... ... ........ .... .. ...... .......
....... ce .. ......, ....... . ........... Ha .... ce ...... . .......
.... .. ....... ... ..... ............ ....... ... ..... .... .. ......... ......
ce .. .... ....... ....... .... .. ....... ...... .... ........... y ........
......... .......... ........ .... ...... ce ..... . ......... ce ........ .
...... ...... . ... ce ....... ...... .... ...... y ........ ........, jep ........
..... ... .... .... .... ....... ... ..... ....... .... .. .. ....
....., jep ce ...... ..... no ...... ..... ... no ...... ... ....... . ..
.... ........ .....


.... 1.


..... ....... ...... .... .. ...... . .........., .... ce .. ...........
... 1. .. ..... ...... .. ...... .. 12 ... ....... ce ... ........ ...... ........
no 15 ... .. 100 ..., .. .... je ........ ........ no 75 ... .. .....
......... ..... .. ........ .. 10 ... y ...., ... je .... ..... ...... .....
je, .. ce ... ....... ...... ....... ....... ...... .... ....... . ....... ..
.. .... ....... .. .... .......... ........ ........ ..... ...... ...... je
.......... ........ ........ . ........ ....... .... 2 ........ ..... .........


.... ........ .... .. .... ..... ce ....... . ..... y ......, ...... ...
........ .. ......... ...... ce, .. je .. ....... ....... ..... ...... ...... ce


331
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 46     <-- 46 -->        PDF

..... ....... ..... .. ........... ........ ........ (....., ........, .....).
.... .......^....... ........ ce ...... .... ..... ....... 2 .., ... je .... ......
..... ......... . ...... ce . ...... ...... ..... .. ........- ......
ce, .. ... ...... ....... .. ..... ...... .... ..... ......, ... .. ....., a
..... ce .. .... no ... ........ (.. ..... ...... no .....).


.... 2.


... je ........ ......... (......., ....... ........ . ....), ...... ce
.... .. .... ....... Ha ...... ce .... .... .. ..... . ...... . .. .. .......
....... .... .. y ....... ......... ... je ........ ...., ...... ce .... (.....
.....) .. ........... .... ce .... ...... ....... ..... ...... sa ......., a
..... ce ... .... no ...... .. ... ..... ...... ce .. ..... ........ .........
....... y .. ........ ... ......... (... .......) ... .. ........ .... ..
.... .. ...... ........ .....


... ..... ......., ... ..... ... ........ ......, ............. ce . ....,
.... .... ...... . ........ . .... ...... (.......... .... ... ... ........)
........ .. ....., a ... ...... ..... ..... ......... ..... y .. ......, ....
ce .. ... 1. ... ..... .. ...... .... .. ...... . ...... . .... ce .... . ....
... . .... .... ...... ........ .. .... ....... ..... ce .. ....... ......, ...
.... .... . .. ......... Ha ... 1 ....... ...... .. „...." je .. ......... ......,
a .. . .. .. ......, .... ce ... y ........ ..... ...... .... .. ce .......,
na .. ce .... .. .... ....... ...... ..... . .... ...... ...... .. ......
.... je ..... ...., .... ce .. ..... ..... ...... no ... ... ..... .......
....., .... ce ..... . ........ ......... .... ..... .. ..... ..... ...........
1 ........ ..... ...... ...... ..... ... .... ....... ......


. .... ........ ... ......... ........ .. . . . . . .. .. ...... ...... ..
... ...... ......... Ha ... 2 .... ce, .... .......... . .... ..... .... .. ......
........ .... .......... .. ........ ..... ....... ....... . ..... .......
.... ce .. ... 3. .... ce ..... .........


. ........ ..... ...... ce ...... ....... ....... . .. ...... .......
... . y ......... .... ce ...... ........ .. ..., .... ce na ... 4.


