DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 52     <-- 52 -->        PDF

požara, mladice od borovog savijača, sitne biljke od grbica. Dakako da se javljaju


i drugi štetočine. Nepovoljan uticaj žege, suše i bure već je ranije objašnjen.


Prednja kratka razlaganja sadrže — kako je već u naslovu navedeno — samo


okosnicu za predavanja iz ovoga područja. Pri tom sam se u glavnom držao poredaja


i izlaganja ovog gradiva u knjizi: F. H o 11, Die Karstaufforstung, Sarajevo 1901.


Ovo sam učinio s dva razloga: 1.) što je ovaj odlični naš stručnjak na tom području


obradio to gradivo (kao dugogodišnji nastavnik) serijozno stručno, strogo sistematski,


odlično s nastavničke strane i na temelju duge i opsežne prakse, te mnogih specijalnih


radova i opita; 0.) što je ova odlična knjižica već davno rasprodana, pa prema tome


našoj današnjoj šumarskoj generaciji teško pristupačna.


Članak će po mome mišljenju dobro poslužiti ne samo kao okosnica za razna
predavanja, nego i kao podsetnik našim mladim šumarima i tehn. pomoćnom osoblju
pri radu oko pošumljavanja krša, a dobro će doći i studentima šumarstva, te onima,
koji polažu praktični ispit, jer sadrži najvećim delom podatke iz prakse, a za pra´ksu.


Dragutin Veseli.


IZ UDRUŽENJA


....... ..... .............. ......... ........ HA .....
............... ......... ............


Ha ... 3 .... ....... ..... .............. ......... ........ ...... je
.. ......... .. .......1, .. ce ....... ......... ..... .... ........... ........
...... .......... ..... ............ Ha ..... ....... ..... ....... je
......., ......... .. ........ ...... . ..... .. .... ..... ....... ............
........ ...... ........, ........ ......, .. ........ . .......... .... .. .......,
..... .... .. .... .......... ...., .......... .... . ...... .. ...........
...., ..... .. ......... ......., ...... . ...... .. ......... ........ ............
.. y ....... .. ....... ........ ....... ..... ..... . .... ....... je
........ ... ........ ....... .. ........ .. ...... .... ... .... ..... .....
.. ........ ....... .. ......... ............ .... ... .... ..... ........
...... ........ ........... je ........... ... ..... ..... ......... ...........
. ...... ........ .. ...... ...... ocjehaje .... . ......... ..............
.... ......


.... ........ ...... ,.............. ......... ........ .............
.. . ....... .............. ......... ........ .. .........


........


........ ........ .............. ......... ........, .... je ....... y ........
... 2. .... 1935. .......


........: ........... ... ...«. .... . ..... ; ..............: ... ... .....
........; ......: ... ...... .......; .........: ..... .....;
.........: .... ....., .... ........., .... ......., .... .......,
.... ......., .... . a . . h, .... ....., ..... ......, ....
........ . — ........ ........... . ........ ....... .. ......... ............
.... . ....... .. ... .... ..... M . . . . . h.


......... .. ..: .... ........, .... ........, .... ......,
... . . . . a . . h.


338