DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 52     <-- 52 -->        PDF

požara, mladice od borovog savijača, sitne biljke od grbica. Dakako da se javljaju


i drugi štetočine. Nepovoljan uticaj žege, suše i bure već je ranije objašnjen.


Prednja kratka razlaganja sadrže — kako je već u naslovu navedeno — samo


okosnicu za predavanja iz ovoga područja. Pri tom sam se u glavnom držao poredaja


i izlaganja ovog gradiva u knjizi: F. H o 11, Die Karstaufforstung, Sarajevo 1901.


Ovo sam učinio s dva razloga: 1.) što je ovaj odlični naš stručnjak na tom području


obradio to gradivo (kao dugogodišnji nastavnik) serijozno stručno, strogo sistematski,


odlično s nastavničke strane i na temelju duge i opsežne prakse, te mnogih specijalnih


radova i opita; 0.) što je ova odlična knjižica već davno rasprodana, pa prema tome


našoj današnjoj šumarskoj generaciji teško pristupačna.


Članak će po mome mišljenju dobro poslužiti ne samo kao okosnica za razna
predavanja, nego i kao podsetnik našim mladim šumarima i tehn. pomoćnom osoblju
pri radu oko pošumljavanja krša, a dobro će doći i studentima šumarstva, te onima,
koji polažu praktični ispit, jer sadrži najvećim delom podatke iz prakse, a za pra´ksu.


Dragutin Veseli.


IZ UDRUŽENJA


....... ..... .............. ......... ........ HA .....
............... ......... ............


Ha ... 3 .... ....... ..... .............. ......... ........ ...... je
.. ......... .. .......1, .. ce ....... ......... ..... .... ........... ........
...... .......... ..... ............ Ha ..... ....... ..... ....... je
......., ......... .. ........ ...... . ..... .. .... ..... ....... ............
........ ...... ........, ........ ......, .. ........ . .......... .... .. .......,
..... .... .. .... .......... ...., .......... .... . ...... .. ...........
...., ..... .. ......... ......., ...... . ...... .. ......... ........ ............
.. y ....... .. ....... ........ ....... ..... ..... . .... ....... je
........ ... ........ ....... .. ........ .. ...... .... ... .... ..... .....
.. ........ ....... .. ......... ............ .... ... .... ..... ........
...... ........ ........... je ........... ... ..... ..... ......... ...........
. ...... ........ .. ...... ...... ocjehaje .... . ......... ..............
.... ......


.... ........ ...... ,.............. ......... ........ .............
.. . ....... .............. ......... ........ .. .........


........


........ ........ .............. ......... ........, .... je ....... y ........
... 2. .... 1935. .......


........: ........... ... ...«. .... . ..... ; ..............: ... ... .....
........; ......: ... ...... .......; .........: ..... .....;
.........: .... ....., .... ........., .... ......., .... .......,
.... ......., .... . a . . h, .... ....., ..... ......, ....
........ . — ........ ........... . ........ ....... .. ......... ............
.... . ....... .. ... .... ..... M . . . . . h.


......... .. ..: .... ........, .... ........, .... ......,
... . . . . a . . h.


338
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 53     <-- 53 -->        PDF

..... ....... .. ...... ... ........... .......... ..... ...... .......:
..... ........., ........ ......, ........ ....... .
.... ......., ........ ...... . .....: ..... ..!


........... ..... ......... ..... ......... ....... .. ......... ... ..
M . . . . . . a.


I. ...... .... ........ ........ ....... ... 17. ........ y ........
........ ........... ... . a . . h . . .: . . a . . ...... ...., .. ce y .....
......... .........., .. je .. ....... ........ ....... . ....... .... ......
..... ......., ... je .. ......... ....... y ...... ......... ..... ce.


II. ...... ......... . ....... .........,
........ ......... ......... ......... .. "......., .... .. je ........
............. ........ ......... ..... ce .. ......
........... .... ........ .. ce ........ ...... . ............ ............
. ......... ........, ....... .. ...... § 55 ....... ...... 34/35 .. .....
... ........ y ......... ....., ... ... .... ..... ........ ......... ..... ce
.. ......


...... ...... y ....... ..... .. je ...... .. ......... ...... ..........
.. . . .......... ........ ..... ..... ce .. ......
...... ........ ..... y ....... ......... .. ........... ........ ..
........ ..... .. ....... ..... ce .. ......
...... .... ........ ......... .. ........ ......... ........ .....
....... ...........
.......... .......... .... ......... .... ........ ....... . ....... y
...... 1934, .... ce ..... .. ......


