DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 68     <-- 68 -->        PDF

saveta, deli potrebna uputstva, upozoruje na iizvesne nedozvoljene i štetne radnje i
to sve na način, koji pokazuje rutiniranog uzgajivača fazana, koji svoje iskustvo nije
crpao samo iz školskih knjiga već dugogodišnjom praksom, pokusima i studijem na
terenu.


Pročitavši ovu knjigu i upoznavši sve ostale radove ovog uvaženog lovskog
stručnjaka, dolazimo mnogo bliže spoznaji uzroka, zbog kojih se lovstvo u Rumuniji
tako mnogo ceni i uvažuje, te je osnovana i naročita Generalna direkcija za lov, a
državni fiskus ubire sasvim lepe svote od lovne privrede. Uvereni smo, da u državi,
gde na katedre za lovstvo na šumarskim fakultetima dolaze stručnjaci s ovakovim
znanjem i spremom, s ovakim oduševljenjem i neumornim radom, moraju i apsolventi
fakulteta poneti u život mnogo ljubavi i oduševljenja za unapređivanje lovstva i racionalnu
negu divljači.


Zato smo se vrlo rado odazvali molbi uvaženog kolege i lovnog druga g. Nedičia,
da za našu stručnu javnost napišemo kratak prikaz njegove knjige, koju možemo toplo
preporučiti gg. drugovima u praksi, koji imaju toliko mnogo prilika da primene metode
iznete u toj knjizi i da bez velikog troška učine jedan mali doprinos kako za unapređivanje
naše narodne privrede tako i za svoju ugodnu razonodu, koju će naći posle
napornog rada u ovom lepom i otmenom športu.


Knjiga je šzdana u nakladi P. Parey-a, Berlin. Cena 3 RM. Kako saznajemo iz
zagrebačkog Lovačko-ribarskog vijesnika, knjiga se prevodi i na naš jezik, pa će tako
´biti pristupačna i široj pubilici.


Beograd, decembra 1932.


Marinović.
Dodatak uredništva. Knjigu je na naš jezik preveo g. Dr. A. Šemper. Taj je prevod


— pod naslovom «Umjetno gojenje fazana na prirodnoj podlozi" — već izašao iz štampe
to kao 4. knjiga Hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva, Zagreb, Gajeva ulica 46.
Naručuje se kod spomenutog društva. Cijena je knjiži (bez poštarine): broširanoj 15 Din,
tvrdo vezanoj 30 Din.


PROMJENE U SLUŽBI


Premješteni su:


Kapić ing. Mustafa, šum. viši pristav VII. grupe iz Cetinjgrada za sreskog šum.
referenta kod sres. načelstva u Ivanec;
Zečević ing. Vladimir, šum. savjetnik VI. grupe iz Bos.-Petrovca Direkciji šuma
u Sarajevo;
Afanasijev Dimitrije, šum. savjetnik V. grupe iz Cetinja Kr. banskoj upravi u
Skoplje;
Tomašević Vladimir, podšumar III. klase 10 grupe iz Beograda šumskoj upravi
u Pančevo;


Matejić Vukosava, arhiv. čin. X grupe iz Arandelovca šum. upravi u Beograd;


Raxlojevié Milan, potšumar II. klase 8 grupe iz Štipa šum. upravi u Prištinu


Ćirić Danilo, pomoć, manipulant IX. grupe iz Djevdjclije šum. upravi u Prištinu;


Urumović Stanislav, čin. inžinj. pripravnik iz Zavidovića Dir. šuma u Cačak;


Perkućin Isidor, čin. inž. pripravnik iz Klenka šum. upravi u Kupinovo, petrov.
im. općine;


354
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Jovanović Nikola, čin. inž. pripravnik iz Kupinova šum. upravi u Morovjć petrov.
im. općina;


Selaković Radoslava, šum. inž. pripravnik iz Morovića šum. upravi u Klenak,
petrov. im. općine;


Radojčić Svetozar, vili šum. savjetnik, iz Kamenice u Srem. Mitrovicu, petrovaradinska
imovna općina.


Unapređeni su:


Res-Koritić >ing. Vladimir, za savjetnika dir. šuma V. grupe u Glini I. ban.
imovne općine;
Trumić ing. Danilo, za savjetnika VI. položajne grupe i šefa šumske uprave u
Vinkovcima brodske imovne općine;
Radojčić ing, Svetozar, viši savjetnik IV. pol. grupe čim. I. stepena u Srem.
Mitrovici, petrovar. im. općine;
Dimnik ing. Ćiril, za šum. savjetnika VI. pol. grupe u Ljubljani, Dir. šuma;
Čerm´vec Angela, za pomoć. tehn. manipulanticu IX. pol. grupe, Ljubljana Dir.
šuma ;
Demirović Salih, za pomoć. tehn. manipulanta IX. položajne grupe kod odelenja
šumarstva Ministarstva šuma i rudnika;
Mp.tejić Vukosav, za pomoć. tehn. manikulanta IX. pol. grupe kod šumske uprave
u Beogradu.


Umirovljeni su:


Mocnaj Dragutin, tehnič.. inspektor V. pol. grupe Kr. banske uprave u
Banjoj-Luci;
Stojaković NićHor, podšumar I. klase VII. grupe šum. uprave u Kraljevu;
Fasan Vladisiav, šum. viši savjetnik IV. grupe Kr. banske uprave u Ljubljani;
Bogosavljević Zaharije, šum. povjerenik VI. grupe Kr. banske upr. u Sarajevu.


OGLASI


355
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— IIIMHI!


NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA


. amiiiaiiiinn i i´". —.


D. D.
Centrale SSagrreb


Mairiilićev trg broj 1S.


Šumska industrija


Filipa Deutsche Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


.^. V& IV "FÄ . 1 BL Uprava gospodarstva I šumarstva :


nntlVlJ A NAŠICE, SLAVONIJA.


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodl , eksportira svekolike
U /.agrebu gospodarske i šumske proizvode


V


GUMARSKI LIST"


kupujem stara prijeratna i poslijeratna godišta. — Ponude molim slati na


gosp. Dr. JOSIP STEF1NOVIĆ, Zagreb,


Hercegovačka ulica 28.


356