DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 57     <-- 57 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


....... .. ........-.............. ........


I.
..... ....... II . ......... .......... ... ........ ......
.... ... ....., .... ce y ..... ...... ......, ...... je .. ........ .... corona,
a ...... je . .. ...... , .... ............. ........ ... je .... ............, ....
.... ...... . ........ ... . ..... ..... .. ......... ..... .. .... .. ....... ....
je ............ .. ...... ..... . .... ...., ... ..... ... ... . ...........
....... ......... .. ...... .... ..... ......... . . . . . . . . a. .... je ..........
. . . y . a . . . . . a, ...., no ......., .......... ...... . no A . . . . . . . . . . y ........
...... .. ........ ... ..... ..... je .. ......., a ... .......
.. ........ ......., y .... ... . . y . a .... ..... . .. .. . y . y . . . . . a, a ....
.. .. y ........ ...... ....... . ..... ....... ............ ......... .......
...... -. .... ......... ...... ..., .. ce ..... „.....", y ...... ......... ....
...... ......, .... .... .... y ....., .... .. . .... ..... y ..... ... ...... ..
...... . .... ......., y .. .........., ... ce .. ..... ........, . ..... ..... ,
... ipaiiaTor, ........ . ........ .... ......, y ....... ...... ...... ce: .... .
... . . . . ., ..., . .´. . a . ... ...... .... .... ... ... . ......, .... ....
...... ......, ...: .... . y ....... ...-........, ..... . y ....... ..........
........ ... y ....... ......, ...... y ....... ........, . a... . .... y


...... ......, . . . h . y ....... ... ....... . .. . y ..... ...., ... ........
.... .. ......... ....... ......... y ....... ......... .... .. ..... . — ..
....... .......... ...... .. je .. . (cime), ... ........ ..... .... . . ., ... ..
. .. ...... ... ...., .. ... ... ..... ... . . . . (sommet), ... .... .. ..... ........
. ........ .... ...... ...... ... no ..... .......... ......., .. .... .
...... . . ......, y ..... ...... y no ...... ...., ....: „........ .. ....
......... .......".


..
..... . ........ ...... .. .......... ... .......... ....., ... ......
....., ... .... . ...... ........ ... y ....... ........... ..... . ...... ce ....
.... .. ........., ... ...... ... ....., ... ......., ... y .......: .....
. ....... , ... ... ce . .... ....... y .... ........ . ....... .... je ....
............, .... je . y ....... .. ...., no .... ......, .. . . ........ ...... .
....... . ..... ...... .... ce pehu, .. je ... . . . . a ....., a ....... .....
...... . . . . a je ..., IHTO ..... .. ...... ......, ...... . ....., ... ...... .
....... ...... . je ..., ... ..... .. ......... ....., . ....... je .. .......
. ........ . .... ...... . .... ....... ... .. .... ...... ...... .. je ........
a ...... ce .... . ...... .. ..... ce .... ....: a) ..... , ... ce, ... .......
....... ...... no .... ... y ....., ..... .. ......... .......; . .) . . . . . . .,
... ....... . ... ..... ...... ..... .. ......., ... ....... ......, ..... ......
.. ...... .... .... . ..... ..... ....... .. ....... ......., .. .. ce .. .....
... ..... ........ y ......... ...... ....... .......... . ... .... .... ....
..... .. ......, .. .. .. ........, ..... .. je, .... ce .... ....., a .... ce ..
.... ........ . raje .. ..... ...... ce .. ...... .... ..... . ...... ... .., ....
ce ............. . y ........ .......... .........., . ... ... u . . y . . . .... ..
....., ...... .. ce .. .... .......... ...... .......... ....... ... ....´ ........
....... ....... ... .. ..... ........ ....... ....... .......... .........
. ....... ......... .... ce . .. ......... ....... ........... .......


475
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 58     <-- 58 -->        PDF

..... ...... ....... ..... ......... ... je .... ........ .. .... ..... ...., ..
....... .... he ce ...... .....


