DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 64     <-- 64 -->        PDF

.... y ..... . 38.410.200 .... y ......... ....... ......


...... . ...... ..... y ....... .. ......... . ......... ... ............
....... ......... ....... ce .... .. 5 ......: .. ............. . ....... ....,
.. ....... ...., .. ........... . ....... ......, .. .............. . ...... ..
..........


. ....... .. ........., ..... ........., ... ... 4 ......... .......... .
5 ........... .......... .. .......... .......... ...... . ..... , .... ........
. .... ....... no . a . . . . . . . a . . . a . y . a . . . . a . . . . . . . a . .
. . . . . a . . . a.


....>. je ........ .. 9 ......... (............) . ... ..............
..........
......... ce .... na ...... ...... (57) . 1S ......... ....... ........
........ ...... ......... .......... ........ .......


..... .... ........ ....... .......... ..... .. ....... .... .. ...........
.. ..........., ............ ...., .. ...... ...... . ... ...... .. ...........
. ....... ...... .. 9 ..............


.. ........ . .......-........ ...... ....... .. 1S96 .. ....... ......
....... ..... 6 .......
1919 ........ je ...... ........ ..... .. ........., Koja je .. .... ....
200 ..........
...... 1925 ....... je ..... .. .......... na .............. ......... y
....... ....... ..... 8 .......... .
......... ... ....... .. ....... ...... ........ ...... .... .. ....
...... ..... .... ...... ....... ......


........ .. ........ ........... ....... je 1929 ......


........ ...... ............ .. y ... ........ ........ ...... ........
je 1909, a ........ ...... ......... ........... 1930 .. .... ........ ......
.... ..... „...... .......", a ..... „........ .....".


........ ... .. ....... ....... .. ......... ..... ......... .........
........ ......... ........... y ...... ..... . .... ............. .....,
.... ......... .... ......


. ..... .. ...... ........ ..... . ....... ......... ....... . .......
............. .... ce .. .............. y .......... ......, ... ...... ........
....... .. ......... ............ .... ... ...... ........... ...... ..........
. ......... ....... ........ .. ce ........ y ....... .........


..... .... ............. ce .... ........ ...... .. ..... ....... .........,
... ce ........ ... ..... ........


.. ....... ............ (25% .. ......... ........ je ... .....) ........
...... .. 11 ..... y ......, ... je, ... ... .. ...., .... .... .......... ...
............


. ..... ........ .. .......... .... je .... .... ...... . ......... .......
....... ...... ........ ... ......... .. .... ........ y .... ....... ........
.. ...... ..... ........ .... ......... ........ ..... ........ ..... .......
......... y ......... ...... ......... ............ ........ . ........ .......
ça ..... .. .... ...... ........ ......... ........ y .... ........ ........
. ...........


.... ........ .......


NARODNA ŠUMARSKA KNJIŽNICA


Izašla je iz štampe pod uredništvom lug. Slobodana Baranca, višeg sekretara
Ministarstva šuma i rudnika, treća knjiga »Kratke pouke iz šumarstva«,
popularno-poučne šumarske biblioteke, a sa ovim sadržajem:


350
ŠUMARSKI LIST 7/1935 str. 65     <-- 65 -->        PDF

I. Molitva šume;
II. Značaj i važnost šuma: 1. Drvo je jedna od najvažnijih potreba
čovečanstva; 2. Korist od šume; 3. Posledice propasti1 šume;
III. Čuvajm o šume : 1. Umiranje šuma; 2. Jedan razgovor između šumara
i seljaka; 3. Razgovor učitelja i seljaka o šumi; 4. Strahote šumskog požara ili tragedija
jednog sela; 5. čuvajmo šume od požara; 6. Čuvajmo naše šume od štetne
kreše; 7. Ne zasecajmo stabla; 8. Čuvajmo šume od koze; 9. Hrast (pesma).
IV. Pod i zimo i gajimo šume: 1. Negujmo šume; 2. Postanak krša;
3. Pošumitno naiš goli krš; 4. Rad oko pošumljavanja; 5. Podržimo šume; 6. Kako
ćemo pošumiti živi pesak; 7. Kako ćemo pošumiti sadnicama goleti, krševe i druga
obezšumljena zemljišta; 8. Kako ćemo pošumiti goleti setvom šumskog semena; 9.
Podizanje šuma putem resurekcione scče — seče u počep (počepice) ;
V. Šume i šumarstvo u kraljevini Jugoslaviji: a) Važnost
i značaj šuma i šumske privrede; b) Bogatstvo šuma u Kraljevini Jugoslaviji u poredenju
po pojedinim banovinama i sa drugim zemljama; c) Opšte stanje šuma; d)
Šumarska politika; e) Organizacija šumarske službe; f) Uređenje šuma; g) Seča i
upotreba šuma i šumskih proizvoda, h) Pošurnljavanje i podizanje šume; i) Propaganda
šumarstva; j) Zadaci i budući problemi šumarstva.
Knjiga je pisana vrlo lakim i tečnim stilom sa zanimljivim sadržajem, a obuhvata
oko 120 strana običnog formata sa 40 vrlo interesantnih slika i crteža.


Ova knjižica može poslužiti vrlo dobro šumarskom osoblju kao priručnik kod
poučavanja naroda o značaju i važnosti šuma, njihovom podizanju,čuvanju i racionalnom
iskorišćavaniu, a uz to u posebnom delu, iznosi opširno stanje šuma i šumarstva
u našoj zemlji, te je kao takvu treba da pročita svaki onaj, koji želi da se upozna sa
opštim šumarskim prilikama u našoj državi.


Knjige »Narodne šumarske knjižnice« pisane su isključivo u svrhu unapređenja
i stvaranja našeg Jugoslovenskog šumarstva, te zato bez njih ne bi trebao biti ni
jedan šumar niti lugar. Knjižica je najveće blago i najdragocjeniji ukras doma svakog
školovanog i kulturnog čoveka, pa zato poručite još danas (jednom dopisnicom ili
usmenom prijavom kod svoga starešine ili neposredno na donju adresu) knjige »Narodne
šumarske knjižnice« i to:


1. Kratke pouke iz šumarstva po ceni 15 dinara po komadu ;
2. Pokretna poljoprivredna i z 1 o ž a i škola (s naročitim osvrtom
na šumarski deo izložbe) po ceni od 15 dinara po komadu;
3. Naše šumarstvo i lovarstvo po ceni od 20 dinara po komadu ne
računajući poštarinu.
Knjige se po prijemu porudžbine šalju odmah, a mogu se otplatiti i u ratama u
roku od pet meseci.
Porudžbine treba slati na atresu: Narodna šumarska knjižnica — Beograd Stiska
11/I.
Mole se propagatori šumarstva koji bi želeli primiti se rasturanja ovih knjiga u
narodu uz pristojnu nagradu, da se jave na prednju adresu


PROMJENE U SLUŽBI


Odlikovani su:


Ordenom Jugoslovenske Krune 5 reda:
O g r i s K r i s p i n, pom. tehnički manipulant kod šum. uprave na Bledu.
Jasena k Jakob , potšumar I. klase kod Direkcije šuma u Ljubljani.


Sol