DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


Cijena jt- knjizi


X
Er
Ime. autora Naslov knjige Knjiga se nabavlja
kod Din L St Uli.
,;n
.... ».... . .>..
1 ... ........
........
........ yMaKeÄuHaiH"
10-2
Dr. Levaković
Antun Dendometrijačlnnovi
70
ncčlanovi
100
50-—
3
Dr. Nenadić
Djuro
R
n
ačunanje vrij dosli
šuma"
.... u-... ......
...... ..............
.. 2
članovi
. 70
nečianovi ´
100
50 —
4 Dr Ugrenović
Aleksandar
.P
Š
ola stoljeća
iimarstva200-^-


Ing. Zakoti o šumama"


5.
50-,
»roi<>kat H a 1924)


Ružić Ante (
Hufnagl-VeseÜ-..Praktična uređi


6.
20-—
vanja šuma"


Miletić


....... .. ........ ....., ...........


7 ..... M. foB.
60--i\


......... y ...... .... ....... 52.
Uzgajanje šuma, I dio pisca, Zagreb, Vukoti-100 —f


R. Dr. A. Petračić
H. dio novićeva 2. 140.-!
Tablice za obračunaIng.
pisca, Oareäniea (kraj


9
vanje njemačke / Bjelovara) 60. J 40—


V. Mihaldžić
baČvarške robe
pisca, Zemun, Kara


10
Dr. J. Baien „O proredama" 60 —


đorđcva 9.


U .
laš goli Krš" ´ 115 —
Dr. Balen-
Tiskara Narodnih


12. . akon o šumama"
100.-
Dr. Sagadin Vovina, Zagreb
pisca. Zagreb, Vukoti


13.
Dr. Đ, Nenadić . Iređivanje šuma" 150 — 120 noviceva-
2.


14
»c )snovi šumarstva" n 80--60-


n


16.´ w Šumarski kalendar" « 20 — 20-


„Zakoni i propisi o Tipografija đ. d.


1..
Dr. Ugrenović 120 —


šumama i pilanama". Zagreb


g. Dane Tomieić, Za17
Dr. Ugrenović iskorišćavanje šuma 1. 80 — 60-


greb, Tehnički fakultet
Iskorištavanje Suma U.


!8.
t52.— 120.-


Tehnologija drveta ´ . W
Iskorištavanje šuma iil.


19,
150-120 —


Tehnika trgovine f´rvetom I . »
Ra prodano Pri


pisca, Sarajevo, Bol*


20
Veseli D. Drag. Uzgajanje šuma .. ma se novo


nićka ul. 15. prošireno izdanje


21. » | ....... .... » . SeM\ 25.22.
n ....... .... „ . 40.-So.
4


23
M .............
20. -lo.


n
1* ´


24 n a ......... ,
40 -35


´ *
ih. ´ » .1 Lovstvo i ribarstvo ft 30 -25.


26. n Šumarska botanika 25 — 20 —