......: .... . . ...... . .... ce y ........ .... ....... ......, a .... je
. y ..... . ...... ...... ..... ce, .... ......, ....: .... y ....... . ....
y ........ . ........ ..... ........... a y ..... ..... je ....., na ce ....:
..6. i´ .*.". . ....... ....... .. . ...., .... je ..... ... . .. ..... . ..
....... . . ....... ....... ...... .. ......., .. . .. ..... (lycoperdon), ...
je ..... . ...., ..... je ... ....... y ....... . ....... y ........


..


......-.. ..... ce y ....... ..... ....... .... ..., .. ....... ........,
..... ........ ....... ...... . ............ ......, .. .... ce ...... ... . ..
...... ..... . .... je .. y . . . . a (boletus i´gniariirs), . ... . (polyporus fomentarius).
...... . ce .... no ...., ... ce ....... .... .. ........ ........, .. . .
.... .. .. . ....... ...... ......., ..... ...., ... ... . ...... . y . .a .......
.... ....... ....... .......... . .... ..... ....... ... ce . y ...... .........
...... ...... ...... .... . y . a. .. . no II . . . . . . . . . y . . .> a .. .. .....
y ....... ........ ........, ...... je ........ .......: . y . a . y . . . a, . ........
...... ....... je ... . .,.. . . y . - . . . . a ... . . y . - . . . y . . a, a y
...... ...... ... . a . a . . . a .. ..... .... y ....... ...... .... ce ... .
...... ... ..... ........ je .. ....... . .. .. .. je ona ...... .......
... ..... y ...., ... ....... .. .... . ... .... .. ...... ...., ..... .. ....
..... ........ ..... ......... ...., ... joj ...... ..... .... ..... ..., ... ...
ce . ... ... ......... ...... ......: ... ....., ... ........ ......
....... ........ ...... ........, ...... ...... polyporus. ..... .. .... ..... .......
.. ....... ..... .. .. ce ... ........ ...... ........ y .... ... .........
y .... .. 10—12 ..... .. ... ce ...... . .... ...... ......... je .... , .. ....
ce ........ .. ....... ........ ....... .... ...... ....... je .... ..... ....., ..
ce .. ... . . y . ......, na .. ce .. .... . no ... .... ...... ......, a .. ce ne
...... ....... ... ..... y ....... . .. ........ ... .... .... ..... ... ....
...... ......... .. .. ...... ....... .. ........ ... ce ......, a .... .. . .....
..... . ........ . ....... ......... ........ ....... .... ce .... . ......
. . y ., ... ... ..... . ..., .. ce .... .......... ..... . ... ...... ......... .
........ ...... ...... ...... y ...... ...... ........... .. .. . . y . .
........ ....... ... ..... , .... ce ... .... ..... ´


IV.
.........-.. . ....... ..... ....... . ......... ...... ....... .
a . a ce .... ..... ..... ........, ... ..... .. ....., .. KopenoMi, ....... . ........
. .... ........ je .... ...... ........, a ...... (.......) . ...... ..
..... ......... ce . ....... y ..... ...... . ........ ...., ....... ... ..........,
na .. ... ..... ...... Maja. .... ce ... .... ...... .......... y ..... ...., na .
..... ...... ....... ..., ... ..... .... ......., .... ce ..... ........ ....., ...
.... .. 3—4 cara ...... ........, .... ........ . ....>... ce. . .... . ..... ....
.. ....... ..... ..... ... ....., .... ce . ...... oceha.
Ho ... ... . .... .... ...... ....., ...... .. ............ ..... . ......,
... ...... ... ...... ....... ........ . ..... no ....... ........, na
......., ......... (.........), .. ...... . ........ ........ .. ....... ......,
... .... ...... ......... .. ........... ........ ...... ... ....... .... ..
...... ....., ...... .... ..., .... . ....., ... .... ..... ... . .. ...... ...
je juin .............., ... ..... .... y ...... ......... ........ . ......, y ....
..... ... ......, .... .......... .... .... . ..... ...... ... .......... ....