332
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 47     <-- 47 -->        PDF

\l--Ali/!cfC


i zftć ä. jd sira n e


. -kolci


ugled odartrao


-omlaâa


izgled ja slrj/ze


o mlada
..... ..... .. ...... .... .. ...... . .. ....., . .. .... no ....., a
.... no ..... ...... ..... ... .... ...... .... ....... .... ... y .. ......
(... 5) . y .. ...... ..... y .......... ..... (... 6). ..... y ...... ........
ce .. ....... ....... ........ .. .... ....... . .. ......... y ......... ....
„....." ..... .. ....., ...... . ...... .. ...., .... . .... .. .... .. ...., ...
.. ... ...., .... ...... ...., .... .. ... ......


..... . ..... ............. ce . .. .... ....... .... ... .. ...... . ......
..... . ....., a ...... ...... To .. ...... ......... ........ . .........
......... ......... ... .. ..... ....... y ........., ... je ..... .....,
... ce oceha ...... ............ ....., ..... ... .... ...., a y ........ ..
.... . ..... Ha ....... . ....... ...... ce ...... 0´5 .3 ... .... .. ......,
... .... . .. 1 .´ .., ... ...... .. ...... .........


Ha .... ..... .......... ...... ... ..... .... ce ........... ..... ...
...... ...... ce .. ...... ..... ...., .. ce .... ...... ......, na ce .....


333
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 48     <-- 48 -->        PDF

........ ........ ..... .. ce ...... .... ......, .... ce y .... ....... ....,
.. .... je ... ....... ......


Ca ....... .. ....... .... ... ..... ............ ........ .. .....
..... (......, .......... .......) ............. ce ....... ...... (.......),
.... y .. ....... . ........ ..... ........ ..... . To .. .. ...... ........
...... ......, ... .... ce ........ .... . ..... ... ......... ce .. ....
..... ........ ..... ......, .. .. .. ... ........ ........... ... ..... ..
........ .... .. ..... .......... .. ... ce .............. ........ ...........


Ha .... ......... ....... ce .... ........... .... ce ........ .. ....,
.... . .... .... .. .... . ....... ...... ce .. ..... ...... .......... . ..
..... .... . ....... Ha .... .. ....... ....... ........., .... je ... .....
...... .... . ....... .. ..... . ..... ...... no .... ..... ..... ....... ..
.......... .... .. ....... ..... je .... ..... . ....... ce .... .. ........
........ ........ ......... ........ Te ..... .. .. ...... ........ .........
......... ..... ce ....... MOTKOM, KOJOM ce ....... . .... ....... ... ce
.... ...... .......... .. ...........


Ha ...... ce ...... ....... Ta ..... ...... ce ....... .... ce ....
,....... ......", .... ce ........ ...... ...... ce ..... . .... ..... ...... ..
8 .. To je ...... ..... .. ........... . ....... ..... ..... ce ...... ..
....., ... . ..... ..... ....... ....... ..... .. ......... ..... ......
....... ... ..... .... ......, .... .. ce .... .......... .... ce ...... ......
......... . ....... ....... Kao .... ........... ce .... . ... . . a. To je


334
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 49     <-- 49 -->        PDF

..... ...... ..... .. ......... ...... .. ..... . ...... .. je ..... ..... ...
.. ....... .. ....... ....... .. ..... ...... ...... ce .... .... .....
....... ...... y .......... . ........ .. ..... ... .... ......... .. ....
....... ..... ......... ..... ..... 4 .. 5 ..., a .. ..... 10 .... ..... .....
...... ce ... . .... .. ...... . .. ......, ........, ......., a ..... . ......
... ......... ...... ce .... ..... .......... ...... ce ...... . ........,
......... ........ ...... .. je 1 .. .50 .. .. ......... .. ....... .....
..... ..... 3 .. 4 .... .. ..... ce .... .. ......, .... ce .... ......, ... .......
..... ....


.... 3.


Ha .... .... ...... ce ....... .. .. ...... ...... ce .... ...... ..
............. ... .. ........ .. ...... ... ..... ... .. ....., a ..... ...
.. ... .. ........., ... ce ...... .. ......... ............ je ..... .. .........
y ........ .... . ..... ...... ce ...... ....... ... .... ........ ........
ce ...... ...... 15000 .3 ... ........... ........ ..... ........ ..........
Ca .... .... 80 .. 100 ........ . 1929 .... ....... .. ....... 80 .. 100
... ....... ...... ..... .... ... ... .. 40 .. 50 ..... ....... ....... ...
......... je ....... 3%- ....... .... ce ......, ... ..... ...... ...., ..
..... ... ....... (na . ...) ..... ..... ........., .... ce .... ........ ..


335
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 50     <-- 50 -->        PDF

.... ...... ... ..... ......... . .. .... ...... .... ...... je y 1929 ....
1 .3... (......) ........ 18 ....


Ha .... ce ...... ......., ...... . ....... ..... ....... ............
....., .... ce .. ........... 3, a .... ce ........ ........ ......, .... ce ..
... 7, 8. ..... .. ....... ..... .. .., .. ce .... .... .... . .............
........... . ..... .... ...., ... y ........ ......, ........ ce ......, ...
.. .. ..... ......


...... ce ...... .... ...... .. ........ ... ..., .. .. ce ...... ........
. ....., .. .. ..... ......... . ........ .. ....... ..... ... ..... .......,
.... .. ... ........ . ......... ..... ce ...... y ..... . .. ...... 8 .. 10


......, ... .... . ..... ..... ce .... y ......... ....... . .. ce ..... .
..... . ....... ...... ......., na ce .... .... .. .... .... ...... .. ......
....... je ...... ...... 2 .. .... ce .. ....., ... ce .... .. .... ...... .
.......... .. .......... ......., ....... .. ......... ..... ..... „...." .. . .
....... ce .. 3 .. 6 ..... . ...... ce ... . „...". .... .... . .. ..., ... je
.. ..... (.... .... ......). ..... .. ..... ..... ce ............ (.....)
.. ......., ........ ... ........ ...... ... ce ..... ....., na ce ..... ......
......... ..... y ........ .... .. ......... ..... ...... ...... ce .... ......
....... ........., .... .. ..... ......, ... .... ......... ......... ........
...... ..... je ..........


........ ce ........ .. ..... ..... .... ... ...... ..... ..... .. ........,
... .. ........, ...... ... .. ..... . ... .. ..... ...... .... .....
.... ..... ..... ..... .... ....... ........... ........ ce ........ ......
y ....... . y ....., .... ... ....... ..... ..... .... ...... .... .......
.... .. ...... ...... ... .... je ... ...... . ... ..... ....... .........
.... ... ......... ...... ce .... ..... ... ........ .... ...... ce ... ...., a


336
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 51     <-- 51 -->        PDF

.... je .... ...., .... ce .. ...... ..... .. ......... ..... .. .... ......
... ... .. ...... ...... .. ... ..... y .... 1929 .... ... ........ .... ......
.. ......... .. ......... .. 6 ...... (........ 8 ... .. ...). .... ce .....
........ .. ...... ...... . ......., .... ce ...... .. .... ....... „......",
.... ce ....... .. .. ........ ........ ....... ...... ..... .......... .......
......... .. ........ ....... .... y ....... ....., ... .. ......., ....... .
......... ....... .. .. ce .. ........ ........ ........., ... .. ........ ... .
.\:.... ........ .. ....... .. .... ... ..... ....... .. ... y ...... ........,
.......... . ......... ........ ce ....... .. ... ..... .. . . .. ........
. ........ ....... ...... ce ....... (. 1929 ....) 12 ... no ...... ......
..... ......, ... je ........ .. 40 ... no 1 .3... ...... ....... .. ... .....
...... 24 .., ...... ce ... 7 .3... ...... ..... je, .. ... ....... ...... .......
........ ...., .. ..... ... .... ....., a . .. .......... ... ....... je
.. ..... ........., ... .... ........ ..........