......... .......... .... ......., .. ...... ....... .. ..... ........
......... .... .. .. ....... .. ........... ....... ......... ....... „......
............", ... y ...... „.... ........". ..... ce .. ......


.. ........... .......... . ....... ...... .... ............., .... je .......
........... y ........ ......, a ...... ........ .... .... .......... ..
........ .... .... .. .. ce ....... ....... .. ... ...... ......, .... je ......
... ...... ....... .... .... y ........ ...... .... ...... ..... 10 ......, ........
.. je ..... ........ ..... je ....... ............. ....... . .. .... ..
....... .............. ...... ....... ........., ........... ce je ...... .. ...
......, .... je .... .... ........ ........ ....... y ......, .. .. ...... ...
....... ...... ......... .... je .. ..... ........ ........... ......... je no
........ .......1 ....... .......... ............ .....


. .... je . ........., .. ce ........ ........... ......, .... .. ....... ......
........ .. ........ — . iio .... ...... je ........ ....... .......... .............
... .. ..... ...... .... .......... .. .. ..... .... ..........., na
je ......... .. ...... ........ ...... ............ .......


IV. ......... .... ........... ........., .... ce ..... .. ......
......... ......... ....... ...... .. ....... ....... ......... ce ..........
. .... ........ .. ........ .........


V. ...... .... ........ no ........ ........ ...... . ......... .........
.... . ...... y ..... . ..........., .. . . ........ ......... .. ........
..... ........ .. ......... .......... ....-.... (........ ........},
....... (......... ce y ....... ...... .........).
... ....... . .... .... ....... no ......... .. .... ........ ..........
..... ... .... .. ....... ......., .. .. ..... .. ...... .......... ...........
.......... .. .......... .... ... ...... .... je ......... y .... ......, ..
. .......... ............


839
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 54     <-- 54 -->        PDF

..... ..... ... .... . ....... . ....... .......... .... ......, ..


........ .......... . .......... .............


........... ......... .. ... ........ .. ....... .........


.... . . . . y . . h ...... ........., .. ce ...... ...... ........ .. ....


... ....... ...... ..-....... ..... .......... .. .... ..... ......... ..........,


a . ...... .. ... .........., ... .. .. .... ................ ........ ....... ..


............


....... ce ... ..... .. ... . a . . h a, ......... . . . . . . . . h a, ..


...... .......... ........ y .... .. ......... a . .. ..... .............. ...


....... ... ..... ...... he ce ........ .... y .........


VI. ..... ce ...... .......... ...... ........ ......... ............. ........
........ ..... y .. 0. ... ........... ..... ...> ....... ........ .......
ce .. .............. .... ........ , a ....... .. ... ....... .... ..... ............,
.... he ............. ........ ........ ......... .. ... . . a . . ...
.........
VII. .... ce ..... .. 0. . ................ ............ ......... .. ...........
...... . .. ..... ........ .´ ......... ....... 17. ..... .. 0. .... ..
............. ........ ........ ....... ........ .. .. ...........
....... ce .. ........ .. ... . . . . . . . h. ...... ce ......... ........ ..
.......... .... .. ....... ........ ..... ........ .. .. .............


VIII. ....... ce .. ........ . ........ ...... . .......... ...........
.. .... ....... . .... .... ....... no ......... ..... ..... ...... .........
ce, .. ..... .... ........ ...... ....... .. ........... .... .......
......, .... ce .... .... ........, .. ........... ......... he .... .. ......
........ ......... ......... .... ........ .. ........ . .......... ..... ........
......... y ... ........,


IX. .... ce ..... ............. ......... ........ .. ...... ...... .........
y ........ ......... ce, .. ... ....... ........ ....... ........ .. ....
. . . . . . h. .. ........ .... ........ ce ..... .. 2000 ...... .. ...... .. ...............
X. ......... ce, .. ... .... . . ..... . ...... ....... ..... ..........
y ........ ...... ....... ......, .... .. ce .. ...... ......... ......... ........
........ .... ......... ..........
XI. ......... ce .. ...... . ......... ...... ....... . ........ .........
....... ......... ......... ........, ........ ........., .... .. ..... .......
............. ......... .. ....... ........ raj ....... ......... .... ............
XII. ....... .... .......... ........... ......... ......... ....... .. ..........
.. ... .... . ...... . ......, ... ce ... ........ y ............,
.. ce ........ .... .......... .... .........
. .......... ....... ..... .. .... .......... 50 ..... .... ......... ............
............ y ...... ....... ....... ....... ......., .. .......... .
.........., .... .. ........ .. .......... ........, ...... . ......... ... .......
......... . y ...., ... .... ........ .. .......... ....... .. ........ .......
. ............ ce ....... . .. ........ .......... . .......... ..............
....-........ .... .. ...... .......... .....


.... ce . .. .. .... y ....., .. ´. ...... ........ ....... y ....... .....
......... .......... ............ .... ...... je .... ...... .. ... .... ......
.... .. .........


........... ......... ..... ... ........ .. ......... . .... .. . .. .....
... ............ ......... .. .........


340
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 55     <-- 55 -->        PDF

XIII. ....... ce .... .......:
A) .......: .... ..... ......., .... ......., .....; .... ........
......., .......; .... ..... ....., .... ......., .......; ....
......... ......, .... ......., ......; ....... II. .......1, ....
.......... ........, .........


.) ........: ...... .. II . a ., ..... ........., .....; ........
...., ..... ......, ........; ....... ...., ..... ......- ......; .......
.. ....., ..... ......, ......; ..... A. ........, ...........; . ....
.. ....., ..... ......, ......


.) ........ ..: ........ ...., .... .... ........., .....; .......
......, ........., ........; ..... ........, ........; .... ...
....., .......; .... ..... ......, .....; ..... ....... ......
....; . a . . . . . . . . . . . . . a ., .......; .... ....., ....-....; . . . a .......
. . ., ........; ... ....>. .......; ... 0 . . a . ....., ........


XIV. ...... .... ..... ........ no ........ ...... 5-......>.. ..... .. ............
.......... ........ .. .. ......... .... y ......... no ........
.... ......., .... ........ no ........ ......... ......... ........, ....
. a . nh a no ........ ...... ....... ......, .... ........ . no ...... ....
.... ......., .... ......... no ........ ..... ........., .© .......... ..........,
.... ....... ...... ........, ..... ..... .... ......, ..... ..........
......, ......... .........., no ...... ........ ..........
......... ce .. ......... ...... ....... .... ....... .........


XV. .... ce ......... ....... ............ .... .. .......... .. ......
........, .. ce . ............ .......... ..... ....... ........... y IV/1 ......
„Ha .... .... ........ .. ce . ............ ......... ........ ..... y


.......... ....... ........... .. IV/l ....., ......... ce, .. .... ...........


.... ...... ...... . ......... ...... .... .. .... ....... .........., .... ..


....... ........ ..... y .........., .... .. ..... .... .......... y IV/1 .....,


... ... ....... ....... ... .. .... .... ..... ........ .. ........... ..


....... ......, .... .. ..... .... ......... y IV/1 ......


AKO .. .... ......... ..... ...... ....... .. ...... .........., ....... ce


....... . .. ...... .......... .... ce .... ............ ......... ... .......


........"


....... ce ..... .. ......


XVI. .... ce. ......... ....... ............ ....:
.,.......: ...... y ......... y .... .. ........ .. ..... .......
.............. ......... ........, .......
....... .......... .... ........ ... 216 .. 18 ........ 1935. ... no ....>
.. ........, ....... .. ......... ............ .... . ....... je .... ..........:
...... . ........ ...... ...... ... 30.271 .. 22. ........ 1934. ..........
je ...... .... ce ..... ........ .. ..... ....... .. ..... ....... .... y ....
...... .... ......... . ... ...... .. ........., .... ....... .... .........
.... ..... .. ........ ....... .. ..... ......, .. .. ... ......... ........ ......
.. ce ... ........ .... ....... .... y ..... . ......´ .. ...... ......... .
.. ..[).. ........ je ...... ............ ......... ....... ........... .. .........
....... ...... ........ .. ..... ....... .. ..... ......, .... ....... o<3y.....:
a) ...... ....... ..... . ......... . ....... .........., .) ...... ......
.. ...... ........ .... . .) ........ ........ .. ........ ......... .... ce
........ .. ...... ...... ..... .. ......"


....... ce ..... .. ......


341