DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 80     <-- 80 -->        PDF

nih primjernih .stabala pri kubisanju sastojine«, (Annales pro experimentis foresticis
Bd. 3., Zagreb 1931.; A. Levaković: »K pitanju raspoređivanja primjernih stabala među
pojedine debljinske skupine«, Annales pro exper. |or. Bd. 3, Zagreb 1931.; J. Macdonald:
»0 obliku debala crnogorličnog drveća«, Forestry the Journal of the Society
of foresters of Great Britain, Bd. VI. Nr. 1, London 1932). — E. Buchholz: Umbildungen
in der Verwaltung der russischen Holzwirtschaft (Promjena u vrhovnoj upravi ruskog
šumarstva. U januaru 1932. vrhovna uprava drvne industrije i šumarstva, t. zv. »Qlawlesprom
«, promijenjena je u samostalan komesarijat zvan »Narkomles«. Industrija
papira, industrija celuloze i drvno-ketnijska Industrija, koje su dotle samostalno fungirale,
potpale su pod »Narkomles«. »Narkomles« se dijeli na pet odjeljenja).


Hft 24. — Dr. Schwerdtfeger: Erfahrungen mit dem Kontaktgift »Verindal« bei
der Bekämpfung der Forleule (Rezultati suzbijanja borove sovice zaprašivanjem sa
»Verindalom«. U članku se ističu prednosti novog načina suzbijanja borove sovice —
Panolis piniperda, i to za prašivanjem sa preparatom »Verindal«. Verindal prouzrokuje
trovanje i uništavanje gusjenica bor. sovice već njihovim dodirom sa otrovnim
praškom. Kod ovog dakle otrova nlije kao kod arsensk´ih otrova potrebno, da ga gusjenica
pojede i da nastupi trovanje u crijevima. Dostatno je, da gusjenica dođe u dodir
sa praškom, pa da uslijed nervnih oboljenja ugine. Osim toga vremenske prilike nemaju
kod ovog otrova toliko upliva na rezultat zaprašivanja, kao što je to kod drugih
preparata. Zaprašivanje sa »Verindalom« pokazalo se je veoma uspješniim). — Dr.
Hampe: Schälen von Fichtenderbstangen (O guljenju kore sa smrekovih debalaca).


1933. Hft 1. — Dr. Brunn: Neuere Arbeiten über die technischen Eigenschaften
des Holzes (Novije radnje o tehničkih svojstvima drveta). — Dr. Hampe: Ergebnisse
einer Gerätestatistik (Rezultati jedne statistike oruđa).


Hft 2. — Assmann: Neuartige Aufastungsgeräte (Novo oruđe za čišćenje od
grana). — Plouda: Energie- und Zeitverbrauch verschiedener Rückekarren (Potrošak
energije i vremena pri upotrebi raznih tačka i dvokolica). — Mülle-Thomas: Rationelle
Aufarbeitung schwacher Fichtensortimente (Racionalna izradba tanjih smrekovih sortimenata).
— Dr. Hampe: Lohn-, Lelistungs- und Verdienststatistik im Hauungsbetrieb
(Statistika nadnica, učinaka i zaslužba prigodom sječe).


Hft 3. — Dr. Trendelenburg: Die Härteprüfung der Hölzer (Ispitivanje tvrdoće
drveta). — Aufhammer: Bestandesmassenzuwachsermittlung nach Fekete (Određivanje
sastojinskog prirasta mase po Feketeu).


Tharandter Forstliches Jahrbuch, 1932, Hft 11. — Dr. Heske: Die Wälder in
den Quellgebieten des Ganges und der Plan zu ihrer geregelten Bewirtschaftung (Šume
u području lizvora rijeke Gangesa... Svršetak). — Dr. Prell: Die Wirkungsweise von
Leimringen (0 djelovanju ljepivih prstena. U članku je istaknuta važnost suzbijanja
štetnih insekata pomoću ljepivih prstena. Autor se osvrće na razne momente, koji kod
ovog načina obrane dolaze u obzir. Od ljepive mase traži se, da se ona što duže vremena
održi u stanju povoljnog djelovanja. Ljepiva masa mora biti što postojanlija obzirom
na zakisavanje i ishlapljivanje, te upliv topline i studeni, kao i obzirom na razne
kemijske procese. Ona s jedne strane ima da služi kao mehanička zapreka pri usplinjanju
gusjenica na stablo, a s druge strane treba da služi i kao otrov za gusjenice.
Trovanje gusjenica može pri tome da uslijedi ili proždiranjem otrova odnosno njegovim
dolaskom u crijeva illi pak već dodirom gusjenica sa otrovnom masom).