476
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 59     <-- 59 -->        PDF

...... ..... ..... ....... ...... ...... je ... 20 .., ..... ... ..... .... ......
.... ....... ...... je ... ......, a .... ....., ... .. ... ....., ......... ce .........
.... no .... ...... ......... ... no .... ... y ....... ... . ..... y
..... .. .... ce .... . ..... .... ..... ..... ...... ...... .... „...-......." ...
.... „.......", ... ..... . .... .. ....... ..... ...... ......... ..... ......
....... „...-......." . . . a . . . . . ce ...... .. ...... ..... . ......... ..
....... ...... ........ .......... .. ....., .... .. .. .... ... ....... .......
. ........ .. ....... ... ce ... ..... ......., ....... .. .. ......-... ......
. ......... . ... ce no ... .. ...... „........." ...... ... ........ ....,
........ ce .... .. ..... .. .... ......


.... y ..., .. . . . a. . . . . . ..... ..... ...... na ........ . .... .......
.... y ......, .. .... .. one. ... ... .... .... ..... .......... ........ . .....,
... .......... ... ..... .. .... ..... ...... .. ...... ......... je. .. ... ......
....., ..., ...., ........ . ... ..... .. ..... ........ .. ce; a ....., .....
. ....... ....... ............ ....., .... ce .. ..... ......... y ...... ......
..... ....... ....... ... ............ ...... ......... ....... ..... .. .........


......... . .......... ........ ....., y ..... ... ....... ....., ...... je:
..... 0,94%, ...... 6,49%´, ..... (N) 0,73%;, ........ ........ (.205) 01449% .
.......-...... (.„0) 0,6033%. ...., ...... je .......... ...... 46,11% . ..........
...... 53,89%. ........ ......... (pHr) je ........, ... ....., .. .... .......
......


.. .. .. ........, ......... .. ..... . ....... y .......... ..... . ........,
. . . a . . . . . ce ...... .... Tricholoma Qeorgii.


V.
........ ...... .... ......... .......... .. ....... .... . .. ........
..... ....... . ..... ..... ..... .........., ... ce .... ... ...... ...... . ..
........... ce na ...... ... .......... ... .. .... -....... ...... .........
..... . ........, .... ce ..... . ....... .. ... ...... ...... ... . . . . . .. .
. . . . . . . . y . . . a . . . . r a . . . . . . . . . . a . . . . . a .......... je, .. ce
...... y ..... .... ........, a ..... ..... ... ......... .......,
............ .......... ....... ...... y ........ . ...... ......, ..... .. ....
...... .. .. ..... .. ...., ... .. ...... ...... ......, .... .. ..... .....
. . . . . .. .... .. .. y ..... .... ... . ..... ... ......: ........ . . . . .,
.. .... ...... .. .. ....... .......... ........ ....... — . . . . . a ce no .......
...... .... Tuber cibarium, a ... je .... ... . . . . . . . . a . . . . a, .... ce ....
...... ........ .... ...... ....... . .... . .... ... ... ......... . .....
....... ....... ce ........ ....... no ...... . . . . . . . . ., ... .. ... .....
.......... ........ Ca .......... ........ ....., .......... .. .... ....... . y
.... ©........ .... ......, ..... .. ce ......... .. .. ... ...... ... .........
y ...... ... .. .. ...... ... . ....? ....... ..... .......... .........
....... .. he .... ........... .... ............ .. ... no mio ... .. .... ........
..... ..... ..... ........., .. ..... ... .. ..... ....., .... ........ .. .......
....... ....., ... ce ... . . . . . . a . a . ....... ......... ....... ... he ....
............, ........ .... .... ...... ......, ...... .. ..... .. ..... .... ....
........
.. .......... ....... ........ .. A. .... ...-. (A. De la Rocque) . .. A.
............. (Alb. Larbaletrier) . p . . . e .. .......... .. .... Ascomycetestuberacées,
... Tuber. One .. .... ....... ... ...... ......... .......... .. ....
...... .......... .. ....... ......... .... .. .... . ...... ......, ... .......,
....... ......., ......, ........, ... ......., na ... . ...... ..... .. . .... ....,
........... . ... ....... .... ..... . ......... ...... ..... . . . . . . ........


