DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Kristin a Ogris , za pomoć, tehničkog manipulanta 10 grupe kod šum.
uprave na Bledu.


Odlikovan je Ordenom Jugoslovenske krune 3. reda:


Inž . M už i ni é M i lan , inspektor Ministarstva, 3. grupe 2. stepena, činovnik Ministarstva
šuma u. p., Beograd.


OGLASI


OGLAS


Nudim na prodaju 33 godišta »Šumarskog Lista« od god. 1899—1931. i
28 godišta »Lovačko-Ribarskog vijesnika« od god. 1904—1931.
Svako godište je zaseban tvrdi vez, knjige su vrlo dobro sačuvane, a prodajem


iih uz nisku cijenu, godište po Din 35.—.
Ako netko uzme oba dijela dajem sve za 2.000 Dinara.


Franjo Neferović, šum. savjetnik u. p.
Nova Gradiška.


Prof. dr.
UGRENOVIĆ, ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
4 knjige, 1139 strana, 464 slike, sve na najfinijem papiru
prostom od drveta.


I Opći dio (materijalna, formalna i finansijska strana unovčivanja)
225 str. 12 slika Din 80.—


II Tehnologija drveta (građa, kemizam, tehnička svojstva, greške
drveta, kvalitet sastojine), 318 str., 189 slika Din 150.—


III Tehnika trgovine drvetom I (oruđe, rad, oblo, tesano, cijepano
drvo, uzanse), 276 str., 132 slike Din 150.—


IV Tehnika trgovine drvetom II (ogrijevno, taninsko drvo, ugalj,
iznošenje, pilane, sanduci, sušenje, furniri i šperovano drvo,
zagrebačke, ljubljanske, tršćanske uzanse, trgovačka terminologija
u pet jezika ), 320 str., 131 slika Din 150.—


Svaka se knjiga, izuzevši I može naručit i zasebno. Pošto je I knjiga
nemalo sva rasprodana, moći će od preostalih primjeraka da dobiju po jedan
samo oni naručitelji koji naruče sve četiri knjige najednoč. Za takova četiri
ujednoč naručena i unapred plaćena primjerka daje se popus t od 20%.
Pogodnost plaćanja na pet mjesečnih obrok a uz gore naznačene cijene.
Poštarina se ne uračunava naručitelju. Pretplatnicima, koji su namirili
sav dug, knjige su poslane.


Narudžbe prima : D. T O M I C I Ć, sekretar Tehničkog fak., Zagreb
Wilsonov trg br. 12. Čekovni račun br. 38.910


23a
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 67     <-- 67 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUZJX


BOROVNIK I VRBXNIC


ZAGREB, Jurišićeva 9 Rod Glavne pošte
Telefon 59-99


Preporuča svoj cij. gg lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor
PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvrsujemo
ste najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama. —
Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u
pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filipa Deut§cha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Teleion broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia.


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva I šumarstva :RRNDIJA NAŠICE, SLAVONIJA.
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i Šumske proizvode


235
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 68     <-- 68 -->        PDF

»IHW W »«>»»— ».9..


18411 Športsko odijelo:
sako i pump hlače engleskog
kroja. Ovo odijelo,
osobito praktično za
šetnju, utakmice, šport i
turistiku, izrađeno je od
vunaste tkanine, grube
niti, te se preporuča za
štrapac. Imade ga u raznim
športskim dezenima.
Jeftinoću naših odijela
zahvaljujemo napretku
domaće industrije,
koju u prvom redu zaposlujemo.
Naročito pogodovna
cijena


Din 390 —


18410 — Dvoredno


18412 Jednoredno sako


odijelo veoma pri


odijelo u večernjem kro


stala izgleda. Izra


đeno od finije vuju,
to jest odijelo za
naste tkanine, u štrapac; tamniji dezeni


fazoni krojeno uz


su birani za večer, za


tijelo. Naročito po


kina, kazališta, posjete,


desna je ova fazona
za vitke osobe, male zabave itd. Dvije
jer im daje punokvalitete
od vunaste tka


ću. Odijelo rađe


nine ili od poluvunenog


no je sa vrlo do


brim priborom,kamgarna, raznim


u


imade ga u raznim svjetlim ili tamnijim bobojama.
U kratko:


a


jama. Pazite na elegantni


veoma lijepo odi


kroj kaputa. Kompletno


elo jeftine vrste
Din 390 — odijelo stoji Din 450.—


Velegradska odijela
od velegradske kuće


Kästner i Ohler


Zagreb


odio muške mode II. kat. Bezobvezno razgledavanje
novih modela za jesen. Sve udobnosti.
Muštenije izvan Zagreba neka naruče
odijela po svojim ličnim mjerama. Odijela
razašiljemo uz garanciju. Ako ne odgovaraju,
vraćamo novac: