DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Našicama. Zatim je bio mobiliziran u Banjaluku i Višegrad. Od 1883
službovao je kao šumar u Donj. Miholjcu, a od 1884 do 1890 u Dugom
Selu. Godine 1890 preuzeo je upravu šuma nadarbine nadbiskupije zagrebačke
u svojstvu nadšumara. God. 1909 postade šumarnikom, a 1913
nadšumarnikom. Godine 1921 bio je kao savjetnik umirovljen kod iste
nadbiskupije.


Dugo godina bio je članom upravnog odbora Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva. Bio je i potpredsjednikom društva. Za društvo je
napose stekao zasluga prigodom gradnje Doma. Od god. 1891—1908 g.
Trötzer bio je ispitnim povjerenikom na ispitima šumsko-tehničkog i
lovno-nadzornog osoblja, a od 1895—1918 ispitnim povjerenikom na državnim
ispitima za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. Od
1910—1921 bio je povjerenikom zaklade za uzgoj djece šum. činovnika.


NA JADRAN


Jugoslovensko šumarsko udruženje održat će jesenas svoju
Glavnu godišnju skupštinu u Dalmaciji . Otvorenje skupštine biće u
Splitu po svoj prilici u nedjelju 15 septembra. Nakon razgledanja Splita
isti dan predveče otploviće se zasebnom lađom u Jelsu na otoku Hvaru.
Tu će se nastaviti kongres, a učesnicima se pruža prilika da ostanu
zajedno u Jelsi na odmoru i poslije kongresa (10 do 15 dana).


Zagrebački odbor Jadranske straže ima u Jelsi svoj Dom. Velik
dio učesnika kongresa moći će da se smjesti u tome Domu. Potpuni pension
u njemu stoji kod noćenja u zajedničkim većim spavaonicama 25
Din., dok u sobama sa 2 ili 3 kreveta 30 dinara, po osobi dnevno. Dodaj
toj cijeni 1 Din po osobi dnevno općinske takse i 2 dinara mjesečno članarine
Jadranskoj straži i obuhvatio si trošak boravka na prekrasnom
dijelu našeg Jadrana. Prehrana je izdašna i sastoji se iz 4 obroka: zajutrak,
ručak, južina i večera. Kupanje je besplatno, nekoliko čamaca
stoji besplatno na raspolaganje, grožđe je po kilogramu 2 dinara. Boravak
u Jelsi biće za vrijeme berbe.


Osim u Domu Jadranske straže moći će se izvjestan broj učesnika
smjestiti u hotelu na Jelsi i u novom hotelu u obližnjem Vrbovskom, a
veći broj po privatnim kućama.


Preporuča se gg. članovima da svoje godišnje odmore vežu sa ovogodišnjom
Glavnom skpuštinom. Uprava će za sam kongres zamoliti od
Ministarstva šuma uobičajeno osustvo državnim činovnicima, a Ministarstvo
saobraćaja zamoliti će se za povlaštenu vožnju u % cijene.


Pošto treba što skorije da se osigura u Domu Jadranske straže
i u hotelima na Jelsi potreban broj soba odnosno kreveta, pozivamo
ovime sve članove, koji namjeravaju doći, da po mogućnosti odmah, a
najkasnije do 1. juna tajništvu Jugoslovenskog šumarskog udruženja,
Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2, pismeno najave svoje sudjelovanje i pošalju
po osobi 100 dinara kao kaparu za boravak na Jelsi. Ujedno neka


175
ŠUMARSKI LIST 5/1935 str. 8     <-- 8 -->        PDF

naznače, da li reflektiraju na sobu sa 2 odnosno 3 kreveta ili na stanovanje
u zajedničkim većim spavaonicama ili žele stanovati u privatnim
kućama ili u hotelu na Jelsi. Naravno, potrebno je da jave i sa koliko
članova obitelji namjeravaju doći i koliko će dana ostati na Jelsi. Detalje
boravka u Splitu, prevoza na Jelsu, cijene u hotelima i privatnim kućama
u Jelsi, eventualne izlete i sa svim time skopčane troškove javit
ćemo svojevremno. Za sada nam je glavno da upozorimo gg. članove i
da za vremena na Jelsi osiguramo boravak.


Posebni štampani prospekti o Domu Jadranske straže u Jelsi mogu
se dobiti od tajništva J. Š. U. U Domu mogu da stanuju samo članovi
Jadranske straže. Pozivamo članove J. Š. U. da se začlane u Jadransku
stražu. Redovni članovi plaćaju mjesečno ulog od 1 dinara do 5 dinara.
Pristupnice mogu se također dobiti kod tajništva Jugoslovenskog šumarskog
udruženja, Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


Mjesto održanja naše ovogodišnje skupštine biće Dalmacija, biće
dijelovi otadžbine, u kojima šuma ima neprocjenjivu važnost. Želja nam
je, da boravak šumara tamo doprinese stručnom upoznavanju tih krajeva.
Ali želja nam je da zajednički boravak na divnom plavom Jadranu
doprinese i izgrađivanju što jačeg šumarskog druželjublja.


176