...... ......... .... ce .. ..... ........ .... ...., ..... . ..... ......
(....... ......). ....... y ..... .... ...... je ... .... y ......., ....
je ........ ... ...... ..... ....... ....... ... .... y ........ .. .... ....
.... ce ........ . y ....... . y ....., a .. ...... ..... ... ........ .........
..... .... ... ......, ........... .... ... .......... ..... .......
.... je ............ ..... y ........ ... ....... ......... .. ..... .............
ce .... . a . . ., a .. je ...... ...... .. ...... ..... .. .........
...... ...... ... ...... .... 15 .. 20 ...., .. .... 20 .. 30 ...., a .. ......
40 .. 60 ..... ... ............ ......... .... .. ....... ...... ..... .....
je ...... ..... ...........: .. ...... 1000 ....... ..... ce 10 ......., ....
... .. 4000 ........ ..... .... ..... ce .. ..... .... ...... ... no 5 ........
Ha ...... 20 ....... ........ ce ..... .........., .... .... ........ .. ....
...... ..... ....... ..... je ....... ...., .. ..... ...... ...... ......, a
..... .. ...... .......... . ......... ....... ......... ......... ce, .. ce
...... .. ........ ... .. .. ......... ... ce ....... ........ ....... . .......
....... .. ........ y 1929 .... .... 35 ....... ... ........ .........
..... ......... 1 .3 ... .. ...... ..... .. ......... ... 20 ..., .. .... ...
27 ..., a .. ...... ... 55 ..., .......... .. . ......... ....... y ..... ...
...... ..... .... 50 ....... .. 5 .... .. ..... y .... 2000 .3... ........
.. ........ ....... y ........ .. ...... ..... .. ......... ...... 10%, ...
.. .. ....... ...... ......... . ......... ......... ..... ...... .. .........
......... ..... . ...... ....... .... ce ........ ...... .. 8 .. .......


.... ce .... .. ........ .. ....... .. ..... ......, .... ce ........,
...... je .. .... ....... ......... ce ...... ..... . .... „...... .....".
.. ....... ...... .. ..... ....... ..... ...... y .......... ...., na ..
...... . ...... ..... .... . ...... ......... .. ....... ...... .. .. ....
„......" ... ..... .. .. ...... ....... .. .... no ...... ...... .. .... ....
... .........


. .... ...... .... je ...... ..... . .. ..... ...... ....... ........
... ce .... ...... ..... y ....... .. 1901 .. 1903 .... ..... .... ....... ....
.... .... ..... .... ... ....... .... .. .. ..... .... .. ........ .......
... .. .... ...... ........ ........ ... ...... .. ...... .... . ....... ..
.. ..... ..... .. .. ..... ..... . .......... ...... y ..... ..... ...... y
.... ... .. ........, na .. .. .. ...... ........ .. ...... ........ . ......
.. ..........´


. ......... ...... ..... ..... ... .. ....... ... .......: ..........
...... ....... .. ..... .... ........ .. ..... ....... . .. y ...... .... .
.... ... .. ... ...... .. .... ...... .......... .. ...... .. ..... ...... 8
.. 12 .. . .. ..... ...... 2 .. 4 .. ...... .. ....... .. ..... ...... je


337
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 52     <-- 52 -->        PDF

..... ........ ........ ... .. .... .. ..... ......... ......... ...... ..
......... y .... ............ ...... je .... .. ......, ... je .... ........
.. ..... ............ .... .. ...... ..... .. ...... ......... .. ..........,
... je .... ...... . .. ..... ........ ...... ..... ....... ......., ..... ce
..... ...... (2000 .. 3000 ......), ...... je 20 .. 30 .... .. ....... .... je
........... 10 .. 15 .... no .... ... ........ ..... ........ .. ..... .. .....
...... ..... ...... ....... .. ....... no 8 ..... . ..... .... .. .... .....
.. ..... ..... ......, ....... .... .. ...... ......... ..... ...... .... .......
...... .... .......... .... ....., .. .. ..... .... ..... ..... .......
.... .. .. .... ....... no 14 ..... . 2 ..... .. ....


