DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Život drveća, grmlja, trava i onih sitnih gljiva i bakterija na jednoj te istoj
površini nije slučaj, nego između njih postoji veza uzroka i posljedica: nestane li
jednoga od njih, nastat će promjena i kod drugih.


Ispod visoke hrastove šume raste grab ili lijeska, a posiječe li se ona i posječena
površina (sječina) ne pošumi, potjerat će razne trave, a još više korov . drač i
nastanit će se vrba, breza ili topola, t. j . vrste drveća koje imaju lako sjeme, te ih
vjetar lagano raznosi na daleko i široko. Na tlu bukove šume vazda je dosta listinca,
koji se polako rastvara t. j . gnjije i trune. To rastvaranje listinca vrše razne gljivice
i bakterije. Nestane li bukove šume, nestat će i listinca, a potom i onih bakterija,
jer je nestalo njihove životne zadaće t. j. rastvaranja listinca.


S druge strane one sitne gljivice uvjetuju rast visokih drveta. Poljoprivredna
zemljišta gnojimo, a gnoj šumskog zemljišta je listinac, u kome se nalazi vezan
mineralni dio bilinske hrane. Oslobađanje tih mineralnih sastojaka biva rastvaranjem
listinca. Ako je kojim slučajem onemogućen život bakterijama, ne će biti ni rastvaranja,
što će se odraziti i u rastu drveća ili još više u pomlađivanju šume. Tako je
na pr. otešćan ili i posve onemogućen život bakterijama u gustoj bukovoj, smrekovoj
i jelovoj šumi´, jer nema dovoljno pristupa sunčanoj svjetlosti i toplini. Onemogućiti
iivot bakterijama može i suvišak vlage (vode) i pomanjkanje topline, u kojem se
slučaju stvara t. zv. sirovi humus. Jedan od neophodno potrebnih elemenata za život
biljaka je i dušik. Do dušika one same po sebi dolaze vrlo teško. U tom poslu pomažu
ih niže biline — posebne vrsti bakterija, koje priređuju taj dušik u takvom obliku,
da se njime više biline, među koje spada i naše šumsko drveće, mogu poslužiti.


Povezanost sastojine, t. j. stabala šume, sa travama mnogo je manja. Trave
nam zapravo pokazuju, kakovo je tlo, da li je dobro, u pogledu mineralnih hraniva
bogato, ili loše t. j . u pogledu tih hraniva i inih pogodnih i potrebnih svojstava siromašno,
da li je suho ili vlažno, duboko ili plitko i t. d. Tako na pr. razni šaševi
Tastu na vlažnom tlu, dok ćemo na suhom naći piriku, metlicu i druge. Na vapnenoni
tlu raste kukurijek, dok na tlima siromašnim na vapnu rastu razne vrste preslica,
borovnice i metlasta vrišt. Pojava metlaste vrišti u (rijetkim) šumama znak je općeg
osiromašenja ili izrabljenosti dotičnog tla.


Ormlje vrši više t. zv. mehaničku funkciju. Grmlje, a naročito ono na rubovima
šume, «sprečava vjetru slobodan ulaz u šumu, po kojoj bi između ostalog bez reda
razbacao listinac, a u površinski manjim šumama i izmeo ga sasvim iz nje. A listinac
je, to ne smijemo nikada zaboraviti, jedini gnoj šume!


I samo drveće, koje uzgajamo za svojevremenu upotrebu, potpomaže se međusobno,
jedno je drvo oslonac drugome. Krošnje drveća štite tlo od prevelikog zagrijavanja
za ljetnih dana, ali sustavljaju i naglu kišu, te se kišom pala voda polako cijedi
preko lišća krošnje na tlo. Tako stabla jedno drugom omogućuju, uz pomoć ostalog
grmlja i nižih stabala, da ona budu »krošnjama na suncu, deblom u sjeni, a korijenjem
u svježoj zemlji«, što je najpovoljnije za razvoj i rast šume. Stabla se nadalje zajednički
brane protiv vjetra, a ima i drugih koristi, koje jedno stablo pruža drugome.


Tako ukratko razmotrismo pojedine sastavne dijelove prirodne, ali i umjetno
uzgojene šume i njihovu međusobnu povezanost.


U prirodnoj šumi, t. j . u šumi u koju čovjek nije zalazio, svi su ti dijelovi
u manjoj ili većoj ravnoteži. Da nema ravnoteže među tim svim faktorima, ne bi
danas više šuma ni bilo! Takove prirodne šume nazivamo prašumama. U prašumama
vidimo trulih i suhih stabala, ali to je prirodna posljedica života: prestarjela i bolesna
stabla daju mjesta mladima i zdravijima. U prašumi propadaju pojedina stabla, ali
sama šuma ne propada.


2) Privatno-gospodar ski uvjet. Sve površine pod šumom nemaju u
prvom redu neposredan privredni karakter, već više zaštitni i njihova indirektna korist
veća je od direktne. Izuzev ove šume, kod svih ostalih mora se voditi računa o


329