477
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 60     <-- 60 -->        PDF

je ....... ...., na .... ce ... .... y ...... . ....... . ........... ........,
....... y .........., ... .. ..... ..... . ....... .........


........ ......... .......... .... .... ....... ...., a ....... ......
....... .. ....... (Gramont de Lesparre), .... .. ........, .. je ... ..... .. ....
....-..... (Théca-sporés), .. .. eno pa ... ....... ......... je y ...... ... ..........,
..... .... .... ... . (theques). ... .......... ... ... . ........... .. y
........ ...... y .... ...... ...... ....., .... ... ......... ... .........,
..... ......... ... .........-........, ..... ... ......... . .... ...... .........
.... je . . . a .... ..... . ... ce, .......... ........., ....... ..... y ......


.. ...... 1899. .... je ........., .... ... ..... ......., ... .. ...... .......
......... ..... .... ... ........ ....... .......... ....... . ..... .. .....
........: „..... ....... .. ..... ....... .. y ..... ..... ......... — ........
... ........ — .. y ...... .. .. je ... ........ ..... ....., ....... .... ........
...., ... ..... .. .... ....... .... ......, .... ..... ...... ....., .. .... .....
......, ... ... je ....., ...... ....., ..., ..... . ... ........ ...... .......
.... ce .. ..... ..... . ... ce ... .... ..... .......... ....., .. .... .. ........
..... ....., ......... .... .... ...... ..... ........ (lepiderme)1 ....., ......
...... ...... .... ..., ........ ........, ....... cnope, .... ...>. ....... .
........ .. ..... ......... y .... ......... ........ (truffier)"


... ......... ....... .. ...... je ........ . ......... ....... .. ........
. .......... ...... »... .....,


. ....... ......, ... ...... ce . . . . . . ........., .... ...: ..., ... .
...... ...., ..... ..... . ..... .... ...... ...... ......, .... ...... oivo ......
...., .... .. .. ......... ........ .......... .... ... ..... ...... .... .. ..
....... ....... ..... .... ....... .. ...... ........., .... .. .. .... ....
....., ... .... ....... .... ........ ..... ........... .. ...... ........, .......
. ......... ... ... .... .. ....... . ......, a .. . .. .......... ......... . .........
...... ........ ...., .... ... ..... .. ......., .... ....., ... ... .. ....
. .. ...... ..... .... .. ... . . . a ... . . . . . . . . . a . . . . . a .. ....... ....
.. 800 .. ..., ........., . ...., .... . ......, .... je ...., .. ....... ..... .....
.. ........ ............ ...... ......... . (truffiers). . ........ .......
....... .... ce .... ........ ..... . . ... ..... ......... ....... ...... ...>.
......... .. ..... . . . . a . a .. ..... ......... . ....... ........, ... .....
......... ...... ....., .... .. ce ..... ....... ............. y ..........
....... .. ´...... ......... ......... ......... .........., ..... je ........
............, .. ce ... ...... ........ y ....^.... ....... . .......... .....
... . ...., ..... . ce ....... . ...... ...., ... ce ..... ..... .. .. .....
....... ..... ce ...... . ....... .. ........... .... .......... .... ..... ..
........, .... ... .... .. .. ..... ....... ........ . .......... ....... ..........
... ..... ...... ce .. ........ ......, ........ . ........... ..........
Ha .......... ......... ....... ce ..... . ...... .. .........-........... ....
.......... ... . .., .. no ....... (.. Mouillefert) ....... .........., ..... .........
....., ......: ....., ......., ...... ......, ....... . ........ .. .....
......... ......... ....... ......... ........ .. ....... .. ... .... .........
...... .. ........ .... ...... .. .. .... ... .... . .. ....... ........ .........
.... ........, ... .... ... ......... .. ..........., ... ... .... ..... ..... ..
........ .... ...... . ...... ... ce, .. .. ....... one . . . . . ., .... .. ......
.. ...... ........ sesquioxyd-.. ... peroxyd-.. ....... . ........ .. ............
......... .... je ....... .. .......... ... ......


