DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Tabela 9.


Debljinski Jela i smreka Bukva S V e g-a


Sastav u °/0


razred 3 3 3


N mN mN m


10-34 148 35 148 39 296 74 23
36—54 30 51 25 42 55 93 29
56—80 13 67 6 20 19 87 27
82— 6 64 6 64 21


Svega 197 217 179 101 376 318 | 100


malo primjera vidimo, da ne postizavamo odmah normalu. U koliko je drvna zaliha
prije sječe veća, mora i poslije sječe ostati veća zaliha, nego li to za normalu pretpostavljamo.
U protivnom prejako zadiremo u samu bit sastojina, narušujemo njezin
harmonični sastav, što bi se moglo teško osvetiti djelovanjem na tlo i preostali
sastojinu.


roafo.


1 ..2 = 20 ..*


. . .. L>aLljîajÂtraireJî,

Slika 4.


Sijekući po naprijed navedenim načelima vidimo, da siječemo stabla sviju debljina,
a ne tek od neke debljine dalje. Redovno se siječe od tankog materijala 5—20%;
srednje jakog materijala 101—30%; jakog materijala 25—40% ; prezrelog materijala
70—80%. Iz priloženih grafičkih predočenja sastava mase vidimo, da sastojina prije i
poslije sječe pokazuje više manje pravilnu krivulju. Šta više, u koliko sastojina prije
sječe pokazuje kakovu abnormalnost, ispravlja se ova poslije sječe.


Studij ovih grafikona opravdava naše vjerovanje, da smo ovim načinom sječe
pošli pravim putem. Pregledom šume na licu mjesta uvjerili smo se, da je ona poslije
sječe u takovom stanju, da obećava potpuno i slobodno prirašćivanje preostalih stabala,
te daje sve uslove za obilno razvijanje pomlatka. U nastavku rada nastojaćemo
da priiberemo što više podataka, da nam ovi podaci skupljeni iz prakse što bolje posluže
i u teoretskom razmatranju.


........


III. ........ ........ ...... J. .. .., ....... y ........ .. ... 12. ..... 1933.
........: ........... .... .. ........ ; ...............: .. ... .
. . . h . .... ........; ......: ...... . .; .........: .. ......; .........:
.........., . a . . ., ......, ... ........, ....., .....,


347
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 62     <-- 62 -->        PDF

. a . e p . . ., ... . a . . ., . . . . a ., . a . . h, . . . . . . ., . . . . . ., . a . a . a .,


....... — ........ ce; .... .... Pop.


I. ...... .... ........ ........ .. 18. . 19. ........ 1932. (.... ........
.... ... 2. 1932., .... 135 .. 143).


.) ........ ........... ... ........ . .... .......


.) ..... ... ..... ce ...... .. ........ ..... XXV. .......... ... je ........
.... ... je ......... .......... .. .. ..... ....... ..... ....... .........
......... .... .... ........ .... .... y .........


........... ......., .. je .......... ........ .......


......... ce .......... .. ......... ..... .... 140 . 141 ....... .......


......... ........ . .. ..... ...... .... ..... ............, ... ...... u ....
..........


II. ......... .... ........... ..........
a) ........ ce je ...... ....... ......... .. 50.000 ...... .. ...... ........
..., .. ....... ....... ...... 1933/34., ... .... ... 40.000 ...... ....
....... y ...... ........ ........... ...... 1933.


..... .... ...... ce ......... ....... ....... y ...... .. ...... 1933. >iw
........ .... .......:
...... ... 6 (..............) ....... .. 4.000.— ......


