DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 74     <-- 74 -->        PDF

B. ........ ... ....... ....... .......... .. ........, .... . .....,
........... ...... ....... . ....... .... ... . ...... ...... ......... ........
.... ..... ........ .... .. ...... .. 5.5 .. .... je ...... ......, .........
...... je y ........ ..... 1.00 .. ....... .. ........ ...... (.......) 1 : 50.
...... ..... ...... ....... je .. 12.15 .... je ....... .......... .....
..... .......... je ....... ........ y 3 ...., .... je ........ ... .......


IV. ..... : ....... § 6 ...... . ...... „...., .... ......., ...... ce
......." ....... ........... .. ........-.......... ........ a ....... je
....... .. ........ ..... ....... ........ . ....... .. ......-...........
......., ....... y ..... ....., ........ .... . ...... .... no ..... ........,
.. .. ...... ..... .... .......... .......... ........... .. ........
.... je .. ....... ..... .... ........ y ...... . ...... . .... .........
...........


...... ..... ....... je 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 . 20 .....


........ ..... ..... je y ........ .... „..." (.............. ........


............ ..........)
22 .... . y ....... ....... .... 23 .....
..... .. ........ ... .........:


1. ..... ....., 2. .... ....., 3. ...... ...., 4. .... ...... . . . . .......
.. ........
1. ......... .........., 2. .......... ......, 3 ....... ....., 4. .....
...., 5. ........ ......, 6. ..... ...., 7. .... ....., 8. ...... ......
............
1. ..... ....., 2. ............ ......., 3. ...... ......., 4. .......
......., 5. .... ......, 6. .... ......., 7. ...... ...., 8. ......... ......,
9. ......... ....., 10. ......... ......., 11. ........ ......., 12. ..........
....., 13. .......... ........, 14 ..... ....., 15. ...... ........, 16. .......
.........., 17. .......... ......., 18. ......... ........, 19. . ..... .........,
20. ....... ......., 21. ............ ....., 22. .......... ......., 23.
........... ......., 24. ...... ......, 25. ..... ....., 26. ..... ......,
27.
....... ...... . 28. ...... ........ ....... ........
..... .... ........ ... 10, .... ...... ..... ........ .. ...... .......
Kao ... ce .. ....... ...., a ..... .... .... .... je ........ ..... .....
...... .......... y .... .......... ..... ...... . .......... ..... .........
je ..... ...... ..... ...... ...... ......... ........ .... y ...... .... .
.......... ............ ..... ......... .. ..... ......, ... . y ..........
............. ...... .. .... ce ........... ....... y .... ...... ..........
.......


KNJIŽEVNOST


....... ......... ...... . ........


Beh je ....... ......., .. ....... ....., ...... ... ...... y ...... ........
....... ...... .. ...., ... .... ... ce ...... ........ . .... ............ .....
.. ´..... ........... ... ...., ...... ........ — ...... ..... — ..... .... ..
&...... ............. : ´


...... je ..... .. ..... .......... ..... ........; ....... ... ......, ....
.... .. ´ ..... no 20—40 . .... ......, na .... Ce ......... ........ ......, y
...... .. ........., .. .... .... ........, ..... ........... .. .... .. ....
..-- .......... ....... . ...... ......., IIOÎIITO´ je y ........ ......, .. .........., ..


492
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 75     <-- 75 -->        PDF

..... .... .... ....... ....., .... y ...... ...., ... je, . ... je ..... .......
............ ...... ... ........ ........, ........., .. ...... .... ... .........
. .......... ........ .........


. ...... . y ........ .. ... ........ .... ........ ........ ...... .
.......; y ...... .. ´............. ... ........ ....... ...... y .... .....
......, .... .. ......... .... .......... y ......... ......... ........ ..
.... y ..... ..... . ..... .. .......... ........ — .........., ....... . .. ..,
ie .. .. ... ..... ....... ..... .......... ........ ...... . ...... .........
....... ............ ......... .......


..... .... ........ .. . ....... mi ..... . .... ..... „.......... ........
...... . .......", y ...... .. ........ .... ...... .. ..... . ....... .........
......... je .......... ......... ..........., ... .... .... .... .... .......,
.... ........ ....... ....; a .... .. ........ ... .......... ........ .......
2´.......


..... ........ .... ........ .... ........, ... je ....... .......... .....
.... ..... 1922 .... ........ ....... ......... ......, y ...... je .........
........... .... ...., a .. ... ........ ...... . ... ....... ....... ......
........ ...... ...... ........... ...... ...... ....... (........ .......) .. ..
....., a .... .... ...... ....... . ........