..... ........ ....... .. ....... ........ . . . . . a ..... ......
......, ... ... .... .. ....... .. .......... ... ...... .. .. je, no ...... (Chatin),
....... .... ..... .......... ....... .... ..... ..: ....., ....., ...., ......,


478
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 61     <-- 61 -->        PDF

....., ....., ...., ..., ..... . ... ......., .......... .... ..... ...... je ..
....... .... .. ....... .......... ......, .. ....., . .. ........ .... .. ......
....... ......, .. ...... ...... .. ....... ........ ..... ..... ...... .
...... (Q. pubescens . Q. sessiliflora), a ..... .... . ..... ...... .... ........ ...
...... ... .......... ...... 6—8 .-..... .. ....... ........ ... ..........
...... O´KO 20, na ce ........... ... ........ .. 25—30 ...... .......... ... je
........ . ......... ...... ...... . ..... ... ....... .. ......... ... .....
......., y ............. .... .. ..... ........, . „.. ... — .... ............
(Larbaletrier) .... — y ..... ...... ......, .. one ..... ........ y ....... ...
......... ...... . .. 40—60 ...... ........".


..... . .......... . . . . a . a ........ je ...... .... .. .... . .......
......... .., a ..... .... .. .. ..... .. ... .. no ....... (Mouillefert) ....... ...
...... .....: Tuber melanosporum1 . T. blumale .. ....... ...... . ....., na
Tuber oestivuim . T. m:esentericum ca ....... ...... ca ..... ....... ............
.... ce ..... ... ............. .......


..... .. .... .. ... ...... . ............1 ......... .........., ... ....
........ ....... .. ..... .... ......... .. .... .... ...^ ....., no ...... ..........,
....: , .. je ...... y ..... .... ........ ....... ....... ....., .... .
...... ..... . ... ...... ..... joj je .........."; . .....: „... ...... .. .....
.... ......... .......... (truffieres), .... ......... ........ ... ..... ...".


.......... ... ..... . . ..... ......... . . . . a. .... .. .........
.... .. ......... .......... ... ce ..... . .... .. ..... ... .......... .......
......´, ......., ... ...... naca . ..... ........ .. ... .... ..... je .... ...........,
jep ce .... .... ......., ua ce .... . ....... ........ ... .....
.......... . ......... ............; .... je ..... ..... ...... . ...........
......, jep ce y .... ... ... ......, ..... .... ce ..... ....... ........ y .........
je .. .......... . ..... ce ... ...... ....... no ........ ........ .....
.. ... ... .. ....: ... je ..... . ........ .... ...... ......., ... .... .......
..... . ...... .. ........ ..... .... ......... ... ce ........ ...... y ......
....... ... ......... ..... ......... ...... ..... ..... ce ....... y ...., ...
....... ..... ...... ... ...., .... ...... ..... ..... y ..... ..... .. ono .....,
... ce .. ..... ..... ....... ... je .. .. ........ ...... ........, .. .. ce .....
...... y .... ....... . ....... ... ......, jep one .. .... no ...... ....... .. y
..... ... ..... ..... je .. ...... . ...... ....... ....... ..... ....., .. j .
........ .... naca .... ...... ..... . . . . . . ..... ... . ... ....., .... ce .
...... oceha, a ... ... ........ ..... .... ..... ......, na .. je .... na ..
....... . ..........


......... .... .. ......, ........ ... ........ ..... y ...,
...... .. ... . .... ..... ........ ... ... .. ... ... ....., .. je, .. ce ..... .....
.... ..... ..... ....., .. .. .. ce ... ....... ..... ..... .... ... ... ......
ca ...... . .......... y ..... ....... ... je ....... .... ..... . ....... ..
...... .. .... ..... ........ ... ..... ....... je . ... ....... ... .. .......
.... ...... ....... ............ ... ..... ...... 1896 ....... ce . ..... .......
.... ....... .. .... ........ .... ....... ........ je .... . ............ ........
y .... ........-.. ........ .. ..... ....... ...... je ..... .......,
....... .. je ..... .. ..... .... .... ........ .... .. .... .......... ....
........., ..... ........, y ..... ce, .. ....... ....., ....... ........ ....
...... .. .........., .... je no ... ........., .... ce, .. je ... ....... ... ....&.
......, ........ ...... .....; . .. je .. .. y ........ ... ..... ....... .....
..... . (Tuber melanosporum). ... je .... ...... .......... .. .. ........,
......... ........., .. .. ...... ...., ...... 1897, ...... . ...... y .......