8 (...... .....) ....... .. 2.000.—
., 10 (........ ........... ......... 2.000
„ 11 (.......... ...... .......) 1.000.—
,, 14 (....... .........) 2.000 —
., 15 (............ ........) 1.000.—
„ 23 (.......... ....) 1.000.—
,, 25 (...... . .......) 12.000.—
„ 26 (noTirope .......) 3.000.—
„ 30 (..........) 8.700.—
„ 35 (..........) 4.000.—


......: 40.700.— ......
.... .. ... ........ ..... ....... . ..... ............. ..... ............
.) ......... ce ....., .... .. ......... ......... ...... ........, .........
.......... .. 20% ........
.) ......... ce ....... ....... .. ...... y ......... ..... .. 50 na
40 .......
.) ......... ce .........., .... ..... ........ ......... .. .... .......,
.... .. ..... ..... ..... ......, ........:... 10% .. ....... ......
.) Ha ....... ..... .... ......-. ......... ce, .. ce ... ......., .... ..
.... 1931. . ...... .... ....... ........., ...... ..... .......... .. .......
.) ......... ce ......... ........ .. ..... .......... no 450 ...... .. .......
......... ..........
.) ..... ce ........... ......... ..... .. ......


III. ........ ....... ........ . .... y ............ .... y ........
...... ........ ...... . .......
......... ce ........ ......... ........ ...., .. ce ..... .. 21. ... 1929.
.. ...... y .......... . ......... ....... .. ........ .... ........ .... ce, ..
ce ..... ......... .. ........., ....... . ........ .. ........


....... ce ... ..... .. ... ... ....., ... ........, ........, ....., .....,
......., ......... .... ...... ......... ce ........ .. .. ....... ........
...... ....... no .........


348
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 63     <-- 63 -->        PDF

IV. ........ . a . . . a . . . . . . . . . . h . . a . a.
......... ce .. ...... .... .......... ........ ......... ... .... I. .)
....... ......... ........ .. ....... .......... .... ....... — .... .... he
ce ........ ........ ........, .. ....... ...... ............ ..... .........
....... ......, .. ... .......... ........ .. ..... ....... A ...... .... ce .......
...... .. ....... ............ ........, ... ............. ........ ........
.... .... . .... ..... ........


....... he .. ..... ©....... ........ no ........ ... ..... ......... ce ..
...: ....., ......, ....., ...... . .......


V. ...... .... ..... „......." . ............ .......... .......... ......
no ............
......... ce ....... ... ...... . .. ......., .. ce ......... .........
. .......
VI. ...... .... ........ ............ .... .. ...........


.) . ........ .......... .. ...... ..... .......... . .......... .......
y .... .. ............ ............ ........, .. he ce ....... .......... ...
.... ........ ....... ...... . ....... — ..... ce .. ......


.) . ........ .......... ..... .......... .............. ......... y
......... ....... ............ ........, .. .. ........ ...... ......, .. ......
........ ........ .... . ........., .... .. ..... .. ....... .............
.......... — ......... ce ....... ........ ............


.) Ha ......., .. ce ...... ...... y ........ ...... ............ .......
(.... .... .... 1932. ...., .... 460) ........ ............, .. he ...... y ..........
....... .... ........ — ..... ce .. ......


.) . ........ .......... ..... ...... . ......... ........., ............
........, .. he ce ....... .......... y .... .. .......... ...... . ....... —
..... ce .. ......


VII.
. . . . . . . a ,. . . .......... . . . . y . . . . a,
A) ......... .......... ....:
a) ........ .. .... 1933., .... ce ..... y ......... .. ......
.) ..... .. ............ .... .. ....... ........ ......... ...........
....... :;Kmetsko gozdarstvo".


......... ce ....... ..... .......... ............ .. ...... ...........


.) .......... .. ............ .... y ........ ........... ....... ..
............ — ......... ce .. .......... ........ ............ .....


.) ........ y ........ ......... ....... „..... ......." y .........
...... ....... ce .. ........ . ........., .. ce y ...... .. ....... ....... y
......... ....... .... .... ce ......... no .......... ........ ....... „......
. ........" y KOJO´j .. ce .......... ..... ...... .. .......


.) .......... .......... ....:
.) ..... .. ..... ........ ........., .... he ce ....... .. ... 23. .......
......... ce, .. ...... ...... ......... ... ........, ..... . ....... ..


......... ...........
.) ......... ce, .. ce ......... . .... .......... y ......... ..... ....irajy
y CKpaheHOM .......
.) ......... ce, .. .............. ....... .......... ........., .... ..
joj ........ .. ............ ... .......
.) a) ...... ........, .. je ........ ....... . . . . y . . . . a. Ha ................
......... je ........ ..... .... ........ ...... ........ .......


