DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 63     <-- 63 -->        PDF

i najzad trgovanje njime. Pošto Zagrebačke uzanse nemaju propisa za šperovano
drvo, iznosi Bečke uzanse.


Glava sedamnaesta. Transport drvene robe.


Autor konstatuje da je za uspešno razumevanje tehnike trgovine (drvetom
neophodno poznavanje izvesnog detalja saobraćajno-tehničke prirode. Zbog toga je
objasnio najvažnije osnovne pojmove koji se na to odnose.


Pisac ističe razlike u transportu robe željeznicom i brodom. One su znatne
i utiču na otpremu robe sa mesta preradivanja na tržište. Zatim prikazuje pobliže
prevoz železnioom i prevoz brodom ističući sve momente, koji se kod toga moraju
uzeti u obzir upozoravajući na propise za prevoz.


Glava osamnaesta. Tršćanske uzanse. S obzirom na važnost, koju pretstavlja
u našem iskoriššćavanju šuma izvoz drveta u Italiju, pisac je izneo u prevodu doslovni
tekst Tršćanskih uzansa od godine 1926. Time je udovoljeno jednoj praktičnoj potrebi
našeg trgovačkog sveta, jer ova knjiga ima da posluži i kao priručnik.


Zaglavak. Trgovačka terminologija.
Pod tim naslovom izneo je pisac 269 naših naziva u trgovini drvetom i naziva,
koji im odgovaraju u francuskom, nemačkom, engleskom i talijanskom jeziku.
Držim da će se naći još vrlo malo naših termina u trgovini drvetom i to verovatno
samo lokalnih, koji ne bi bili obuhvaćeni prednjom terminologijom.


Taj rad prof. Ugrenovića bio je svakako trudan i dugotrajan, ali je rezultat
vredan toga truda, jer je njime udovoljeno jednoj velikoj potrebi kako u trgovačkom
svetu, tako i u stručnim šumarskim krugovima. Uvođenjem jednoobraznosti u nazivima
trgovačke drvene robe uklanjaju se mnogi nesporazumi i smetnje.


Iz moga prikaza prvog dela »Tehnike trgovine drvetom« od prof. Ugrenovića,
koji sam izneo u svesci Š. L. za decembar 1934 god. i iz prednjeg prikaza drugoga
dela mogu stručni krugovi videti, da je prof. Ugrenović tim svojim delom obuhvatio
sve grane savremene tehnike trgovine drvetom kod nas.


Svu tu materiju ove tako važne grane naše šumarske nauke obradio je on
dobro smišljenom metodom, sistematski, iscrpno, jasno i ubedljivo. Sve je prikazano
onako kako se u praksi zbiva i pojedina zbivanja ocenjena, a gdegod je bilo potrebno
: najmanje teoretsko obrazloženje, pisac ga je dao lako razumljivim načinom.


Delo će, kao što sam već u početku naglasio, odlično poslužiti ii studentu i
praktičnom šumaru, a isto tako i indusrijalcu i trgovcu drvetom.
Delo profesora Ugrenovića »Tehnika* trgovine drvetom« ima veliku vrednost.


Ing. Jovo Metlaš.


PREGLED ČASOPISA


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1933 No 2 — F. Haas: Das neue
Forstgesetz des Kantons Solothurn. (Novi zakon o šumama u kantonu S.) — A. II.
Meyer : Eine mathematisch-statistische Untersuchung über den Aufbau des Plenterwaldes.
(Matematsko-statističko istraživanje o sastavu preborne šume.)


No 3 — P. .1 aceard : Über die Schwankung der Kohlensäureaufnahme bei der
Photosynthese. (O raznoličnom primanju ugljične kiseline pri fotosintezi.) — Dr. F.
Heske : Das forstliche Forschungswesen im britischen Weltreich mit besonderer Berücksichtigung
von Britisch-Indien. (O šumarskim istraživanjima u Britanskom carstvu
s osobitim osvrtom na Britansku Indiju. U članku su navedeni podaci o površini Britanskog
carstva i njegovim šumama. Britansko carstvo zaprema površinu od 40 mil.
kv. km., odnosno 27% zemaljskog kopna. Od toga otpada na Evropu 0,8%, Aziju 14%,
Afriku 25%, Ameriku 26%, Australiju 21,6% i na južne polarne krajeve 12,6%. Od
ukupne površine Britanskoga carstva pokriveno je 4,82 mil. kv. km. ili 12% šumom. Od
ove goleme površine šuma iskorišćuje se 40% ili 1,8 mil. kv. km. Tu je zastupano vrlo.


231