DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 44     <-- 44 -->        PDF

5. Predmet prodaje je drvna masa stabala označenih kolobrojem u šumi »Cevizovo
« od broja:
7.001 do 20.000 I. partije, zatim
1 — 20.000 II.
1 — 1.750 III.
6. Naročito se ističe da stabla označena sa kolobrojem 1—7000 označena još:
bijelim prstenom od kreča — nisu predmet prodaje.
7. Ugovor traje do 1. aprila 1936. god.
8. Drvna masa kupljenih stabala ima se izraditi i izvesti iz šume najkasnije do
1. aprila 1936. god. i to samo za vreme sječne sezone t. j . u vremenu od 1. oktobra
do 1. aprila naredne godine.
9. Dostalac je dužan na sječini do 1. aprila 1936. godine posjeći sav pred´
ast (Vorwuchs) i složiti ga u hrpe u koliko ga ne izradi u svoju korist.
10. Kupovninu sa svima taksama imade kupac platiti najedanput u gotovom
na blagajni Direkcije šuma Imovne općine Gjurgjevačke u roku od 8 dana od kada je
obavješten da je postao kupac.
11. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati za vreme
uredovnih sati kod Direkcije šuma Imovne općine Gjurgjevačke u Bjelovaru.
12. Stabla označena kolobrojem 1—70OO t. i. sjemenjaci biti će predmet druge
dražbe, koja će se održati kad pomladak bude posve siguran.
U Bjelovaru, dne 11. januara 1935.
Direkcija šuma Imovne općine Gjurgjevačke.


INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 59-99


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške,
pištolje i sav lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke
oružja te izvršujemo iste najsavjesnije. Izradjujemo lov.
puške po specijalnim narudžbama. Prodajemo najsolidniju
lovačku municiju. Dajemo savjete i informacije u
pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


74