DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Ing. VLADISLAV BELTRAM (SUPETAR-BRAČ):


ZA UNAPREĐENJE NAŠEGA ŠUMARSTVA


(POUR LA PROPAGATION DE NOTRE SYLVICULTURE)


I. MORALNA DEPRESIJA ŠUMARSTVA.
Ekonomska depresija nije poštedila ni šumarstvo kao
granu privrede. Ona se očituje u obustavi rada velikog broja šumskoindustrijskih
preduzeća sa svim svojim teškim posljedicama. Ona je po
svome značaju prolazna. Sanacija njezina u glavnom je van dohvata
naših sila.


Uz ekonomsku postoji i moralna depresija šumarstva,
koja se ispoljuje u odnošaju skoro cjelokupnog naroda prema šumi kao
vrelu privrede, kao ekonomskom objektu. Ona je iskonska, stara kao
rod ljudski, te nosi karakter trajnosti. Ova je depresija po naše šume i
po sam naš narod daleko kobnija od one prve.


Odnos našeg čovjeka prema vlastitoj šumi — uslijed nepoznavanja
pojmova njenog uzgoja, njege i iskorištavanja — nije onakav, kakav
bi trebao da bude. Neuporedivo gori je odnos našeg naroda prema šumama
zajedničkog i državnog vlasništva, gdje vlada psihoza, da je šuma
dar božji, kojim čovjek može neograničeno da se služi, neiscrpivo blago
kojega ne može nestati, blago kojega korišćenje nema niko pravo da
mu brani, ni zajednica, ni država kao vlasnica. U to bajno bogatstvo
naših šuma vjeruje i naša lajička javnost. Sedam milijuna hektara šume
u državi, s kojom brojkom naša statistika tako sigurno operiše, mogla
je da nas uvjeri o našem neizmjernom bogatstvu na šumama. Koliko je
od tih milijuna još netaknute šume, a kako izgleda ostali dio, u kome
se gospodari? Koliki je postotak od ovog dijela šuma, koje su otvorene
iskorišćavanju po čovjeku, još šuma, a koliki postotak tek šumom obraslo
zemljište?


Posljedica spomenutog već odnosa čovjeka prema šumama zajednice,
pored pomanjkanja šuma individualnog vlasništva, jesu ogromne
hiljade šumskih šteta (najviše krađe drva), koje narod u svome mentalitetu
i ne priznaje prekršajima ni u pogledu devastacije šume ni u pogledu
diranja u tuđe vlasništvo. Šuma pod tim štetama uzmiče sa apsolutnih
šumskih terena, ostavljajući u amanet krš i bujice. Uzmiče, časovitom
posmatraču neprimjetno, no nesuzdrživom snagom, sa terena gdje
je ona ne samo jedino moguća nego i najrentabilnija među svim kulturama,
sa morskih obala i od željezničkih pruga.


Šumski su prekršaji naročito u državnim i komunalnim šumama od
iskona najgora rak-rana. Presude po tim prekršajima slabo su se izvršivale,
bivale su snižavane, dijelom amnestirane, dok konačno nije izdat
»Zakon o odlaganju izvršenja i oproštaju kazni i otšteta po šumskim
krivicama počinjenim u šumama državnim, krajiških imovnih opština i
ostalih samoupravnih tela« od 27. III. 1932.1


1 O ovom zakonu bit će još govora pod II.


2