479
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 62     <-- 62 -->        PDF

........ „...."* ...... ...... ... ...... . . . . a (Tuber). To je .... .... ..
........ . ........ ........... . . . . . a . a y ....... Ho .. .. je y .........
.... ..... .... ...... .......... . . . . a — .. ....... ... ... ..............
... ........ .. ..... .... ........ ........... ce, ........, ........ .........
...... .. .... ......


.. .......... ........ ....... y ....... ........., ..... ........., . ...
... ...... .. .... „.....", .. .... ....... ..... .... .... ...... ... ce .........
...... ... ...... . <.. ...., ... ... ........ ..... . ......, .. ...... ..
5—8 CM. y ....... ....., ... ...... ... ......... ...... ......... ce ... ...
.....:


1) ....... . ..... . ........ je ....... ..... ... ...... .........
....... ..... je ...... ..... ......., .... ... ce ....., ..... ...... .........
(........) ..... ...... je .... . .... ......., ... ce ...... ... ....... .....
...... . ....., . .... je ...... ... .... ....., .. .... ... ..... .... ......,
...., ... ..... ......, ......... ..... .. .. .... ........, ..... .. ....... ......
je ..... ........ .. ....... ......


2) ........... ...... ........ je .... .. ..... ......... je y
.... .... ... ......, .... je .... . ...... ... ce ... .... ......, ..... ...... .
.... ..... ...., ... joj je .... ...... ......... ......... ..... ...... ... .....
...... 1—3 ... . ....... 2—3 ..„ .... .......... ..... . . ..... ... ..... y
...... Ona ........... ..... ... ....... ......


3) . . . a r . . . a. .... je ........ ... . .......... ......... je y .... .
.... ..... ..... . .... joj je .... . ...... . ........ .... . ... ... .... ......
a .... ...... ... .... .. ...... (......) ... ...... ...... je ... . .... ......


... ce ... ..... ......... y ..... ....., ...... ......... . ...... .......,
... ........ .... na .. ..... ...... ....... no ..... 1;......... ...... ... .......
...... ...... ......... je ........, ...... . ......... ........, ... . .. ...
...... ..... . ........ .. .. .... ce ... .. .... ...... . ...., ... .. ...... ..
........ ...... ... ...... ..... ..... no ...... ... .. 10—20 .... . .. .... ..
........ ........ ..... .. .... .. ....... ........ . y .... ......., ... ...
... .... ......, ... .. .. . . . . . . ne . . . . . ..:... ......


......... . .......... ........ ....., y ..... ce ... ......... .
........., ...... je: ..... 3.21%, ...... 6.50%, ..... (N) 0.26%, ........ ........
(.205) 0.0255% . .......-...... (..0) 0.1500%. ........ ........ (pH = 6.57)
..... ......... .. . . ..... ... ........


.... ... .... . ....... ...... ....... ........ .. y ........ .....
. . . . . . . . . . . a . . . . y ......... .. .. .. .. ........... . .. ............


Ha ......... ..... ......... .. .......... .... . . . . . . . . . . . . . a
mije ........... ........, na je ........., .. he ...... ........ .... ......... .
..... ......... ..... ....., .. ce ... ......... .- .>... ..... . .. ..... ........
..., .... ... ........ .... ......., Koja .. .. .. ....... ....... .... .. ..........
........ . ........ y .... .... .. ......


* .... „...." .. 1897 .., ..>. 13, .... 138—140, ... . .... ....... ....
...... . .......... y ........ 1904 .., ... ......
480