DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 56     <-- 56 -->        PDF

XVII. Ha ....... ....... .......... ......... ce ....... ............
.... .......... .. ......, .. ce y ...... ...... . ...... ....... .... ........
. .... .... .......... .......... y .......... ........
XVIII. .... ce .......... ...... ...... ............. y ..... ce ... .... ..
........... ......... ......, ..... .. .. ....... ...... ... ...... .............
... ...... .......... ........ ... ....... ......... . .... .... ...... ...
.......
..... ..... ...... ce .........., .. ....... ..... ........ ............
......... ..... no .... ce ...... ..... ......, ..... . ............ ...... ....
.. .......... y ...... ......... no .......... ....... ......... ce, .. ce .........
......... .. .. .........


XIX. ........ ce ....... ......... ..... .. ,......... . .......... ...
...." . „............ .......".
XX. ...... .... .......... ....... .........., .... ce ...., ... ce ......
......... ........ ......... y .......... ........ ....... ......... .. ..
....... ......... .... y ........ ... ......., ... .... .......... ........ ..
ce ...... ........, .. ce y ...... ......... ......... y ........ . ........
. .... .. .......... ...... ....... ....- no ......... ..... ......... ....
........ .. ...... . ...... ........ ....... .......... ..... ..... ..........
....... ... ......, ... ......... .... ........ .... .... ......1.


XXI. .. ....... ......... .. ....... .. ........ ........, ......... y
......... ..... 1934., .. .......... ce ...... .........
.......... ce, .. ......, .... ....... . .... ....... .. ..... ........
...... ... ... ............. ........ ....... (..........).
........ je ....... .. 9 .. 3412 . .. 3 .. 19 ..... . .... ........ .......
..... ... je ....... ....... .. ......... ........ .... . ....... ... ..... ....
. ........ . ........... ... ..... ......... je ..... ........ . .......
.. .. ....... ... .... ..... ...... .......... ...... ............ .... ........
.. ........ ....... ....... ........ ........ ......... .. ......... .......
............ ....... ........ ......... ce .... ..... ....... he .... ..........
50 ......... ....... ....... ...... .... ce ....... ......... ........
...., .. ce ......... ....... ....... .... .. ........ . ...... y ....... .....
...... ............ ......, ....... je .. .. ........ ........ ....... ...........
......... ..... ........, a ...... .. ......... ... .......... ...... ............
........, .... .. ......, ...... . ........ ..... .........


PRETSTAVKA JUQ. ŠUM. UDRUŽENJA GOSPODINU MINISTRU ŠUMA I
RUDNIKA U PREDMETU SANACIJE IMOVNIH OPĆINA


Prema toč. 3. §. 55. Financijskog zakona za godinu 1934/35. ovlašten je gospodin
Ministar šuma i rudnika, da u saglasnosti sa Ministarskim savjetom donese Uredbu,
kojom će u cilju održanja trajnog i racionalnog gospodarenja propisati sve potrebne
mjere upravne, privredne i financijske prirode za reorganizaciju, sanaciju i olakšanje
stanja Krajiških imovnih općina.


U pitanju imovnih općina donijelo je i Jugoslavensko Šumarsko Udruženje na
svojoj glavnoj skupštini u Banjojluci na dne 3 septembra i narednih dana god. 1933
rezoluciju, koja je dostavljena Ministarstvu šuma i rudnika podneskom ovog Udruženja
od 11. septembra 1933. br. 696/1933., a u kojoj su istaknute najhitnije mjere za
sanaciju imovnih općina.


Kako Uredba, spomenuta u al. 1. ove pretstavke, još nije donesena, a približava
se vrijeme za donošenje Državnog budžeta za god. 193./3|6., to je Jugoslavensko
Šumarsko Udruženje u vezi svoje napred spomenute rezolucije slobodno skrenuti,
Gospodine Ministre, Vašu pažnju na slijedeće gole ćinjeniice:


342