DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 40     <-- 40 -->        PDF

2. Kemijski sastav tla u Vinodolskom predjelu uz potok »Dubravčina
« po bivšem zem.
agrikulturnom zavodu u Križevcima:
P2 05 0"12%
N .... 0" 7C,


C . 0 . . . 619´,
K2 0 . . . . 0´40<
Humus 4*12^
3.
Kemijski sastav crljenice >Senjska Draga« po uračanin u (18):
Si 02 .. . 1*85%:
Fe2 Os HL O* + P2 05 . . 22*85%
AU Os 10 57´
Fe2 Os 12*05 <
Co o 061%
Mg o 0*15%
0 .
0*05%
.


Na2 O . . . 0´23%
P2 05 .. . 0"10%
S .. . . . . 0*14%
Ova nam analiza pokazuje, da crljenica u Senjskoj dragi ima na


padno malen postotak vapna.


4. Rastrošeno tlo eruptivnog kamena Senjske drage, tlo pokrito
mješovitom sastojinom listopadne šume, a u glavnom Ouercus Scssiliflora.
Kemijski sastav po Gračaninu:
Si 02 0´65%
Fe2 0= AU O., + P2 Os . . 15*10%
AU 02 8´67%
Fe2 .. .´34%
Co 0 0´9.%
Mg 0 0´67%


0
0´07%


.2 .
0´19%


Na2.2, .. 0´09´
Si 03 0*18%
Radi uporedbe potrebno je, da navedemo kemijski sastav tala u


području Učke, u kojem području nailazimo na znatne površine pitomog


kestena.


5.
Kemijski sastav crljenice (Volosko) po F a ehu :
Si O2 41*97%
AU Os 26´82%
Fe2 Os 10*95%
Mg 0 .1%
Co 0 1*57%
Na2 0 0´2.%
0´92%


.2
0


6. Kemijski sastav crljenice (Lovrana) po S e 1 c h u:
ijski sa*


4470%´


Si 0*


AU Os 2.´.7%
Fe2 Os 11*56%
Mg O trag
Ca 0 . . . . trag
Na2 0 + K2 O 3´15i


326