DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pored Krasa nalaze se u Južnoj Srbiji, poznate po većem obimu,
Makedonske goleti. One su pod drugim geološkim i klimatskim uslovima
postale puste površine, u glavnom uslovljene istočno kontinentalnom klimom,
uz stepski karakter i naročito peščano-suve i šture forme zemljišta.


Treća forma zemlje, koja je ovako izuzeta i ovamo uvrštena, su područja
živog peska. Njega u našoj državi u srazmeri prema Krasu i Goletima
ima u manjoj meri i nigde tako rasprostranjenog kao na pr. u
Francuskoj ili u Nemačkoj. Kod nas se nade u tipičnoj formi većeg obima
samo oko Deliblata u Banatu, a ponešto i duž obala Dunava pre i posle
Đerdapa, te kod Đurđevca kraj Drave.


Ovi oblici zemaljske površine po svome su značaju ili neplodno
zemljište ili šume ili šikare ili pašnjaci. Poljoprivredno zemljište vrlo je
retko i u malim površinama. Velik deo tih zemlijšta danas se eksploatiše
najekstenzivnijim načinom paše, tako neracionalno, da podseća gotovo
na nomadske načine pašarenja.


Da su ovi oblici zemlje zauzeli ovako ogromne površine, leži donekle
u fizičkoj i hemičkoj osobini njihovoj, u klimatskim prilikama, a
donekle i u dejstvu ljudskom već iz davnih ranijih vekova.


Današnja generacija uočila je svu privrednu štetu, koja leži u tom
ogromnom kompleksu zemlje, jer se vrlo slabo iskorišcuje, te predstavlja
gotovo mrtvu neplodnu i neiskorištenu površinu, koja se iz dana u dan
kvari i slabi. Ne samo socijalni razlozi, već i higijenski, kulturni, a naročito
privredni traže, da se problem tih tako reći pustih površina u našoj
državi resi što pre i što bolje.


Prvi pokušaj velikog i integralnog stila učinio je nov zakon o šumama,
koji je radi sistematskog i jednoobraznog postupka (§ 112) sve
ove površine potčinio izvesnom postupku, po kome se ima u glavnom
apsolutno šumsko tlo izdvojiti, te privesti šumskoj privredi, dok bi se
imali na ostalim površinama melijoracijom pedoloških prilika ostvariti
dobri pašnjaci, koji će moći zadovoljiti potrebe tamošnjeg stanovništva.


Prostrane površine imaju se dakle pretvoriti u bolje i hranjivije
pašnjake, a uz niih možda isto toliko uzgajene šume. Na taj će način
tlo, koje danas upravo zjapi pusto i neplodno, u buduće moći pružati
raznolike mogućnosti egzistencije višestrukom stanovništvu, te nadomestiti
pošumljenjem i sve one za šumu izgubljene površine, koje su
zbog relativnosti svoga staništa pretvorene u zemljišta sa boljom vrstom
zemljoradnje.


I za krš, kakogod je inače uočljiv oblik toga zemljišta, ipak ni nauka
ni zakonodavac nisu do sada dali zadovoljivu definiciju, jer se i kraški
karakter menja prema prilikama položaja, naseljenosti, blizine saobraćaja
itd. Za određivanje zemljišta, koja se imaju pošumiti uz paralelnu melioraciju
pašnjaka, ustanovljene su zakonom naročite mešovite stručne komisije
(§ 94), koje imaju svoj zamašan zadatak u roku od pedeset godina
završiti (§ 93). Tehnički je posao po dosadašnjim iskustvima u pošumljenju
krasa svakako moguć, samo ako budu dovoljna finansijska sretstva
blagovremeno na raspoloženju.


S obzirom na pitanje pojma »šume i šumskog zemljišta« u smislu
zakona moramo konstatovati, da dolazi za pošumljenje ovim postupkom
u obzir samo apsolutno šumsko tlo, ali je dato pod nadležnost označenih
komisija mnogo više od apsolutnog šumskog zemljišta naime uopšte svo
kraško, golo i živim peskom pokriveno tlo (§ 96). Predviđena komisija


320