Taj ........ .... ....... ......., ... .. ....... ...... ...... ...........
..... ...., ... .... .... .. ...... .. ....... ......... ......, .... .. ce .........
. .. .... ......, .... ...... ............... ...... .... ......... ....
ce ....... ...... ....... ........ ........ ........ .........


.., ..... .... ........, ... ce .... ....... oceha .. ........... ..........,
... .. .... 13 ...... .. .......... .....© je ...... ......, .. .. .......
......... .. .... y .... .. ce ..... .... ....., .... .. ... ...., a .... ...
. .... ...... .......... ...... ............ .... . ......., .... je y ... .......
.... ...... .......... ....... ....... ...... . ....... .. ..... ......,
..... ... ........... ... ...... ......, ......... ............ . ... .......
........, ........ ......... (19,30 ..), a ..... ... ........... .... ...... .........,
........ ............ .... . ....... . .... ...... ........, .... .........
.... .... . ....... (1932 ....).


.... je ............ .. .... .......... ..... .......... ......., .... ..-
...... ........., ......... .... . ...... .............. .... ...... .... .......,
... je y ....... .............. ....... .......... .........


.... ....... (..... . ......) ...... ..... ......... ..... ... . ........1
.... ....... ... .... ......... ..... ... . ......... ...... ...... .
...... . ...... ......... ...... .. . ... ..........


. ..... ........ ........ .... . ........ ........ ..... .. ........
........ ...... .... .. ......... ..... .. ....... ...... . y ......-........,
.. ..... .... . ..... y ........ ........ .... ...«....


...... ......... ...... ...... . ......., .... no ...., .... .... .. ce
........, ... je ....... y ....,, .../..... .. ......... ... ........ .. ......
....... ......... .... ce ........, .. .. .... .. ... ......... .... ....., ...
.. ... . ......, .... ........... .......... ........ ........ ... .... .......
......... ......... ........., .... .. . ... ... ....... ...... ... ..... ...,.
... je ..........., ......... .... ......... ........ ... .. ...... ..... 3^4:
......... (... § 20 ..... .... § 56, a ... § 56 .... § 20). ,.. _.;; ,,


1 ...... je, .. .. je .... ........ ......... . ..-...... ........, . .......
na .., .. .... ........... y ......... ........, .,- ; .;,.;


493


.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 76     <-- 76 -->        PDF

. .... ........... .... ce .. ...... ........., .. je no ..... ... ......
........ ... ........ ......., .... ..... ....... . ....... ..., ....... .. ..
y ...., .. .. .... .... ..... .... ..... . ...... ... . ..., .... .. .........
... ........... ce ........


......... ...... .. .... ce y ........ ...... ......... .. ...... ........
...... .. ... ....., ... .. .... .. ...... ....... ............ ..... .....
...... ........ ........ ............ ...... . ........ ........ ............,
jep ...... .. ..... . ........ ....... ...... ..... je ...., ...., .. ......, ..
..... ....... .........


... ce .... ..... ......... ..... ........ ......... ...... . ....... y
...... ............ .... . ......., ....... je no ..... ....... ..........
...... . ........ ....... .. ........... ...... ...... . ...... ........ ....
......... ...... . ....... .. ...... .........., .......... ........... .........
......... . .........., .. ..... ......... ...... ...... . .. .......
...... .. y ..... Ha iaj ..... ..... .. .... ...., ..........., ........... .
..........


....... ce oceha ......., .. ce ......... ........... . ....... ...............
......, .... ..... ....... .. .......... ......... ......, ....... . ...
...... .. ........... ....... ......, .... . y ...... ...... y .... .. .........
........ . ........., .. .... ... ...... ... ....... ..... ....,. .. .. .^.....
........... ......... .... ..... .....-, na je . .... ........ .......... .. ......,
y ......., ....... y ......... ....... .... .. ... ....... ....... ........, .. ..
.. ...... ....... ...... y ........ ...... ... .... ........, y ...... ..., ...
...... ........ . ..... .... .......... ... (. .... .... .....) ...... . .......
.. ...... .......


.... .... .......´0, .. .. . ....... ...... .. ...... ......... .......
...... . ......... .... ..... ........, jep .. ....... ........ . .........., y
...... ..., ... he ce ...... ....... ....... ....... .. ........... ..........
....... ....... ....... ... .... .... .. .. .... ....... ........ ........, ...
.. ..... ......... ........ .......... .... .... ........ je ....... ....», ...
ce ..... .. .... ........ .. ......... .. ........ ......., .. ...... ..... .. .......


.......... .. .... ....... ........, .. ...... ....... ....... . ........
......... .... y ....... ... ...... ...... 4 .. ...... ......... ....... .......,
.. ce ...... .. ......... ......... . ....... .... ..... .. ....... ....... ...
...... y ..... ......... ...... .... .. ........... ....... ........ . .......
... ...... ...... 53 .. ...... ......... ....... .. ........... ........ (.......)
. ........ ..... (........) ........... y § 8. He ......1 ......... .......
......., .. ......... .......... .... ...... ......... ...... .. ...... ......
...., .... .. ......... ....... ... ...... ...... 71 . 72.