........... .... ..... ..... .... ....... , .... ......... ...............
......... .......... y ...... ... ..... . ...... ............. ...... ......
.. ......... .........


349
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 64     <-- 64 -->        PDF

......... ..... .... ....... .... je .. ........... .. ......


.... .. ce ........ ....... .... ....... .........., ......... ce ..........
joj ....... y ...... .. 1.500 ...... .. . . 1.000 ...... .. ...... .............
........, a 500 ...... .. ...... ...........


.) ...... ce y ....... ......., .. ...... .......... ....... ....... no.........
......... ce .............., .. .. ....... y ... ........ ......
...... ....... .. y ...... .. ......... .............. ......... ........ .
......... .. ........ ...........


.) .. ........... ce ..... .. ....., .. je ....... .......... ......... y
........ .. .. .. 14 ..... ........


.) ..... ce .. ..... ..... ........ . ......... ...... ....... ..........
(.... ..... ... ......... y ........ .........., .... je ....... y .........
..... . ................ ......... 0. II. .. .. ..).


VIII. ...... .... ..... .............. ......... ........ ......... ..
18. I. 1933. ............. ........ y ....... .. ........ ....... .. .. ......
........ ...... .............. ......... ..........
......... ce ........ .............. .. III. 3. .. .. ........ .. ...... ........
...... .........! ........ ....... ........., na he ce .... ... .... ...........
.......... ........ „......... ....".


IX. ......... ...... ...... ...... ........ . ..... ....... .. ..... .....
......... ......... ..... ce .. ......
X. ....... ce .... ........ .......: .... .......... ......
. ., .... .......... ......., ........., .... ......; .... ........... .
......, .... .... .......´, ......; .... ....... H . . . . a. .... .......,
......, ... ...... .......; .... ......... . ..... , .... ......., ...........;
.... 0 . a . . h . . . . . . a ., .... ......., ......, ...... ......; .....
.......... ........., ...... .... .......... Kp. ...... ......, ......;
..... M a . a . . . . h M . . . ., .... .......... .........., ...., ...... ......;
.... . a y . . . . h . . . a, .... ......., ......, ...... ......; .... III . . ...
. . . ., .... .......... ........... ........, Kp. ......... ....; . . . . h
...... , ...... ........, ........, .... ......; . . . . . . h ......., ....
........ ......., ......., ...... ......; ..... . ....... , .... .......,
.... .........., ......, ......... ....; X . . . a . . . a ., .... ........,
......., ..... .........; ... . ....... , .... .... .... .........., ......,
.... ..... Kp. ...... ......; . . . . . . . a . . . . . ., .... ........ .......,
....., ...... ......; ...... . A . . . . a . . a ., .... .......... ..........,
........, .... ......; ....... ..... .... .... ........... ......; . .ir
. . . . .... , .... .... .... .........., ......, Kp. ...... ......, .... ...´..;
......... ......., ........, ........, .... ......; . . . . a . . . . h . ..
. . . . ., .... ...... .........., ....., .... ......; . . . . . . . . h . y . a .,
.... ........, ....... .... ......; ........ .........., .... .... ..........,
........., ...... .........; . . ni . . . h ..... , .... ........, 11.......,
.... ......,
....... ce .. ....... ........: ........, ..... ......, ......, ....
........; ...... ........, ..... ......, ......, .... ........; .......
. . . . a . ., ..... ....... ......, .... ........; .... . . . .., ..... ......, ......,
.... ........; ... . JI a . . . . a ., ..... ......, ......, .... ........;
...... . . a . . . . ., ..... ......, ......, .... ........; ...... U . a ., ......,
.... ........; ....... . . y . ., ..... ......, ......, .... ........; . ..
. . . h . y i; . . a .. ...., ......, ......, .... ........; . . . . h A . . . ., .....
......, ......, .... .........


........ .. ........: .... ......... III . . . a ., ........;


350
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 65     <-- 65 -->        PDF

......... ....., .......; ...... ....., ..........; ........
....., .........; ....... ......, ..... .........., .......; .... . ......
......., .........


