DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 38     <-- 38 -->        PDF

s vapnom, i ako znaju imati veliki postotak vapna, nijesu škodljivi bili


nama, kojima baš ne prija vapno nego dapače bježe od vapnena tla (4).


Po T r e i t z-u (4) mnoge su biline osjetljivije za vapno, ako ono


nastupa u rastopini u formi Ca ..., i to napose u suhim područjima, dok


u vlažnom području ne pokazuju toliko osjetljivosti na spomenuti kemijski


spoj. Nadalje su poznati slučajevi, da u određenom klimatskom području


stanovite biljne vrste dolaze samo na vapnenastom tlu, kao na pr. bukva


u području zapadnih Alpi, dok naprotiv u južno-francuskim Alpama do


lazi ona isključivo na silikatnom tlu. U vlažnoj klimi traži bukva relativno


toplo i suho vapneno tlo, a u južnijim suhim krajevima opet relativno


vlažnije silikatno tlo (5).


B ü s g e n u raspravi »Kieselpflanzen auf Kalkböden« (6) kaže, da


je nemoguće nedvoumno dokazati, da li ima bilina, koje u svakom slu


čaju i u svim prilikama dolaze samo na vapnenom tlu ili opet od takova


tla bježe.


Tako dolazimo do zaključka, da rasprostranjenje bilina s obzirom


na utjecanje tla ovisi ne samo o kemijskom nego i o fizikalnom njegovu


karakteru — i to u glavnom o toplini, vlazi i rahlosti tla.


Glede utjecaja tla na rasprostranjenje odnosno glede uspjeha uzgoja


pitomog kestena postoji u glavnom mišljenje, da pitomi kesten bježi od


vapnena tla odnosno da mu je uspjeh samo omogućen na tlu, koje ima


malen postotak vapna. Bürge r (7) spominje, da pitomi kesten bolje


uspijeva na tlu, koje,je siromašnije u pogledu vapna. Silv a Tarouc a


(8) kaže, da je kultura pitomog kestena moguća samo na tlu, koje nema
vapna. B ti h 1 e r (9) navodi, da je za uspjeh kestena potrebno svježe
duboko i rahlo tlo. Isto tako traži i H e m p e 1 (10) za potpuni i dobar
razvoj pitomog kestena svježe, duboko i rahlo tlo, blagu klimu kao i od
mrazova zaštićen položaj. Prema istom autoru ne stavlja kesten prevelikih
zahtjeva na hranivost tla, a najbolje mu prija glineno tlo sa znatnom
sadržinom kalija. S obzirom na to što korijenje pitomog kestena prima
hranu iz dubljih naslaga, uspjeh njegov nije toliko vezan na sastav gornjih
naslaga tla, te prema tome mogu gornje naslage biti i siromašnije na
hranilima. Na vapnenom plitkom tlu kao i na vlažnim staništima kesten
ne uspijeva.
B ü s g e n u svojoj već prije spomenutoj raspravi spominje, da pitomi
kesten još uspijeva na tlu, koje sadrži 2´6% vapna. Kod veće sadržine
vapna uspijeva samo onda, ako tlo ima veću sadržinu kalija.


H a r a 1 a m b (16) spominje, da je u francuskim Alpama pitomi
kesten kalcifugna bilina i da dolazi u glavnom na granitu. Po D emontz
e y-u (13) dolazi pitomi kesten koji put i na vapnenom tlu (Pireneji),
ali ipak u glavnom traži tlo rastresenih silikatnih stijena. No u koliko
dolazi na vapnenom tlu, to ovo tlo mora biti rahlo.


Qaye r (14) navodi, da pitomi kesten ne podnosi vlažno tlo i da
najbolje uspijeva na svježem tlu. Ali u koliko ga nalazimo na manje vlažnom
tlu, to ovo tlo mora biti duboko, kako bi se korijenje moglo lako
širiti u dubljinu. Po istom mu autoru najbolje prija ono tlo, koje je nastalo
rastvorbom granita, bazalta, porfira i šarenih pješčanjaka. Vapnenotlo
kesten izbjegava još iz razloga, što su vapnena tla obično plitka.


Po Böhmerlu (15) odnosno Conteoanu i Ballotu izbjegava
pitomi kesten vapnena tla i ne pokazuje uspjeh na tlu, koje ima višeod
3% vapna. Isti autor navodi po E n g 1 e r u, čiju ćemo raspravu ka


324