Hft 12. — Graser: Das Zöblitzer Wirtschaftsverfahren (0 zobliškom načinu
gospodarenja).


498
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 81     <-- 81 -->        PDF

OGLASI


NAS1CKA TVORNICA
TANINA I PAROP1LA


O. D.
Centrala Zagreb
Marulićev trg broj 1S.


Šumsk a industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Teleton broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva 1 šumarstva :


KRNDIJA NAŠICK, SLAVONKA.


gospodarska i šumarska industrija d. d. Pr012V0d, . eksporllra svekolike


U Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


DRflCH, INDUSTRIJA DRVA D. D.


SREDIŠTE: ZAGREB, GAJEVA ULICA BR. 35./I.


Podružnice i pilane i Caprag i Virovitica


Telefoni : Zagreb 42-45
Sisak (Caprag) 41
Virovitica 15 i 8.


Brzojavi: Drvodrach Zagreb Drach Caprag i Virovitica.
Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,
građe za željeznice i dužica.


499
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Ä


19501 Zastor iz madrasa
vrlo dobar u pranju. Sa
utkivom u crvenoj, zelenoj
i plavoj boji. širina
45X240 cm. veličina draperije
50X160 cm.


Din 76.—


19507 Poplun, s jedne i
s druge strane jednobojni
glot. izrađen strojem sa
dobrom vatom, u boji bordo
sa žutim, bordo sa plavim
ili bordo sa fres. vel.
120X185 cm Din 120.—


.: XJ


19502 Zidni saß iz pamučnog
tkiva, veličina 70X175
Iz Jutte-smyrne, imite, u
Din 86.—


19508 Poplun iz glota. s
jedne strane šaren, s druge
jednobojan, sa dobrom
bijelom vatom, sa strojem
izrađen, u boji plavo, žuto,
ljubičasto i fres, veličina
128X185 cm Din 240.—


C A N


19503 Prestirač pred krevet
vrlo lijepim bojama na
obadvije strane jednak, vel.
50X100 cm Din 52.—


19509 Pokrivač pamučni u
boji drap, vrlo praktična
boja. veličina 120X180 cm
Din 48.—


T ..


19504 Zidni sag. iz jutesmvrna.
u pravim perzijskim
uzorcima, vel. 80X180
cm. Din 140.—


19510 Pokrivač pamučni, u
boji drap, vrlo praktična
boja. vel. 13()Xl90 cm


Din 78,—


O:
19506 Sag iz spas
nim bordurama.


19511 Pokrivač i
u raznim lijepim
vel. 130X190 cm


19512 Garnitura za kre19513
Garnitura za kre- 19514 Pokrivač pamuč-19515 Pokrivač pamuč- 19516 Pokrivač »Tigar« 19517 Slamnja
vete, sastojeći se iz vete. iz gobelin tkiva, ni u sivoj boji sa nla ni u tamno sivoj boji u sivoj boji sa bordu- veličina:
dva krevetna pokrivasastojeći
se iz dva vom ili zelenom bor- sa bordurom. veličina rom. vel. 120X180 cm 110X180 cm
ča i jednoga stolnjaka, krevetna pokrivača durom, vel. 130Xl75iz dobrog pamuka u jednog stolnjaka. u lijeDin
32— ..„^. .^
crvenkastoj ili zelenkapim
zelenkastim, plav


Mušterijama izvan Zagreba šaljemo na zahtjev besplatni naš glavni katalog,


stoj boji Din 230.— kastim i crvenkastim


bojama Din 340.— dajemo pregled o 3857 vrsta razne robe. - Jamčimo .. jeftin


UZSCLČtZJOU&r * .^...^...