.....: .... ......, ......; ..... ....., ....; .......
. . . . . ., .........
........ ce . a . . . . a .. .... .... .. ........ .......... .........
(........):


Académie de tehnologie forestiere Leningrad, Les. institut; Institut of Plant
Industriy, Leningrad; M. Kir. Erdeszeti Kiserleti Allomas, Sopran; Station fédérale
de recherches forestiere, Zürich; Tharandter forstliches Jahrbuch, Tharandt; »Silva«,
München; »Silvan«, Lwow.


XL ......... ce ca .... 1934. ........ .. ... Ha. Ko.


XII. ..... .........., .. je ........ .......... .. ........ . ...., .. ce
........ ......... .. ......... .. ............. — ..... ce .. ......
...... .... ....... ......... ........ .... . ....... .. ...... ..........:
0 ........ ......... .. ...... ............ .. ce .... ...... ........... y
Kp. ..... . .. .. ... ....... . ......... ........... ......... y ........


..... ce .. ......


XIII. Ha ....... ....... ce ......... .. ........ j . HI. .. ........ .........
.....:
Fron: Sylviculture; Mougin: La restauration des Alpes; Bouteiller: Exploitation


forestiere; Izart: Agenda de Physique industr. du bois; Hickel: Dendrologie forestiere;
Barbey: Traite d´entomologie forestiere; Oclkers: Waldbau I.


XIV. ...... .......... .. .......... ........ y ......... ..... 1933.
.... 143 y ........ ...... . .......... .......... .... ... .......... ........
............. — ..... ce .. ......
XV. ...... .........., .. je .......... ..... .. .......... ..........
.... ..... ......... ca .......... ..... .... .........., .... je ........ ......
. .........., no ..... .. .......... ....... ... 437.000 ......,
....... ..... ..... ... ......... .. ..... . ........, .. .......... .....
.... ..... ......... ca ..... .... ........... . ........ ........... y .......
.... ....... ......., .... .. ce ....... ........ ..... .. ...........


.... ce ........ ......... y 20 .... ... 12. ...-.. 1933.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU MARTU GODINE Î933


Redovitih članova: Agić Oskar, Vinkovci Din 100.— za god. 1933.; Baličević
Ante, Karlovac Din 100.— za god. 1932.; Beltram Vladimir, Supetar-Brač Din 100.—
za god. 1933.; Denisov Gabriel, Morduš Din ICO.— za god. 1933.; Durdić Todor, Morović
Din 100.— za god. 1933.; Foreyt Edo, Pitomaca Din 40O.— od god. 1929. do 1932.;
Kos Vclimir, Oštrelj Din 100.— za god. 1933.; Mujdrica Mihajlo, Majur Din 100.— za
god. 1933.; Nikolašević Julijo, Našice Din 50.— za I. polg. 1932.; Netković Nikola, Paraćin
Din 100.— za god. 1932.; Padjan Ivan, Novska Din 10O.— za god. 1933.; Polferov
Vasilije, Trebinje Din 100.— za god. 1932.; Radošcvić Vjenceslav, Bjelovar Din 100.—
za god. 1932.; Radmir Dragutin, Sarajevo Din 100.— za god. 1933.; Rukavina Josip,
Zagreb Din 200.— za god. 1931. i 1932.; Soljanik Ivan, Knjaževac Din 1ÖO.— za god.
za god. 1933.; Sokolić Antun, Zagreb Din 100.— za god. 1932. i Din 50,— za I. polg.
1933.; Ulehla Arnoštv, Lekenik Din 100.— za god. 1933.; Tomac Marijan, Raška Din
,100.— za god. 1933.; Virnik Franjo, Jastrebarsko Din 50.— za I. polg. 1933.; Zuvša
Dušan, Srednje Din 100.— za god. 1933.; Delač Slavko, Rujevac Din 100.— za god.
1930.; Mrkonjić Đuro, Banja Luka Din 100.— za god. 1929.; Muravić Ivan, Brod Din


361