DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 44     <-- 44 -->        PDF

PREGLED ČASOPISA.


Forstarchiv 1933. lift 17 — Dr. Krieg : Erfahrungs bei der letzten Bekämpfung
der Forleule. (Iskustva prigodom posljednjeg zaprašivanja borove sovice z
aeroplana). — Blücher : Anregungen zur besseren Arbeitsverteilung. (Poticaji z-i
bolju podjelu rada u šumi).


ffit 18 — Dr. Hilf: Deutsche Wertholzerzeugung. (0 produkciji što vrednijeg
tehničkog drva u Njem.). — Dr. W ie d e mann : Die Brauchbarkeit der Zahlenangaben
von Professor Oelkers . (0 upotrebljivosti Oelkersovih brojčanih podataka u njegovim
knjigama o uzgajanju šuma. Odgovor na Oelkersov članak u Forstarchivu 1933,
str. 177). — Prof. Oelkers : Schlusswort zu W i e d e m a n n s Erwiderung. (Završna
riječ na prednji Wiedemanov odgovor).


Hft 19 — Dr. Hudeczek : Das Schwinden von Stammscheiben. (O utezaiiju
drva. Utjecaj utezanja na analize stabala. Utezanie u raznim dijelovima stabla. Uzroci
utezanja).


ffit 20 — Dr. Hesmer : Alter und Entstehung der Humusauflagen in der Oberförsterei
Erdmannshausen. (0 starosti i nastajanju humusnih naslaga u području šum.
uprave E.) — Sch w echten : Die Winterverstecke des grossen braunen Rüsselkäfers.
(Zimsko boravište velike smeđe borove pipe).


Hft 21 — Dr. Gehrhardt-Assmann: Probestreifenverfahren zur Vereinfachung
der Bestandesaufnahme und der Leistungsprüfung. (Iskolčivanje primjernih
ploha u prugama s obzirom na pojednostavljenje sastojinskog snimanja.)


Hft 22 — Dr. Tischendorf: Die neuesten Arbeiten und Aufsätze aus der
Holzmassenermittlung. (Najnoviji radovi iz područja dendrometrije. Kritika.) — Kleiinschmit
: Zu »Alter und Entstehung der Humusauflagen in der Oberförsterein Erdmannshausen
«. (Povodom Hesmerova članka u Hft 20.) — Dr. Hesmer : Abschliessende
Bemerkung zu vorstehenden Ausführungen. (Zaključne primjedbe na prednji
Kleinschmitov članak.)


Hft 23 — Baetcke : Vorläufige Lcistungstafel für Eichenstammholz. (Tablice
za određivanje potrebnog vremena kod obaranja i izrade hrastovih stabala.) — V.
Rango : Zur Aushaltung und Verwertung des Kiefernrundholzes. (0 postupku kod
što bolje izrade i prodaje borovog oblog drveta.)


Hft 24 — Dr. Q la s er : Neue Maschinen und Geräte im Hauungstrieb. (Novi
strojevi i oruđe za obaranje i izradu drveta.) — Dr. Hampe : Schälverfahren für
Fichtenstangen. (0 guljenju kore sa smrekoviih letvenjaka.) — Vorreiter : Der
Skidder und die Waldpflege. (Čekrk i njega šume.) — H. D. Stech : Luftgummibereifte
Wagen für den Holztransport. (Upotreba kola sa gumenim kotačima kod transporta
drva.) J. Augustin : Vorläufige Erfahrungen mit der Verwertung von Douglasienholz.


(Iskustva o upotrebnoj vrijednosti duglazijina drva. Autor ističe da duglazija proizvodi
u Sachsenwaldu, nedaleko Hamburga, znatno više drvne mase nego smreka.
Njezina stabla daleko nadmašuju i po dužini i po debljini jednako stara smrekova
stabla. Najstarija duglazijin a sastojina u Sachsenwaldu ima srednji prsni promjer
41,6 cm i srednju visinu od 24T m. Njezina deblovina po ha iznosi 523 m3. Ta je
sastojina stara ca 50 godina. Isto toliko stara smrekov a sastojina imala je — po
Schwappachu — srednji prsni promjer od 18,2 cm, srednju visinu od 21,2 m i sadržinu
deblovine po ha od 410 m3. Brzo prirašćivanje duglazije zaslužuje ondje naročitu
pažnju. Ona time proizvodi mnogobrojne i vrijedne Sortimente. Vrijednost duglazijina
drva jednaka je, a kadšto i veća od vrijednosti smrekova drva. Njezino je drvo
jedino manje vrijedno za proizvodnju papira, i to zbog velike sadržine smole. Osim
brzog prirašćivanja duglazije govori za njezino uzgajanje u Njemačkoj i visoka vrijednost
njenih sortimenata.)


Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1933 Hft 7 — Lantelmé: Künstliche
Herbeiführung von Fruchtbildung an Waldbäumen. (Izazivanje fruktifikacije šumskog


118