DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 67     <-- 67 -->        PDF

savjetnik kr. ban. uprave; Ing. Fehi m Dulbegović , šum. pristav Direkcija šuma.
Članovi redakcionog odbora: Ing. Ilija Slijepčević, šum. inspektor; Ing.
Jovan S a v i n, viši šum. savjetnik; Dr. Ing. Jovan Zubović, viši savjetnik.


Skupštinu je završio pretsjednik ing. Ilij a Slijepčevi ć govorom, u kome
je toplim riječima ocrtao važan rad, koji čeka podružnicu (popularizovanje šumarske
misli u Vrbaskoj banovini, nastojanje oko što užeg kontakta među šumarima banovine
i rad na svim onim ciljevima, za kojima teži J. Š. U.).


IZVADAK IZ ZAPISNIKA KONSTITUIRAJUĆE SKUPŠTINE SARAJEVSKE
PODRUŽNICE JUGOSLAVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA ODRŠANE
U SARAJEVU DANA 11. i 12. JUNA 1933. GOD.


Osnivački odbor Sarajevske podružnice Jugoslavenskog šumarskog udruženja,
koji su sačinjavali gg.: Ing. Maruzz i Ivan , šef šumarskog odsjeka, Ing. Babi ć
Bogdan, direktor Direkcija šuma; Ing. Radi mir Dragutin, v. šum. savjetnik;
B o j i ć S a v o, v. š. savjetnik; Knežević Milan, tehn. inspektor i Ing. K u d o v i ć


Sa konstituirajuće skupštine Sarajevske podružnice J. Š. U. u Sarajeva 11 .... 1933.


S u 1 e j m . n, šum. pristav, kroz kratko vrijeme svojim nesebičnim i pregalačkim
radom uspjeo je, ne samo da skoro sve članove JŠU sa područja Drinske banovine
organizuje u Sarajevsku podružnicu, nego i da upiše u Jugoslavensko šumarsko udruženje
pa prema tome i u Podružnicu novih 49 članova čime je broj članova na području
Drinske Banovine povećan za 80%. Za osnivanje Podružnice pismenim putem
do sada se izjasnilo preko 90% članova JŠU i svi skoro prisustvovali su konstituirajućoj
skupštini.


Sama pak konstituirajuća skupština, koja je svečano otvorena dana 11. juna i»
velikoj sali Gradske vijećnice u prisustvu izaslanika civilnih i vojnih vlasti, kao i predstavnika
raznih društava i ustanova, bila je vidna manifestacija solidarnosti i drugarske
svijesti šumara Drinske Banovine.


Skupštinu je otvorio Ing. g. Maruzz i Iva n pozdravivši sve prisutne sa par
riječi zahvalio se svima na odzivu i poželio plodan i uspješan rad. — Za predsjednika


i


485