Ha ..... .... ce ...... .... .. ....... ...... ce ........ . .. ... ..
.... ...... .... ........ ce ...... . ........ .. .... ..... ..... .. .......,
a ..... ........ .. ..... y .... . ...... ..... .. ....... ........ ce
..... .... ...... . .. ...., ... je ......... ..... ..... ........ .. ce ......
. ...... ...... . ..... .. ......., ......., ......... . ...... ...... .....
.... je 2 .. 10 .. ........ .. ........ .. ....... ....... ..... . .........
...... ....... ..... ce ...... ..... .... ....... ... ..... ..... ......
........ y .... ...., a ......... ..... je .... ....... ..... ..... .......
......, a ..... ..... ........ .. .... ..... ........ .. .... . ....... .....
je ........ y ........ ....... y ..... ... . ... .... . ........ .........
...... ......... . ....... ......... ... ........ .... .......... .. . . a ..
... ce .... 4 .. 5 ...., .... .. ... .......... . . . .. .... ....., ....... ..
16 ... ....... . 5 .. ......, ........ je y ..... .... .. 200 ....... .....
....., ...... .. 10 .., ........ je 18 .. 25 ....... ....... .. ......... ...
........, ..... ......, a ..... ....... ..... ..... y ..... ..... .... je 8 ..
12 .., .... ce .. ........ .. ... ..... .. ......... .. ....... ........ ce
..... ..., ... .... .... ....... ... ...... ... .. ...... ........ ce 8 ....,
... .... ce .... .... ..... ..... ..... .. ....... ..... .. ...... .....
.. ..... .. .... ........ ... ....... ... .... ........ . ..... .... ... .......
....., .. ...... .. ce ........ ..... ........ ....... .. ce ..... ........
. ........ je .. ......... . .......... ..... ......... .... .... .........
.. .... ........ ...... je .... no ..... ..... ... .. ... .... .... ........
.. ... .... y ....., na ce .... .... .. ........ . ....... .. ....... ...
.... . .... ce .... .. ..... ... y .... ... .... ....... ........ je .....
Te .. .... .... ...... .. ..... ..... ....., ... .... .. ce ........ .........
....... . .... .... ....... ..... .... ce .. ... 9. ....... .. ........ ....
.. .... ........ . .... .... .... .. ......... ... . ..... ..... .. je .... y
.... ......... . ........ .... ......... .... .... ...., ... .. ce ... .....
....... y ....... .......... je ......., ......... .. ....... ....., ... 40
... ....... ..... ce .... .. ........, ... ...., .... ....... ...., .... .....
y .......- ....... ... ..... ............. .... y ........ ..... .. ..........
........


..... ... .. ........., .. .. no ...... ....... ...... ........ .......
......... . ....... ......... ........ .... ..... To .. .... ....
.... ......., .... .. ..... .... .. ..... ...... y ....... .... ......., .....
je ........ .. ..... ... ..... ..... .... ......., a ...... je ... ..........


Kao ... ce .. .......... ...., ........ ce ... ce ... . .... ......, ..
..... ...... ..... je .......... .... ... ...... ... ........, a .. je .. ........
.... .......... ....., ........... ......, ..... ce ...... ..... . .....
....> .......... ......... .. .......... .... .... je .......... .........
........ ....... .... ......... je . ............. .... y ..... ..... .....
. ..... ....... ........ ... ... ....... ...... .... ...., ...... .. . ..........
.... ...... ............., ... .. ce ............. .. ....... ......
........ ........ .. .........


338