DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka: Balvanović Ivan, Banjaluka
Din 100.— za god. 1934; Bilić Pavao, Banjaluka Din 200.— za god. 1934 i 1935;
Dobflić Ante, Bihać Din 100.— za god. 1934; Panov Aleksander, Banjaluka Din 100.—
za god. 1935; Popjanov Nikola, Banjlauka Din 50.— za I. polg. 1933; Saviti Jovan,
Banjaluka Din 100.— za god. 1934; Sinicki Ivan, Banjaluka Din 100.— za god. 1935.


Uplata članarine članova pomagača: Brinar Miran, Celje Din 50.— za god.
1934; Jakić Velimir, Zagreb Din 25.— za II. polg. 1935; Hajdin Žarko, Zagreb Din
20.— a conto 1935; Krasojević Mihajlo, Čortanovci Din 50.— za god. 1935; Popov ić
Momčilo, Zemun Din 25.— za II. -polg. 1934; Peleš Toško, Zemun Din 70.— za god.
1935 i upis; Zukina Ivica, Šipad-Oštrelj Din 50.— za god. 1935.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU MAJU 1935.:


Kr. banska uprava, Banjaluka Din 98.— za god. 1934; Knjigama tiskovne zadruge,
Maribor Din 100.— za god. 1935; Müller Jaroslav, Libérée Din 50.— za I.
polg. 1934; Sresko načelstvo, Jastrebarsko Din 100.— za god´. 1935; Šumska uprava,
Boh. Bistrica Din 98.50 za god. 1935; Štefinović Josip, Beograd Din 200.— za god.
1934 i 1935.


POZIV GG. ČLANOVIMA


Molimo gg. članove .lugosloveskog šumarskog udruženja, da uplate dužnu članarinu
kako za zaostale godine (stari dug) tako i za godinu 1935. Prema ´Pravilima
Udruženja dužan je svaki član podmiriti članarinu najkasnije do konca prve četvrti
svake godine. Ima nažalost članova, koji su dužni članarinu od prijašnjih godina,
što je na uštrb Društvu. Udruženje ima također svojih obaveza, pa apeliramo i ovaj
puta na svu gg. članove, koji još misu uplatili, da što prije zaostalu članarinu uplate.


Molimo, da svaki član javi svoju promjenu adrese, kako bi mu se uredno mogao
slasti Šumarski List. Mnogi nam se primjerci Lista vraćaju sa naznakom »otputovao«,
pa stoga članovi svojom krivnjom mnogo puta ne dobiju redovito Šumarski List.


Predsjedništvo JŠU.


ZAKLADE


Zaklada za potpore udovama i siročadi šumskog osoblja, broj 24107/VII god.


1935. Zaključni račun o primicima i izdacima u gotovom i efektima za godinu 1934.
Štedovni ulošci i čekovi:
Uložnica drž. hip. banke br. 152 Din 68560.10 para


Računovodstvo Kr. ban. uprave savske banovine odjelak za zaklade


Zagreb, 27. IV. 1935. god.


Zaklada za uzgoj šumsko-čuvarskog osoblja broj 20175/VII god. 1935. Zaključni
račun o primicima i izdacima u gotovom i efektima za godinu 1934.
Vrijednosni papiri:
Drž. invest. zajam Din 54.700.—
Štedovni ulošci i čekovi:
Uložnica drž. hip. banke br. 151 Din 55J206.50
Uložnica štedionice savske banov. br. 1365 ... . Din 6.735.80


Ukupno . . Din 116.642.30 para


Računovodstvo Kr. ban. uprave savske banovine odjelak za zaklade


Zagreb, 27. IV. 1935. god.


345