He .... ce .......>... ......... ...... .... ...., ... ...... ...., ....
.. .. ......... y ...... .... ....... ...... ...., jep .. ... y ... .......
..... ........ ........ (§ 136 .&.. . ......) . .... ....... ........ .....
...........; a .. .. ce .... ........ ...... ...., ...... ....... ........ .....
... ........ ..... (§ 135 ...... . ......). .... ... ..... .... ........ ....
...., ... .. ....... ....... ... ...... ... ....... .............. .........
(... 4, .... 5 .......... . ........ ...... .. ........-........ ......), ...
.... .... ....... ........ ..... ....... .. je ........ ...... . ....... ... 75, jep
de ............ .... .... .... ..... ...., .... .....>... ...... .. § 135 ......
. .......


He ......, .. ...... .... je y ....... ... 88 ......... ..... .. 25—100
...... .. ..... ........ ..., jep ........, .. .. .. ..... ......... y §§ 142 .
152 ...... . .......


4.94


»
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 77     <-- 77 -->        PDF

....... ......... ........ (......... .............. ......... ........
. ........ ........ ......... ..... ... . ........ . ............) ..... ..
........ .. ........ ...... . ......... ........


.. ....... .... no § 59 ...... . ...... ........ ce: a) ......... ....;
.) ......... .......; . .) ........ .... .. ...... ...... .. ......... .. .......
........ .... (..... .... 175 — § 2) ........ ce: a) ......... ....; .) ..........
......... ....; .) ............. .... .. ......... ..... ..... .........
...... .. .... ...... ......... .......... ........ ......, na .. .. .......
............


... ....... ... 31 ....... je ......... . ...... ............ .... . .......
... 32.661/30 ...., .. ..... je ... ....... y .....
......... ... ... 35 ....... .. je ....... ... ....... ... § 163, .... ...
§ 53 ...... . .......
......... ... ... 36 ........ ce y ..... ...... ...... .. .... 3 § 53, .....
.. .... 3 § 52 ...... . .......


... .......... ....... ... 83 ....... je y .... .. ...... 11 ......... .
.......... ....... ......... ........ .... . ....... .... ... 3462/30 ...., ....
........ ...... ........... ......... ........ ........ no ...... . ......
.... ........ . ....... .........


......., .. .... ..... ......... . ....... ............. .... y ......
......... . ......... ... 86 . 96, a . ....... .. ......... if ...... ...
... 85. ... .. ...... ....... ....... ...........


..... ..... ....... ......... ............., .. ......... ...... .....,
..... ........ . ...... .... y .......... .. ........ . .... ...... ... . .....
......, na je ..... ........, .. ce .......... .......>. ....... ...... ...........
.......... ........ . ........ ............ .... . ......., .... .. .. .......
.......... . ........, .. .. .......... .......... ......... ..........


...... ... 116 ........ je ......... (.... .... .. 1932 ....), na je ..... ..
........ .........


..... je, ... je y ....... .... ..... ......... .........., ... je .. ...
..... ....... y .......... .. ce .......... y ....... ....., ..... . ....., ... ce
........ ........ ........ y ..... ......, ..... .. ...... .. ...... .... .....
..... ..... Ho y .... je ...... ....... ....... ........., ..... .. ...... .........
....... ........ ........ ... ...... ......... .... y ........, ... .......
.... ...... ...... ...... .... . ........ ........ ...... y ..... .
............2


..... „....... ........ ........." ....... ...... ........ ........., ...
..... .. ....., ..... .. .. ...... . ...... ...... ... ......


... ce .... .... ..... ............... ......, .... ce ...... .. ....
......., ... ... ..... ......... .... ....., y ...... ..., ... .. .... .....
..... .. ... . ...... ..... .. ..... ........ ........... ....... . ............
. ................ ...... ........ ....... .... .. ... ..... ....... ......
....... ..... . ....... ......... .... (........ . ....... .......), .... ..
ce .. ... ..... ..... ......, .... ...... ...... ..... ......... .... ........


........... ....... .... ....... .. ......... ..... ........ ce .........
.. .......... ........ ..... ........ .......... ........... 1932 .... y ............
.......... (..... I) .. 1929 ...., ... .. .. ....., .. .. ...... .......


2 ........ je, .. ce ........ ...... y ..... . ........... ...... .........
.. ......... ....... y ....... ........ ...... . ......... .......... .............,
... ......, ..... je, .... ......... ........


495