DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 35     <-- 35 -->        PDF

prosuđuje pored sposobnosti zemljišta za šumsku kulturu i minimum pašnjačkih
površina, koje su potrebne za egzistenciju stočara, te propisuje
glavne smernice za racionalno iskorišćavanje i njihovu meloraciju. Ovim
opredeljenjima zakona njegova se kompetencija proširuje preko granice
apsolutnog šumskog zemljišta u smislu zakona o šumama.


Bujična područja zakonodavac u zakonu o šumama ne obraduje
zasebno. On ih ali nesumljivo ubraja u kraška područja, navedena i okarakterisana
u § 92. z. o š. Uostalom ona dolaze delimice i pod pojartl
apsolutno šumskog zemljišta ili suvata, te time također pod nadležnost
zakona o šumama. Još jasnije o tome govori specijalni Zakon o uređenju
bujica od 20. 2. 1930. god.


Time bismo okarakterisali sva zemljišta, koja su važna za pojam
šume po novom Zakonu o šumama.


Načelno ne spadaju u ovu raspravu ostala zemljišta, o kojima se
radi indirektnih odnosa prema šumi nalaze izvesne odredbe u zakonu


o šumama, a to su: 1) zemljišta podesna za arondaciju (§ 112), koja nisu
šumska, te tek nakon izvršene izmene mogu doći pod pojam šumskog
zemljišta; 2) zemljišta potrebna za prinudni put ili skladišta šumskih proizvoda,
koja tek dosudom vlasti mogu dobiti značaj šumskog zemljišta
(§§ 51—99); 3) strugare (§´ 88), koje su samo u pogledu odobrenja za podizanje
podčinjene zakonu o šumama.
Rezimirajući pri svršetku možemo ponovno istaći, da je sva komplikovanost
zakonskih pojmova šume i šumskog zemljišta na kraju krajeva
ipak upućena na postupak ustanovljenja činjeničnog stanja (quaestio
facti), te time u prvom redu na zdrav razum stručnjaka, iznetog u odlukama
vlasti.


U tom smislu je dao C. H e y e r najrazgovetniju definiciju za zakonski
pojam šume, kad je kazao, da je »šuma« odnosno šumsko zemljište
ono, na kome postoje šumska prava (Forstrechte) i koja su podvrgnuta
šumskoj policiji (Schwappach , Forstpolitik, ad. 6.). Ali pošto
je nama stalo do toga, da šumska policija bude načisto o tome, koja će
zemljišta na osnovu zakona o šumama potčiniti svojoj vlasti, izneli smo
ovu definiciju na kraju, kako se ne bi smatralo na osnovu nje izlišnim ulaziti
dublje u ovo osnovno i komplikovano, ali bitno pitanje zakona c
šumama.


Résumé. L´auteur explique ses pensées a . égard de quelques trous ayant lieu
dans la Loi forestiere yougoslave de 1929 et concernant la définition de la foret et des
terrains forestiers.


321